BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts under ‘Kategorilenmemiş’

Kitap Alıntıları ve Yorumlar (2010-4) (Mete Tunç)

Alıntı ve Yorum Yapılan Kitaplar – Cumhuriyet Öncesinin Perde Arkası – İlk Meclisin Perde Arkası – Cumhuriyet Devrinin Perde Arkası – Minelbab İlelmihrab – Bir Ömür Boyunca – Anılarım – Türkiye’de Beş Yıl ^^^^^^^^ İngiliz Oyunu Alıntı: … Ayasofya Meydanı hınca hınç dolu idi. Nakıye Hanım, ben, Hamdullah nutuk söyledik. Bu miting çok tehlikeli idi. […]

Kediler ve Köpekler Üzerine (Mete Tunç)

ÖNSÖZ  Aşağıdaki yazı, birkaç tanım ve küçük çapta deneyler içermekle beraber akademik değildir; büyük kısmı şahsi gözlemlere ve anılara dayanmaktadır.    İlk iki kesim mizah ve hüzün ile süslenmiş gözlemlerden ve anılardan müteşekkil… Üçüncü kesim ise konuyla alakalı bir hatırayı, bir hikayeyi, bazı terimlerin izahını ve birkaç kişisel yorumu ihtiva ediyor.  Bilginin, mizahın, hüznün (ve […]

Özlü Sözler 1 (Mete Tunç)

Özlü sözler dünyayı-evreni-olayları-insanları-fikirleri merak etmemizi ve sorgulamamızı sağlar, bilincimizi geliştirir, ufkumuzu genişletir… Bu bağlamda o sözlerin kimin tarafından ve hangi referansla söylendiğinin önemi yoktur; ve dahi onlar insanlığın ortak mirasıdır… Aşağıdakiler (belki ukalalıkla) kendime ait sözlerle başlayıp tanınmış insanların sözleriyle ve şiirleriyle devam etmektedir. Sayın üyelerin daha başka sayısız ve faydalı sözleri (yorumsuz olarak) buraya […]

Darwinizm’in Gizli Destekçileri: Masonlar

Darwinizm, bir ideoloji olarak, Sabetayistler ve Siyonist Masonların tekeli altındadır. Bu karanlık çevreler, evrim teorisini, sosyal anlamda çıkarmayı planladıkları kargaşa için bir tür kamuflaj olarak kullanmakta ve bu nedenle de evrim teorisinin bilimsel açmazlarının gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duymaktadırlar. Evrim teorisinin bilimsel olarak yetersiz olduğunun gündeme getirilmesi, teoriyi sadece bilimsel olduğu için destekleyen pek çok […]