BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts under ‘Din’

Şahadetlerim ve Kıssadan Hisseler-3. Cenabet (Mete Tunç)

Şahadetim: Lisedeyken, bir sınıf arkadaşımın bir başkasına anlattığına kulak misafiri olmuştum: Sabah boşalarak (ihtilam, şeytan aldatması, düşazma) uyanmış. Yan yatmış, bir daha ihtilam olmuş (Güya! Aradan bir süre geçmiştir de o farkında değildir.). Yengesi çağırmış. “Kalkmayacağım,” demiş. Bir daha çağırmış. Yine… Böylece yengesi, cenabet olduğunu, boy/gusül aptesti (abdest) alması gerektiğini anlamış ve su ısıtmaya gitmiş! […]

Tüm Yazılarım

Bu sitede şimdiye kadar yayımlanmış tüm yazılarım eskiden yeniye doğru aşağıda listelenmiştir: Mustafa Akyol-Richard Dawkins-Ateizm Üçgeni Dawkins’i ve Ateizmi Anlayamamak Tanrı: Başarısız Hipotez Maddenin Oluşumu Düzenin Oluşumu Başlangıç ve Neden Evrenin Kökeni Evrim karşıtları bunu nasıl açıklar? “Eski Antlaşma”dan inciler Evrim Karşıtlarına Dersler: İnsan Kromozomu 2 Bir Münzevi’nin Hezeyanları… Ateizm ve Akıllı Tasarım: Uyumlu olabilirler […]

Yaratılışçıların Evrim Eleştirilerindeki Mantıksal Çelişki ve Tutarsızlık

Yazar: Amatör filozof Yaratılışçıların çoğunluğunun canlılar dünyası konusundaki görüşleri türlerin birbirinden bağımsız şekilde ani olarak yaratıldığı şeklindedir. Bunu kanıtlayabilmek amacıyla kullandıkları yöntemler genellikle evrim kuramının çürütülmesine yöneliktir. Evrim kuramının yanlışlığı kanıtlandığı taktirde yaratılışın doğrulanacağını varsaymaktadırlar. Bu amaç doğrultusundaki akıl yürütmelerde, evrimin temel kanıtlarından olan, türlerin birbirine olan yakınlığını gösteren, morfolojinin, protein dizilimlerinin ve genetik materyalin […]

Dağların kazık olarak yaratılması

Yazar: Ferda Yamanoğlu Nahl suresi 15. ayet ve birçok ayette (Sarsılmamanız için dağları kazık olarak yarattık) der. Dağların yüksekliğinin sekiz katı kadarda kökü mevcuttur. İşte bu ağırlık yerçekimi etkisiyle esnek bir kazık oluşturur. Bunu anlamak için basit bir deney yapabiliriz. Bir pet şişeye biraz su dolduralım ve havuza bırakalım. Sonra durgun suyu dalgalandıralım. Aynı deneyi […]

Din, İnsanlar İçindir

Yazar: Mesut Bigalıoğlu Din, insanlık tarihinin başlangıcından beri var olan bir olgudur. İnsanlık tarihi boyunca yeryüzüne yayılmış farklı dillere, farklı kültürlere, farklı yaşayış tarzlarına sahip insan toplulukları, yine birbirinden farklı inanışlara sahip olmuşlardır. Birbirinden habersiz her toplumun farklı bir inanış biçimi ve dini var olmuştur. Tarih boyunca bütün bu insan toplulukları neden bir dine ihtiyaç […]

Kitap Alıntıları ve Yorumlar (2010-3) (Mete Tunç)

Alıntı ve Yorum Yapılan Kitaplar – Bilim Tanrı’yı Buldu mu? – Atheist Universe – Her Şeyin Anlamı – Tanrı’nın Kapısını Çalan Bilim – Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı Açıklama: Aşağıdaki alıntıların bazıları “popüler bilim” kapsamında olsa da onların içinde olduğu (yukarıdaki) kitaplar “din-hurafeler-sahte bilim-bilim… ilişkileri” kategorisinde sayıldığından bu bölüm “Popüler Bilim Kitapları…” başlığını taşımamaktadır.  ********** […]

Kediler ve Köpekler Üzerine (Mete Tunç)

ÖNSÖZ  Aşağıdaki yazı, birkaç tanım ve küçük çapta deneyler içermekle beraber akademik değildir; büyük kısmı şahsi gözlemlere ve anılara dayanmaktadır.    İlk iki kesim mizah ve hüzün ile süslenmiş gözlemlerden ve anılardan müteşekkil… Üçüncü kesim ise konuyla alakalı bir hatırayı, bir hikayeyi, bazı terimlerin izahını ve birkaç kişisel yorumu ihtiva ediyor.  Bilginin, mizahın, hüznün (ve […]

Kader Nedir?

Yazar: Mesut Bigalıoğlu Bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süreç içindeki yaşamında, başından geçen olayların önceden planlanmış olduğuna dair inanç, alınyazısı, yazgı. Bu inanca göre bir insanın hayatı boyunca başından geçen bütün olaylar ilahi bir güç tarafından önceden planlanmıştır. Zamanı geldiğinde planlanan bu olaylar sırayla gerçekleşecektir. Kadercilik anlayışı: Öngörülebilir veya yaşanmış olaylar sonucunda, inanç olgusunun […]

İki Kitap (“Tabu Can Çekişiyor, Din Bu”-“Gerçek Din Bu”) Analizi, Mukayesesi ve Yorumlar (Mete Tunç)

Açıklama: “Tabu Can Çekişiyor, Din Bu I, II, III” (Turan Dursun) ve “Gerçek Din Bu I, II” (Süleyman Ateş) kitaplarını din sorgusuna kitaplar bazında başladığım yıl olan 2005’te okumuş ve aşağıdaki analiz, mukayese ve yorumları aynı yıl kaleme almıştım. Din üzerine ilk yazılarımdandır. Dip notlar sonraki yıllara aittir. – (O da “din adamı” kökenli olduğu […]

Din Eksenli Konularda Minelbab İlelmihrab Notlar (Mete Tunç)

Açıklama: “minelbab ilelmihrab” kapıdan mihraba kadar, baştan aşağı, tümü gibi anlamlara gelmektedir. Refik Halid Karay’ın bu isimli bir kitabı da vardır… Tabiri, umarım yanlış kullanmıyorumdur! ^^^^^^ Kuran’da, farklı surelerde birebir aynı veya çok benzer cümleler/ayetler ve ayrıca kopuk kopuk meseller (masallar!) var. Acaba, bunların nedeni, farklı kişilerin (Kuran komisyonunda olanların ve onların tanıklığına-hafızasına başvurdukları insanların) […]