BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts from ‘Şubat, 2011’

Mevlana..? (Mete Tunç)

“Mevlana’yı anlatamıyoruz,” diyor biri. ‘Ne demiş, söylediğinin özü ne, neyi anlatacağız, niye anlatamıyoruz,’ diye sormuyor karşısındaki… Onyıllardır birkaç beyit etrafında dönüyor Mevlana anlatımı (ve tabii, bir düziye dönen dervişler, müzik…). Üstelik o sözlerin ona ait olmadığı ortaya çıktığı halde..! 750 yıl önce yaşamış, ancak döneminin ekonomik, toplumsal/kültürel, siyasi, edebi vs. şartları doğrultusunda bir algıya sahip […]

Tüm Yazılarım

Bu sitede şimdiye kadar yayımlanmış tüm yazılarım eskiden yeniye doğru aşağıda listelenmiştir: Mustafa Akyol-Richard Dawkins-Ateizm Üçgeni Dawkins’i ve Ateizmi Anlayamamak Tanrı: Başarısız Hipotez Maddenin Oluşumu Düzenin Oluşumu Başlangıç ve Neden Evrenin Kökeni Evrim karşıtları bunu nasıl açıklar? “Eski Antlaşma”dan inciler Evrim Karşıtlarına Dersler: İnsan Kromozomu 2 Bir Münzevi’nin Hezeyanları… Ateizm ve Akıllı Tasarım: Uyumlu olabilirler […]

Yaratılışçıların Evrim Eleştirilerindeki Mantıksal Çelişki ve Tutarsızlık

Yazar: Amatör filozof Yaratılışçıların çoğunluğunun canlılar dünyası konusundaki görüşleri türlerin birbirinden bağımsız şekilde ani olarak yaratıldığı şeklindedir. Bunu kanıtlayabilmek amacıyla kullandıkları yöntemler genellikle evrim kuramının çürütülmesine yöneliktir. Evrim kuramının yanlışlığı kanıtlandığı taktirde yaratılışın doğrulanacağını varsaymaktadırlar. Bu amaç doğrultusundaki akıl yürütmelerde, evrimin temel kanıtlarından olan, türlerin birbirine olan yakınlığını gösteren, morfolojinin, protein dizilimlerinin ve genetik materyalin […]

Evrim ve Yaratılışçılık: Somut Olgular Üzerinden Karşılaştırma

Yazar: Amatör filozof Evrim-Yaratılış tartışmalarını izledikçe şu kanıya vardım: Evrim ve yaratılışçılık üzerine olan tartışmaların çoğu amacından saparak laf kalabalığı içinde kaybolmakta, deyim yerindeyse sapla saman birbirine karışmaktadır. Bu nedenle son derece basit somut olgulardan ve verilerden hareketle iki düşünce akımının karşılaştırılmasının çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bu yazı bu nedenle yazılmıştır. Yöntem olarak, Evrim kuramına […]

Evrendeki “İnce Ayar” Üzerine Düşünceler

Yazar: Squidward Evrendeki ince ayar kavramı, kozmologlar, fizikçiler, filozoflar tarafından uzun süredir gündemde tutulan ve tartışılan bir konudur. Bu yaklaşıma göre, dünyanın, yaşamın, özelikle de bilinçli canlıların oluşabilmesi için bazı temel fiziksel değerlerin çok dar sınırlar içinde kalması gerekmektedir. Bu değerlerin şimdikinden çok az farklı olması durumunda bile, canlılığın ortaya çıkmasının mümkün olamayacağını öne sürülmektedir. […]

Ölüm Hakkında – III (Mete Tunç)

“Ölmek istemiyorum!” 1980. Bir film/fotoğraf karesi var hâfızamda. Bir çatışma sonucunda yaralanan bir polis memurunun yakarışının haberiydi. Sedyede sırt üstü yatırılmış halde acil servise götürülen polisi ve bağırışını televizyon haberinde mi görmüştüm, yoksa fotoğraflı gazete haberi miydi; sanırım ikincisiydi. Polis ağır yaralıydı. Ama bilinci yerindeydi. Başını gücü yettiğince kaldırıp, korku dolu gözlerle, etrâfındakilere, “ölmek istemiyorum,” […]