BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts from ‘Mart, 2009’

Namaz, Oruç, Hac (Mete Tunç)

Namaz ve konsantrasyon … arkadaşım (müteveffa) makine mühendisi … namazı bırakma nedenini anlatmıştı bir gün. Mealen, tam bir işe yoğunlaşıyorum, aklım namaz vaktine kayıyor, konsantrasyonum kayboluyordu, diyordu. İşleri namazla bağlantılı olanlar (mesela imamlar) dışında namaz, hemen her dindar Müslüman için sorundur. Ve kimi Müslümanlar, geceleri evlerinde kaza namazları kılmaktadır. Peki, acaba “İslami” bir ortamda yaşasalardı, […]

Kuran’ı anlama yetkisi (Mete Tunç)

“Kuranı inceleyip yorumlamak için: 1. Hafız olmak. Kuran’ın siyak ve sibak(1) bütünlüğünü iyi bilmek. 2. Arapça bilgisi olmak. 3. İslam tarihi hakkında ve surelerin iniş sırası hakkında iyi bilgi sahibi olmak. 4. Her meale güvenmemek ve sözcüklerin Arapça kökeninden yola çıkıp hareket etmek gerekir”miş! Bence 5. bir madde eklenmeli: Müslüman olmak (Hatta o da yetmez: […]

Mikroplar, cinler ve büyü (Mete Tunç)

Bir edebiyat profesörü. İslam, Kuran hakkında konuşuyor… Sunucu cinleri soruyor. Profesör, “yabancılar, bilinmeyen/görülmeyen şeyler” olarak yorumluyor cinleri. Mikropları da bu kapsama alıyor! Bir ayette geçen, cinlerin peygamberi dinlediği konusundaki ayeti, bir (eski), Yahudi kökenli “alim”i de referans vererek, ayette aslında yabancıların, belki Yahudilerin kast edildiğini söylüyor! Sunucu, “insanlar ve cinler” ifadeli ayetler ne mana ifade […]

Sevmek-korkmak (Mete Tunç)

Alevi cemaat önderlerinin ve gelenekçi-cemaatçi yapıdan kopmuş Sünni Müslümanların klişe bir söylemidir, “Allah’tan korkmuyorum, Allah’ı seviyorum”! Bu söylem, en hafif deyimiyle, naiftir. Çünkü Kuran, “korkutan” sayısız ayetle doludur ve “sevgiyi” önceleyen ayetler pek azdır! (“Sevgi”yi öne çıkaranların anladıkları, ifade etkileri anlamda bir sevgi ise hiç yoktur!).(1) Kuran’daki kıyamet ve cehennem tasvirlerinin/“olaylarının” bazıları gerçekten korkutucudur.(2) Korkutan […]

Tefsirciler ve kader (Mete Tunç)

Bir sitede, “Allah bir cilt kitap göndermiş, kulları üzerine 10 cilt tefsir yazıyorlar; ama o da yetmiyor.” cümlesi vardı. Veciz bir ifade!.. “Allah”, kullarından “alim” olanlara epey yük yüklemiş, sürekli çalıştırıyor. Ancak, rüya ile, ilham ile yeterince bilgi vermiyor ki, sayısız konuda, yüzyıllardır uğraşıyor da uğraşıyor alimler; fakat bir türlü, büyük ihtimalle, kendilerinin bile tatmin […]

Meal okumak (Mete Tunç)

Bazı din adamlarına, din ekollerine göre, münhasıran Kuran mealini okumak insanı şüpheye düşürebilir, hatta küfre götürebilir. O yüzden (bu iddiadakiler tarafından) “aforoz edilmemiş” alimlerin, “ehil” insanların tefsiri ile birlikte okunmalı veya yine, “muteber” hocaların tedrisi ile öğrenilmelidir! Bu, Ayetlerde ve hadislerde gerekçesi ve dayanağı bulunmayan bir görüştür. Tersine, “Allah”, her bir Müslüman, tek tek okuyabilsin […]

Kuran’ı ezberlemek ve dinlemek (Mete Tunç)

Kuran’ı, orijinalinden, Arap ya da değil, herkes için, dinlemenin çok etkileyici olduğu söylenir ve buna inanılır. Etkileyicilik söylemi, en basit ifadelerle, din bezirganları için propaganda, inananlar için avuntudur; gerçeklikle hiç alakası yoktur. Sözlerini anlamadan (hatta sözlerini büyük ölçüde anlayan Arapları da dahil edelim) Kuran’ı dinleyen Müslümanlar, acaba içlerinde huzur, coşku, merhamet, sevgi hissediyorlar mı? Hayır! […]

Kuran’ın lafzı, fesahati, belagatı, tilaveti (Mete Tunç)

Kuran’ın lafzından(1), fesahatinden(2), belagatından(3) ve tilavetinden(4) bahsedilir. Arapça bilmeyen insanların Kuran’ın bu özelliklerini idrak etmesi beklenemez. Öyleyse, “Allah Arapçı/Arabist mi?!” sorusunu sormaya hakkımız vardır! Yalnız; Kuran’da bu doğrultuda, yeni Araplaştırma konusunda tek bir ayet bulunmamaktadır(5); tersine, sadece Araplara indiğine dair ayetler mevcut! Bu da belirtilmelidir. Şu da var ki, İslam’ın ortaya çıkışından itibaren pek çok […]

Edebiyatçı Allah! (Mete Tunç)

“Allah”, Kuran’ı bir edebi şaheser, tek ayeti bile taklit edilemeyecek, benzeri yazılamayacak kadar olağanüstü olarak yaratmış; öyle ki şairler onu okuyunca şiirlerini Kabe duvarlarından indirmişlerdir(?)(1) Yani, Kuran’ın bizatihi kendisi bir “mucizedir”. Bu tezden çıkan sonuç, “Allah”ın, kendini ve dinini insanlara (Aslında Kureyş kabilesi ve komşu kabilelere) kabul ettirmek için “mucizevi” kelimeler, cümleler içeren bir kitap […]

Kendinle yarışmak…

    “Başkasından üstün olmanız önemli değildir, önemli olan dünkü halinizden üstün olmanızdır.”                                                                                                                ( Hint Atasözü)       Hayatımızda ki yarışın asıl amacı kabuğumuzu kırarak her geçen gün daha iyi yaşam koşullarına sahip olmaktır. Bu yarışta galip gelmek başkalarının dışarıdan çekici gelen yaşam kalitelerini yakalamak olmadığı gibi asıl yarış; insanın hayata tutunmak […]