BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts from ‘Haziran, 2009’

Bilim insanları bitkilerdeki “yukarı/aşağı” mekanizmasını çözüyor

Çev: Fuatogl Auxin hormonunun bitkilerde yukarıdan aşağıya iletildiği uzun zamanlardan beri bilinen bir gerçek. Ve bu hormonun yerel konsantrasyonunun köklerin büyüme yönü ve dallanmaları açısından önemli olduğu da biliniyor. Bir kac örmek daha vermek açısından; auxin aynı zamanda meyvelerin olgunlaşması için, yada tirmanma özelligi gösteren bitkilerin tutunması açısından da önem arz ediyor, ve buna benzer […]

Ortak Yaşamın Bilinen En Eski Örnegi: Amber Taşında Termit ile Beraber Keşfedilen Protozoa Örneği.

Keşif, amberdeki yaşam formları konusunda uluslararası bir uzman olan Oregon State Üniversitesi’nden George Poinar tarafından yapıldı ve araştırma sonuçları Parasites and Vectors adlı profesyonel yayında yayınlandı. Bulunan termit bugün Myanmar olarak bilinen bölgede, erken Cretaceous dönemde, muhtemelen ıslak ve rutubetli tropikal ortamda uçuyor idi çiftleşerek – bu dönem aynı zamanda Dinazorların donemine tekabül ediyor. Bir […]

Darwinizm’in Gizli Destekçileri: Masonlar

Darwinizm, bir ideoloji olarak, Sabetayistler ve Siyonist Masonların tekeli altındadır. Bu karanlık çevreler, evrim teorisini, sosyal anlamda çıkarmayı planladıkları kargaşa için bir tür kamuflaj olarak kullanmakta ve bu nedenle de evrim teorisinin bilimsel açmazlarının gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duymaktadırlar. Evrim teorisinin bilimsel olarak yetersiz olduğunun gündeme getirilmesi, teoriyi sadece bilimsel olduğu için destekleyen pek çok […]

Evrimin Açıklayamadığı Bir Süreç: Endositoz

Çev. Demet Altundag Bitkilerdeki büyüme hormonu, köklerin büyüme yönü, gövdenin büyümesi ve filizlerin çıkmasında oldukça önemlidir. Aynı zamanda, meyvelerin olgunlaşması, sarmaşıkların dolaşması gibi daha pek çok aşamada da büyüme hormonu aktif bir rol oynar. Bitki hücrelerinin diplerinde, hücre zarının üzerinde PIN proteinleri denilen proteinler bulunur. Bu proteinler, büyüme hormonunun alt hücrelere akışını sağlar. Peki, bu […]

Gen Mutasyonu Sonucu: Gelişmeyen Akciğerler

Çev. Demet Altundag Bilim adamları, yenidoğanlarda akciğer gelişimi ve akciğer bezlerini sıralayarak ciğerleri çökmekten koruyan sürfaktanın üretimi için kritik öneme sahip bir gen keşfetti. Sinsinati Çocuk Hastanesi Medikal Merkezi’ndeki araştırmacılar bir embriyo fareden Foxm1 isimli geni sildi. Karşılaştıkları sonuç, araştırmacıları oldukça şaşırttı. Foxm1 geni silinen farenin akciğerlerinin tam olarak gelişmediği fark edildi. Tam olarak gelişmeyen […]

100 Milyon Yıllık Ortak Yaşamı Evrim Teorisini Zor Durumda Bıraktı

Bilimadamları bir hayvan ile bir mikroorganizma arasındaki ortak yaşama ait 100 milyon yıllık amber buldu. Çalışma, amberdeki yaşam formları konusunda uluslararası bir uzman olan Oregon Devlet Üniversitesi’nden George Poinar tarafından yürütüldü. Dinazorlar çağı olarak bilinen Erken Kretas dönemine ait termit, karnının içinden dışarı çıkmış tek hücreli bir canlı olan bir protozoa ile birlikte bulundu. Ortak […]

Bilim, Felsefe, Din… Ortak Nokta: Düşünmek

BİLİM, FELSEFE VE DİN… Her üçünün de ortak noktası: DÜŞÜNMEK… Yakın bir tarihte, bir bilim dergisinde okuduğum bir makale dikkatimi çekti. Parmak izinin dokunmadaki rolü üzerine bir makale… İpeğe, kadifeye ve benzeri yüzeylere parmaklarımızla dokunduğumuzda, cildimize çok sayıda titreşim gönderilir. Buradaki sinir liflerinin başında “Paciniyen lifleri” bulunur. Bu lifler, bir tür sensör görevi görürler. Dokunma […]

Evrim Teorisi bilimsel ve geçerli bir teori değil midir?

[Bu yazı www.turandursun.com sitesinde yayımlanmıştır. ] (…) İlk olarak Harun Yahya’nın “20 Soruda Evrim Teorisi’nin Çöküşü” adlı kitabından başlamayı düşünüyorum. Bu ayki yazımda 20 sorunun ilki olan “Evrim Teorisi neden bilimsel ve geçerli bir teori değildir?” başlıklı bölümü inceleyeceğim: Evrim Teorisi yeryüzündeki canlılığın tesadüfler sonucunda, doğal şartlarla kendiliğinden meydana geldiğini savunur. Bu teori bilimsel bir […]

Kimler Cehennemlik?

Yazar: Amatör filozof En başta belirtmem gerekir ki, amacım, cehennemin gerçekten varolduğu varsayımıyla, kimlerin cehenneme gireceği konusunda fikir yürütmek değildir. İslam’ ın temel kaynağı olan Kuran’ da bu konuda verilmiş olan bilgilerin mümkün olduğunca akılcı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve bundan çıkartılacak sonuçların genel olarak düşünce yapımızı nasıl etkileyebileceği konusunda bir tartışma açmayı hedefliyorum. Bu […]