BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts from ‘Ekim, 2008’

Hegel, Köle-Efendi Diyalektiği ve Futbol

Birbirlerinden farklı güçlere sahip bireyler arasındaki ilişki Friedrich Hegel’e göre köle-efendi ilişkisine dönüşmektedir. Ve Hegel felsefesinde köle-efendi diyalektiği (karşıtlıkların çatışması) şu şekilde gelişir; Efendinin varoluşu her bakımdan kölenin varoluşuna bağlıdır, bu ikili arasında simbiyotik (karşılıklı fayda, birbirinden beslenme) ilişki vardır. Efendi için itibar önemliyken, köle için ise güven önemlidir. Hegel’e göre bu iki kutup kendi […]

Evrensellik, Kısmi Evrensellik, Küresellik

Yazar: Mesut Bigalıoğlu Evrensel ne demek? Evrensel kelimesini kullanırken algısal olarak yanlış kullanıldığının ve kafa karışıklığına yol açtığının farkına vardım. O yüzden bu kavramın yeniden anlamlandırılması gerektiğini düşündüm. Algımız dahilinde ve algımız dışındaki tüm evrenle ilgili, tüm evreni kapsayan, tüm evrende geçerli olan demektir. Evrenin başlangıcıyla ilgili insanoğlunun elinde tutarlı bir teori mevcuttur, Big Bang. […]

Yeni Yazarlar Arıyoruz

Bilim, felsefe ve din konularında düşüncelerinizi, görüşlerinizi, eleştiri ve yorumlarınızı burada özgürce yayımlamak ister misiniz? Bu sitede belli bir görüştekileri değil farklı bakış açısına sahip birçok kişiyi biraraya getirmeyi amaçlıyoruz. Teist ile ateisti, agnostiki, deisti, panteisti. Müslüman ile hristiyanı, museviyi. Bu ortak platforma katılıp yazar olmak isterseniz Bize Katılın sayfasındaki formu doğru iletişim bilgileri ile […]

Evrim karşıtları bunu nasıl açıklar?

İlk olarak kısa bir bilgilendirme bölümü ile başlayalım. Şempanzelerde 2A ve 2B isimli iki kromozom vardır. Şempanze genomu üzerinde yapılan araştırmalar genetik bilgi olarak bu iki kromozomun, 2 numaralı insan kromozomuyla büyük ölçüde benzer olduğunu göstermektedir (1). 2A ve 2B’nin birleşimi ile insan kromozomu 2’deki kesişim bölümüne denk gelen kısım arasında mevcut genler açısından bir […]