BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts from ‘Aralık, 2008’

Kitaplardan Alıntılar (Mete Tunç)

Siyasal İslamın Geleceği, Graham E. Fuller   Modern terörizmin büyük bölümü psikotik memnuniyetsizliğin küreselleşmesi ile ilgilidir. *** Şayet bütün Orta Doğu Müslüman değil de Hristiyan olsaydı bile tarih, petrol, iktidar, işgal ve jeopolitik konularındaki gerilimler dikkate alındığında bölgedeki gerilimler şimdikiyle tam tamına aynı olmasa da oldukça benzer olurdu. *** Kendi kişisel felsefemiz acaba tamamen rasyonel […]

“Eski Antlaşma”dan inciler

Hristiyanların kutsal kitabı olan Kitabı Mukaddes‘in ilk bölümünü oluşturan, Eski Antlaşma veya Eski Ahit olarak adlandırılan ve aynı zamanda Musevilerin kutsal kitabı olan Tanah toplam 24 kitaptan oluşur. Bunların ilk 5 tanesini, Musa’nın Beş Kitabı olarak da bilinen ve adı Kuran’da da defalarca geçen ve Allah’ın gönderdiği söylenen Tevrat (veya Tora) oluşturur. Tevrat, Tanrı’nın öğreti […]

Yanılmışım Tanrı Varmış

”Tanrı’yı keşfimin doğaüstü fenomenden hiç bahsetmeden tamamen doğal bir düzeyde gerçekleştiğinin altını çizmeliyim. Geleneksel olarak doğal teoloji denen bir uygulamaydı. Bilinen dinlerin hiçbiriyle bir bağlantısı olmadı. Ayrıca Tanrı’yla ilgili kişisel bir deneyimim yada doğaüstü veya mucizevi denecek türden bir deneyim yaşadığımıda iddia etmiyorum. Kısacası Tanrıyı keşfim inancın değil,muhakemenin yolculuğudur.” Antony Flew Dünyanın en ünlü eski […]

Kutagdu Bilig – Kitap Analizi (Mete Tunç)

Kutadgu Bilig Yusuf Has Hâcib Hazırlayan: Hayati Develi   Kaşgarlı Mahmud’un “Dîvânı Lûgâti Türk”ü ile birlikte Yusuf Has Hâcib (Balasagunlu Yusuf) tarafından yazılmış Kutadgu Bilig, Türkçe’nin en eski (bilinen/günümüze kalan) kitaplarıdır. Prof. Hayati Develi tarafından, “kısaltılmış, bazı bölümleri alınmamış ve ilköğretim ikinci kademesi seviyesinde hazırlanmış”* “Kutadgu Bilig” kitabını okuyunca; bugün elimizde üç adet nüsha bulunduğu, […]

Musa ve Yahudilik – Kitap Analizi (Mete Tunç)

Musa ve Yahudilik Hayrullah Örs Ø Tevrat, Kutsal Kitap’ın ilk beş kitabından oluşmuştur. (Genel olarak kabûl edilen ve bilinen husus, Tevrat’ın, Hıristiyanlarca “Kutsal Kitap” diye isimlendirilen cildin, Zebur’la birlikte Eski Ahit/Antlaşma bölümünü teşkil ettiğidir.) Ø Tevrat’ın Yaratılış bölümünde, 6. günde erkek ve dişinin yaratıldığı, ancak, ardından Adem’in kaburga kemiğinden kadının yaratıldığı belirtilir. Bu çelişki, Tevrat’ın […]

Tanrı’nın Hipotezleri

Yazar: Mesut Bigalıoğlu Bilimsel olarak yaklaşırsak aslında bunlara “Kuran’ın Hipotezleri” demek daha doğru olur. İlahi yoldan yaklaştığımızda ise Kuran’ın, Tanrı’nın sözü olduğunu kabul ediyoruz. Kuran’ı bilimsel olarak incelemeye kalkarsak eğer, Tanrı’nın sözü olmadığını birilerinin ispatlaması gerekir. Eğer bu ispat yapılamıyorsa, Kuran’ın, Tanrı’nın sözü olduğunu kabul etmek durumundayız. Tanrı Kuran’da, yaşadığımız Dünya, canlılar, evrenle ilgili bazı […]

Yoksul Tanrı – Kitap Analizi (Mete Tunç)

Yoksul Tanrı: Tyanalı Apollonius Aytunç Altındal Araştırmacı* Aytunç Altındal’ın “ladînî” olduğu**, en azından Ortadoğu dinlerine inanmadığı, bu kitabındaki pek çok satırdan açıktır. Kitabı incelemeye bu “tezimi” teyit eden cümleler ile başlayalım: Ø İsa Mesih’in ise gerçekten yaşayıp yaşamadığı, İncil’deki o sözleri söyleyip söylemediği bile belli değildir. Tersine tüm belgeler onun hiç var olmadığını ve tüm […]

Akıllı Tasarım Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yazar: Mark Hartwig (Frequently Asked Questions about Intelligent Design) Çeviri: Tuğrul Fidanlar Düzenleme: Mustafa Ajlan Abudak Akıllı Tasarım (AT) nedir? Bir şeyin tasarlanıp tasarlanmadığı sonucuna nasıl varabilirsiniz? Çıkarımınız oldukça öznel olmaz mı? Akıllı Tasarımın biyolojiyle ilişkisi nedir? Bilim adamları, biyolojik sistemlerin tamamen yönlendirilmemiş olarak evrimleşip geliştiğini söylemiyor mu? Yönlendirilmemiş Evrimi destekleyen veya tam tersine desteklemeyen […]