BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts from ‘Temmuz, 2009’

Kader mi? Doğal Süreçler mi? – Libet Deneyinin Evrimsel Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Yazar: Amatör filozof Geleneksel olarak, felsefi görüşler, somut bilimsel verilerle çok fazla ilgilenmeden, mantıksal akıl yürütme yoluyla yapılan çıkarımlara dayanırlar. Ancak son yüzyılda bilimin giderek gelişmesi, daha önce açıklanamayan olguların bilimsel yöntemle açıklanabilir oluşu, felsefenin de bilimsel verileri kullanır hale gelmesine yol açmıştır. Bu bağlamda, yapılan bazı bilimsel çalışmaların da yoğun felsefi tartışmalara yol açtığı […]

Moleküler Biyoloji Perspektifinden Evrim Teorisinin Açmazları

Evrim teorisi, bilim dünyasında yapılan deneyler sonucu elde edilen her bir yeni keşifle darbe üzerine darbe almaktadır.   Şüphesiz, teoriyi en büyük açmaza sokan konulardan birisi de Mikrobiyoloji’dir.   Darwin, teorisini ilk ortaya attığında oldukça ilkel teknik donanımlara sahipti. Canlılığın tesadüfen oluşmuş olabileceği gibi felsefi bir düşünce ortaya atması, dönemin şartları altında bu yüzden hemencecik […]

Etik,Din ve Evrim

Metin Alıntıdır. Bilim dünyasında, evrim gerçekliğinden 100 yıldan uzun bir süre kuşku duyulmadı. Fakat ABD ve diğer bazı ülkelerde, evrim aşırı derecede tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir. Yaratılışçı hareket evrimin okullarda okutulmasına karşı çıkıyor ya da yaratılışçı inançlara en azından eşit zaman ayrılmasını istiyor. Böyle bir karşı çıkış, evrim biliminin, Tanrı’nın varlığını yadsıması korkusundan […]

Deneylerle Kader Gerçeği

  BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KADERİN VARLIĞINI KANITLIYOR   Özgür iradenin var olup olmadığı yalnızca felsefecilerin ve bilim adamlarının değil hemen herkesin merak ettiği konuların başında gelmektedir.   Nitekim bilim adamlarının ‘özgür irade varmı?’ sorusuna cevap aramak için gerçekleştirdikleri çok önemli araştırmalar ve çalışmalar vardır.   Özgür irademizin olmadığını ortaya koyan çalışmaların kuşkusuz en önemlisi Kaliforniya Üniversitesi San Francisco […]

İslam’da Evrim Yoktur

  AHİR ZAMANDA, BİR GRUP SAHTE DİN ALİMİ DARWİNİST DİKTATÖRLÜLÜĞÜN KONTROLÜ ALTINDA OLACAKTIR   Günümüzde kendini din alimi olarak tanıtan bir kesim, Darwinist çevrelerce entelektüel görünmek ve takdir toplamak maksadıyla “evrim teorisini İslam ile örtüştürmek” gibi pasif ve acizane bir tavır içine girmişlerdir.   Darwinist diktatörlülüğün sponsorluğunu üstlenen loca mensuplarının ellerinde tuttuğu mevki ve makamlardan […]