BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts from ‘Nisan, 2009’

Ezan (Mete Tunç)

Aşağıdaki, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başkan ve başkan yardımcılarının e-posta adreslerine gönderilmiş  iletidir: Merhaba, …’daki … camisinden okunan ezan, 5 vakit, müslim-gayrimüslim tüm semt sakinlerini mest etmektedir. Tanıdığım nice Hıristiyan (bilim adamı, papaz, iş adamı vs.) bu camiden yayılan ezanlar sayesinde hidayete ererek Müslüman olmuşlardır; karar aşamasında olan ve ezan sayesinde kuvvetle muhtemel olacak daha sayısız insan vardır. […]

Dindarlıktan dinsizliğe (Mete Tunç)

Ortadoğu’dan(1) neşet etmiş üç büyük tek tanrılı dine mensup (olmuş) milyarlarca insan, binlerce yıldır, bir yaratıcı olduğu, onun kendilerini izlediği, öldükten sonra ödül veya ceza vereceği inancıyla yetişmişlerdir. Tek tanrılı din mensupları, hayatlarının çeşitli dönemlerinde ve türlü gerekçelerle, dini alandaki şüphelerini, kendilerine ve/veya çevrelerindekilere dile getirirler. Ama, çoğunlukla, türlü nedenlerle (psikolojik, ekonomik, kültürel, sosyal) imanlarını […]

“Türk yok” (Mete Tunç)

Vatandaş, sayfalarca, Anadolu’ya pek Türk gelmediğini, sâdece bir miktar asker geldiğini ispatlamaya çalışıyor! Bâzı kafatası ve genetik ölçümlerinin yapıldığı, falan bölgemizdekilerle Yunanlıların, filân bölgemizdekilerle Hintlilerin vs. benzer özellikler taşıdıklarının saptandığı yazıldı. Nasıl bir yöntem kullanıldı, sağlıklı mıdır, bizâtihî kafatası ve genetik bilgileri ne derece önemlidir vb. soruların cevaplarını (akademik olarak) bilmiyorum elbette*. Fakat olayın siyâsî […]

Mezhepler (Mete Tunç)

Eğer bir din, felsefi görüş, ideoloji ile kendini tanımlayan insanlar arasında, inançlarının köklerinden, temellerinden başlayıp uygulamalara dek süren tartışmalar, kavgalar, savaşlar yaşanıyorsa, o inançların, tezlerin/sentezlerin, ideolojilerin oluşumunda, dayanaklarında, verilerde, kurguda, yöntemde ciddi bir kusur var demektir. “Kutsal” kitapların boşluklarını, eksiklerini dinlerin egemenleri dolduruyor. Onlar ve ardılları boşluk kapatma ile kalmıyor, giderek “tepeler” kuruyorlar. Sonrakiler ise, […]

Yaratmak (Mete Tunç)

“Nasıl ki bir bilgisayar kendi kendine meydana gelemez; bir yapanı vardır; şu muhteşem canlılar, dünya, kainat hiç tek başına meydana gelemeyeceğine göre, elbette bir yaratıcısı vardır.” der Müslüman “misyonerler”! İfadede gerçi “yapan” diyor ama karşılaştırma insanın “yarattığı” bir cihaz ile yapılıyor. Bu örneği vermelerine, böyle karşılaştırma yapmalarına rağmen, dindarlar (çoğu), her şey “Allah”ın eseridir, o […]

Her “Allah” diyen Müslüman mı? (Mete Tunç)

Bir yanılgı da, her “Allah” diyenin Müslüman olarak telakki edilmesidir… Kimi “Allah” diyenler; Yahudi veya Hıristiyan(1) değillerse, inanma (tanrı) ihtiyacı hisseden ve inancı kendilerine göre bulmuş “entellerdir”: Var olan bir felsefi görüş (mesela deizm) çerçevesinde inanırlar veya bir çeşit karma-bireysel bir inanç geliştirip iman ederler veya “Tanrı vardır” önermesinden hareketle kurumlaşmış/kurumlaşan bir (laik) cemaate bağlıdırlar. […]

Evrim Karşıtlarına Dersler: İnsan Kromozomu 2

Aslında herkes aşağı yukarı ne olduğunu biliyordur ama yine de Vikipedi’deki kromozom maddesinden ufak bir alıntı ile başlayalım: Kromozom; DNA’nın “histon” proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimlerdir. Birçok canlı gibi insan da trilyonlarca hücreden meydana gelir. Hücre, bitkisel ya da hayvansal her türlü yaşam biçiminin en küçük birimidir. Her hücre bir […]

Big Bang (Büyük Patlama) Teorisi Doğrultusunda Yaratılış Gerçeği

Yazar: Emre Dorman Kaynak: Big Bang (Büyük Patlama) Teorisi Doğrultusunda Yaratılış Gerçeği Tarihin her döneminde evrenin nasıl varolduğu merak edilmiştir. İnsanlar bu sorunun cevabını kimi zaman Eski Yunan’da ve Hint düşüncesinde olduğu gibi mitolojik kökenli hikayelerde, kimi zamansa tek tanrılı dinlerde olduğu gibi teolojik açıklamalarda aramışlardır. Big Bang teorisi açısından üç büyük dinin kendine mahsus […]

Bunalım ve din (Mete Tunç)

Türkiye’deki dindar çevrelerin Batı toplumlarına ilişkin bir gözlemleri ve iddiaları, aile yapılarının zayıfladığı, merhamet ve sevgi duygularının kalmadığı, “materyalist anlayışın”(1) hakim olduğu, gençliğin bunalımda ve içki/uyuşturucu bağımlısı olduğu, intiharların arttığı(2) doğrultusundadır. Avrupa ve ABD’deki dindar gruplarda da benzer görüşlerin olduğunu tahmin edebiliriz. Sözkonusu görüşlerin aslında (oranlar konusunda şüphelerim olsa da) bir tespit olduğu şüphesizdir. Peki […]

İçtihat ve kalu bela (Mete Tunç)

Gazeteci-yazar Recep İhsan Eliaçık, İslam’ın yoksullardan yana olduğunu savunarak, bilinen, kabul gören, hatta en mutedil olan geleneksel Sünni anlayışın da ötesinde, Kuran’ı ve İslam’ı “sol” bakış açısından yeniden yorumluyor. Keza; Havva’nın Adem’den yaratılmadığını, tek yumurta ikizleri gibi olduklarını; “dinde zorlama yoktur” hükmünün Müslüman olanlar için de geçerliliğini, yani ibadette zorlama yapılamayacağını, dinden çıkmanın bir yaptırımının […]