BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts from ‘Kasım, 2008’

Akıllı Tasarım ve Evrimi İlişkilendirmek

Yazar: Mike Gene (Relating Evolution and Design) Çeviri: Mustafa Ajlan Abudak Birçok kişi evrim ve akıllı tasarımın birbirine tamamen zıt açıklamalar olduğu izlenimine sahip. Sonuç olarak, bu oldukça sık olarak karşılaşılan şey, insanların evrimi dışlayarak akıllı tasarım olgusunu göstermeye çalışmalarıdır. Bu fikre cevabende, bilim insanları için evrimsel açıklamalar yoluyla akıllı tasarımı reddetmek üzere bir sahne […]

Tanrı Neler Düşünür?

Yazar: Mesut Bigalıoğlu Çok çok uzun bir zaman önce, hiçliğin tam ortasında, madde aleminin henüz ortaya çıkmadığı bir anda, atom tanesi büyüklüğünde bir enerji parçacığı, saniyenin çok küçük bir zaman diliminde ciddi bir görev için şekilleniyordu. Bu görevin adı “Evren” di. Tanrı “Evren” adını verdiğimiz bir enerji, ışık ve madde alemi yaratmaya karar vermişti. Yoktan […]

Bilime, Bilmeye, Bilimcilere ve Bilim Târihine İlişkin Notlar (Mete Tunç)

Antik çağı anlatan belgesellerde duyarım, eski Mısır’da, Bâbil’de beyin ameliyâtı yapıldığı iddiâsını. Hangi delille, delillerle bunu iddiâ ederler; söylemezler, bilemeyiz! Ayrıca gerisi de yoktur; yâni yapmışlar mâdem, nasıl yapmışlar, sonuç ne olmuş vs!.. Delik bir kafatası, yanında sivri bir şey mi bulmuşlar da..? Yoksa bir resim yazıyı “o şekilde” yorumlayarak mı..? Bir muammâdır, vesselâm!  Bâbilliler […]

Öykü: Fırtınayla gelen (Mete Tunç)

Fırtınayla gelen   Kıyamet mi yoksa, dedirtecek kadar çıldırmış bir atmosfer hareketi Ekim ayında şehrin üzerindeydi. Fırtına ve şiddetli yağmur, okyanuslara kıyı olan yerleşimlerdeki kasırgalarla yarışacak düzeydeydi adeta. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra düşmüştü; trafik lambaları bağlantı yerlerinden kıvılcımlar saçarak büyük gürültüyle kopuyor ve uçuyordu. Sadece lambalar mı? Koca motosikletin havalandığını, taklalar attığını gördüm. Yağış bu […]

“Gökten indiği sanılan kitaplar…” (Mete Tunç)

Kazım Karabekir’in notlarından derlenen “Paşaların Kavgası” kitabında, K. Karabekir, M. Kemal’in kendisine, “Arapoğlunun yavelerini Türk oğullarına öğretmek için Kuranı Türkçeye ettireceğim ve böylece de okutturacağım; ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler,” dediğini iddia eder. Hem, çeşitli nedenlerle (kültürel, ekonomik/çıkar, ailesel vs.) Atatürk’e biat eden, hem inanma ihtiyacı hissettikleri için bir dine/Tanrı’ya (burada islamiyete ve Allah’a) […]

Öykü: Elçi (Mete Tunç)

Elçi     Kuğular yüzüyor; sudaki süzülüşlerini seyrediyorum. Ördekler dışarıda, yanımdan geçiyorlar; uzanıp sevmek istiyorum, kaçıyorlar.   Hafta sonu. Uzunca bir koşudan sonra büfeden su almış, banka oturmuş, dinleniyorum…   Sıcak yavaş yavaş etkisini göstermekte; insan yoğunluğu fazla değil…   Ne çağrışım yaptı, hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle o günün sabahında gördüğüm rüya veya rüyanın bir bölümü […]

Hz. Aişe’nin Evlilik Yaşı

[BFD Editörü: Yaşar Nuri Öztürk’ün Hürriyet’te bu konuya değindiği bir yazısını gördüm. Konu gündeme taşınmışken ben de Mehmet Azimli’nin bu konudaki bir araştırmasını paylaşmak istedim. Ayrıca makaleyi pdf olarak buradan indirebilirsiniz.] Yazar: Mehmet Azimli (Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Kaynak: İslami Araştırmalar, Cilt 16, Sayı 1/2003 Hz. Aişe’nin Evlilik Yaşı Tartışmalarında Savunmacı Tarihçiliğin […]

Bilim ve beş duyu ötesi..

Yazar: Deniz Ulaş Bilim, kainatın var oluşunu ve canlılığı araştırmada 5 duyu verilerinin beyinde yorumlanmasının dışına çıkamamaktadır..deney, gözlem, analiz, sentez..kısaca ben gördüğüme inanırım demektedir..bu görüşü de 5 duyu verileriyle sınırlıdır.. Tarih boyunca 5 duyunun ötesinde başka duyularını keşfetmiş insanlar olmuştur.. Bunlar değişik inançlara mensup olsalarda verdikleri ortak bilgiler mevcuttur.. Kimi sufi kimi kabalist kimi budist […]