BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts from ‘Ocak, 2009’

Palavralar listesi (Mete Tunç)

Çağdaş bilimin kökeninin Babil, eski Mısır ve özellikle eski Yunan olduğu tezi palavradır. Antik ve ilk çağlarda yapılanlar dinsel, büyü, tarımsal, tarihleme amaçlı faaliyetlerdir. Bilimsel terimlerin bazılarının eski Yunanca’dan alınması illiyet bağını gerektirmez. Batılı bilimcilerin teorileri, yorumları hakkında, onları adeta gerçekmiş gibi konuşmaları/yazmaları palavradır. Bu, Batı bilim geleneğinin, bilimcilerin mesleki heyecanlarının ve ekonomik kaygılarla (sponsor […]

Kavranamazlık (noncognitivism) Argümanı

Yazar: mantik (Ateist Forum) Tanrı fikrinin ve buna bağlı olarak dinsel düşüncenin anlamlılığını sorgulamak başından beri önemli bir tartışma konusu olmuştur. Burada söz konusu argümanı şu şekilde formüle edeceğiz: 1) Varolan şeylere ait bizi ilgilendiren 3 çeşit özellik bulunmaktadır. Bunlar: A. Ana özellikler B. İkincil özellikler C. İlişkisel özellikler 2) Yukarıdaki maddede yer alan B […]

Felsefi Monologlar – 2

Üstad bana iki Avrupa var demesinde, ne kadarda haklılık payı varmış. Evet, birinci Avrupa, vahyi ilahi kaynağından yani tanrı bilgisinden ve aşkından uzaklaşan ateist, materyalist, deist, panteist, nihilist, hedonist ve egoist menfi felsefi, sanat akımlarını savunan filozofları, sanatkârlarıydı. Diğeri ise, ikinci Avrupa, vahyi ilahi kaynağından yani tanrı bilgisinden ve aşkından asla kopmayan teolist, mistist, etik, tradionalist […]

Pozitif Ateizm Nedir?

Yazar: mantik (Ateist Forum) Bu sitede şimdiye kadar genellikle negatif ateizmi tanıttık ve onu savunduk. Yani Tanrı’nın varolduğunu düşünmek icin yeterli sebep olmadığı gerekçesiyle Tanrı iddiasının reddedilmesi gerektiğini söyledik. Özellikle benim yaptığım Tanrı tartışmalarında takındığım tavır en azından tartışmaların başında genellikle negatif ateizm olmuştur. Duruma göre, bazen, eğer yeterli sebep ortaya çıkarsa “böyle bir Tanrı […]

Felsefi Monologlar – 1

19. Yüzyıl Avrupası’nın düşünce, felsefe ekollerini ve yapılarını inceleme fırsatı buldum. Avrupa’da son dönemlerde, 1800-1828 yılları arasında, filozoflardan Descartes, Bacon, Berkeley, Hume, Locke ve Kant’ın insan aklını ve iradesini mutlak akıldan, vahyi ilahiden üstün tutan, beşer aklını yüceltip ilahlaştıran akılcılara (deizm’ine), Spinoza, Schaupenhauer’in irade hususunda yeri gelince insanı tanrılaştıran, yeri gelince tanrıyı insanlaştıran panteist, düalist […]

Muhammed, sözlerini neden yazdırmadı? (Mete Tunç)

Bir “sahih” hadiste, Muhammed’in kendi sözlerinin yazılmasını istemediği, zira bunların Kuran ayetleri ile karıştırılmasından endişe ettiği söylenir.   Kuran’da, müşriklere ve ehli kitaba meydan okunarak, bir surenin/ayetin benzerini hepsi toplansa yazamayacağı vurgulanır.   Yukarıdaki iki veriden (İlkinin doğru olduğunu kabul ediyoruz!) şunları çıkarabiliriz:   – Sahabiler peygamberin (bir insanın) sözlerini “Allah”ın sözlerinden ayırt edemeyecek kadar […]

Allah neden bizi yarattı? (Mete Tunç)

 “Alimler”, “Allah, neden yarattı” sorusu ile karşılaşmışlar ve/veya kendilerine sormuşlar ki, belki “rüyalarında görerek” bir kutsi hadis uydurmuşlar: “Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim ve alemleri/mahlukatı var ettim/yarattım.”   Oysa Kuran, insanların Allah’a kulluk etsinler, diye (ve cehennemin de insanlar için) yaratıldığını yazar. Belli ki, okur-yazar veya değil, Müslümanlara bu ayetler kafi gelmemiş; haklı olarak […]

Kuran’da konuşan kimdir? (Mete Tunç)

Kuran’da hitap eden kimdir, de olabilirdi soru… İnternette ve kitaplarda sorulan bu suale S. Ateş “İslam’da Güncel Tartışmalar” kitabında cevap vermiş. Cevabı, bildiğim kadarıyla, ki herhangi bir atıf yapmadığına göre, özgündür, yeni bir açılım sergiler. Okuyalım:   … Belli ki bu sözleri, doğrudan Allah söylemiyor, bir manevi elçi bir melek söylüyor. … Tenzil, ilahi anlamları, […]

Türk Grup Davranışı – Kitap Alıntısı (Mete Tunç)

Türk Grup Davranışı, Doç Dr. Erol Göka’nın toplumsal özelliklerimiz ve bunların târihî kökenleri hakkında kaleme aldığı önemli, öğretici bir kitap. “Türk grup davranışının en belirgin özelliklerinden birisi nedir?” diye sorulsa, hemen, “gösteriş ve şatafat düşkünlüğü” diye cevap veririm. Gerçekten de şöyle dikkat kesilip ülkemizdeki yaşam alanlarına baktığımızda geri bıraktırılmış bir ülkede olması gereken rasyonel davranış […]