BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts under ‘Bilim’

Bilime, Bilmeye, Bilimcilere ve Bilim Târihine İlişkin Notlar II (Mete Tunç)

Açıklama: ‘Popüler Bilim Kitaplarından Alıntılar ve Yorumlar I, II, III’ ile ‘Popüler Bilim Dergilerinden Alıntılar ve Yorumlar’da yazı başlığı muvâcehesindeki pek çok iktibâsa yer vermiş ve bu alıntılara izâfeten kısa metinler kaleme almıştım; kezâ evvelce müstakilen aynı başlıklı bir yazı sunmuştum (Bkz. Yazı Arşivi/Kasım 2008). Aşağıdakiler (bu ve sonraki yazılar) o minvâlde; tezlerden, sorularımdan, yorumlarımdan, […]

Bilimin Tarafsız Olması Gerekliliği

Yazar: Hüdai Çakmak (www.tersinim.net) Materyalizm, var oluşun bir Var Edicinin eseri olduğuna inanan ve bu temel üzerine kurulu dine karıştırılan akıl, mantık ve bilim dışı ritüellere, hurafelere verilen tepkilerin sonucu kurulmuş bir felsefedir denilebilir. Fakat hurafelerin, akıl ve mantık dışı ritüellerin karıştırılması dinin bir eksikliği ya da hatası olmaması gerektiği dikkate alınmamış, bütün bunlardan doğrudan […]

Tersinim Teorisi ve Doğal İlkeler

Yazar: Hüdai Çakmak (www.tersinim.net) -Evrimleşen tek şey bilimdir.- Varoluş dediğimiz muazzam sistem tam bir düzen içindedir. Nice milyar yıllardan beri değişmeden var ve işler olan doğal kanun ve ilkeler bu düzenin inkâr edilemez kanıtlarıdır. Düzensizliklerde kanun ve ilkeler bulunmaz. Bu nedenle düzensizdirler. Kanun ve ilkelerin ortaya konulması, işlerlik kazanması bilgi, irade ve kudret üçlemesinin ürünleridir. […]

Tersinim Teorisinin Ana Mantığı ve Kurgulama Yöntemleri

Yazar: Hüdai Çakmak -Evrimleşen tek şey bilimdir.- Tersinim genel anlamda düzen ve ve sistemlerde zaman içinde görünen ya da gözlemlenen değişme, başkalaşma, azalma, bozulma vb. demektir. Bu olgular genelde negatiftir ve canlı cansız tüm varoluşu kapsar. Bu nedenle tersinim olayı evrenseldir; durdurulması, engel olunması mümkün değildir. Bazı karşıt düzenlerle (örneğin yararlanma, korunma, savunma vb. mekanizmalarıyla) […]

Teorinin Sonu: Veri Madenciliği Bilimsel Metodu Geçersiz Kıldığında

Yazar: Chris Anderson (Wired baş editörü – [email protected]) (The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete) Çeviri: Mustafa Ajlan Abudak “Tüm modeller yanlıştır, fakat bazıları yararlıdır.” İstatistikçi George Box tarafından 30 yıl önce ilan edilmişti ve haklıydı. Fakat ne gibi bir seçeneğimiz vardı? Sadece modeller, kozmolojik denklemlerden insan davranışı teorilerine varıncaya […]

Tüm Yazılarım

Bu sitede şimdiye kadar yayımlanmış tüm yazılarım eskiden yeniye doğru aşağıda listelenmiştir: Mustafa Akyol-Richard Dawkins-Ateizm Üçgeni Dawkins’i ve Ateizmi Anlayamamak Tanrı: Başarısız Hipotez Maddenin Oluşumu Düzenin Oluşumu Başlangıç ve Neden Evrenin Kökeni Evrim karşıtları bunu nasıl açıklar? “Eski Antlaşma”dan inciler Evrim Karşıtlarına Dersler: İnsan Kromozomu 2 Bir Münzevi’nin Hezeyanları… Ateizm ve Akıllı Tasarım: Uyumlu olabilirler […]

Yaratılışçıların Evrim Eleştirilerindeki Mantıksal Çelişki ve Tutarsızlık

Yazar: Amatör filozof Yaratılışçıların çoğunluğunun canlılar dünyası konusundaki görüşleri türlerin birbirinden bağımsız şekilde ani olarak yaratıldığı şeklindedir. Bunu kanıtlayabilmek amacıyla kullandıkları yöntemler genellikle evrim kuramının çürütülmesine yöneliktir. Evrim kuramının yanlışlığı kanıtlandığı taktirde yaratılışın doğrulanacağını varsaymaktadırlar. Bu amaç doğrultusundaki akıl yürütmelerde, evrimin temel kanıtlarından olan, türlerin birbirine olan yakınlığını gösteren, morfolojinin, protein dizilimlerinin ve genetik materyalin […]

Evrim ve Yaratılışçılık: Somut Olgular Üzerinden Karşılaştırma

Yazar: Amatör filozof Evrim-Yaratılış tartışmalarını izledikçe şu kanıya vardım: Evrim ve yaratılışçılık üzerine olan tartışmaların çoğu amacından saparak laf kalabalığı içinde kaybolmakta, deyim yerindeyse sapla saman birbirine karışmaktadır. Bu nedenle son derece basit somut olgulardan ve verilerden hareketle iki düşünce akımının karşılaştırılmasının çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bu yazı bu nedenle yazılmıştır. Yöntem olarak, Evrim kuramına […]

Evrendeki “İnce Ayar” Üzerine Düşünceler

Yazar: Squidward Evrendeki ince ayar kavramı, kozmologlar, fizikçiler, filozoflar tarafından uzun süredir gündemde tutulan ve tartışılan bir konudur. Bu yaklaşıma göre, dünyanın, yaşamın, özelikle de bilinçli canlıların oluşabilmesi için bazı temel fiziksel değerlerin çok dar sınırlar içinde kalması gerekmektedir. Bu değerlerin şimdikinden çok az farklı olması durumunda bile, canlılığın ortaya çıkmasının mümkün olamayacağını öne sürülmektedir. […]

Dağların kazık olarak yaratılması

Yazar: Ferda Yamanoğlu Nahl suresi 15. ayet ve birçok ayette (Sarsılmamanız için dağları kazık olarak yarattık) der. Dağların yüksekliğinin sekiz katı kadarda kökü mevcuttur. İşte bu ağırlık yerçekimi etkisiyle esnek bir kazık oluşturur. Bunu anlamak için basit bir deney yapabiliriz. Bir pet şişeye biraz su dolduralım ve havuza bırakalım. Sonra durgun suyu dalgalandıralım. Aynı deneyi […]