BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts from ‘Eylül, 2011’

Müştak Baba’nın Kehaneti(!) II (Mete Tunç)

Murat Bardakçı’nın Hürriyet’teki 17 Nisan 2005 târihli makâlesini(1) 2006 yılında indirmiş, ama 2008 yılına kadar okumamıştım. İki sebebi vardı: Evvelâ o sıralar tek tanrılı dinler üzerinde çalışıyordum, kehânet konusunun dinlerle doğrudan (veyâ esasta) ilgisi bulunmuyordu; sâniyen şiir sanatına ve zevkine uzaktım, üstelik söz konusu şiir Osmanlıca idi… Mevzû hakkında daha evvel ve bu süreçte bir […]

Ölüm Hakkında – 6 (Mete Tunç)

HAYATIN ANLAMI Hayatın anlamına dair üç farklı cepheden üç yorum: 24 Aralık 2004’te Güney Doğu Asya’da meydana gelen ve onbinlerce insanın ölümüne yol açan tsunamiden/deniz depreminden sonra yapılan bir TV programında, felâkette oğlunu kaybeden bir Avrupalı annenin sözleri yer alıyor. Anne, oğlunu, “güzel bir hayat yaşadı, sörf, kayak yapardı, dünyâyı gezdi,” sözleriyle anıyor! Bunu, kabaca, […]

Tersinim Teorisi ve Doğal İlkeler

Yazar: Hüdai Çakmak (www.tersinim.net) -Evrimleşen tek şey bilimdir.- Varoluş dediğimiz muazzam sistem tam bir düzen içindedir. Nice milyar yıllardan beri değişmeden var ve işler olan doğal kanun ve ilkeler bu düzenin inkâr edilemez kanıtlarıdır. Düzensizliklerde kanun ve ilkeler bulunmaz. Bu nedenle düzensizdirler. Kanun ve ilkelerin ortaya konulması, işlerlik kazanması bilgi, irade ve kudret üçlemesinin ürünleridir. […]

Tersinim Teorisinin Ana Mantığı ve Kurgulama Yöntemleri

Yazar: Hüdai Çakmak -Evrimleşen tek şey bilimdir.- Tersinim genel anlamda düzen ve ve sistemlerde zaman içinde görünen ya da gözlemlenen değişme, başkalaşma, azalma, bozulma vb. demektir. Bu olgular genelde negatiftir ve canlı cansız tüm varoluşu kapsar. Bu nedenle tersinim olayı evrenseldir; durdurulması, engel olunması mümkün değildir. Bazı karşıt düzenlerle (örneğin yararlanma, korunma, savunma vb. mekanizmalarıyla) […]