BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Dini ve Laik Söylem

Kasım 2011. Milliyetçi-muhafazakar ‘sanatçılar’ … ve … bir bakanın düğününde sahne almışlar. Programlarından sonra otelde 4 kadın (‘serbest alüfte’) çağırmışlar. Birinci şarkıcı bunlardan birine anal seks teklif etmiş, reddedilince silah çekmiş ve yumruk atmış… İkinci şarkıcı şiddete karışmamış; işin içinden sıyrılmaya çalışıyor gibi… Kadınlar ‘aman ailelerimiz duymasın’ demişler… İki şarkıcı da Allah’lı, Muhammed’li vesaireli demeçler veriyorlar!

Aralık 2011. Bir meşhur imam pezevenklik yaptığı iddiası ile tutuklandı!.. Hocam ‘rivayete göre’ Allah’lı, Muhammed’li vesaireli bir demeç vermiş!

Aralık 2013… ‘İki müttefik’ birbirlerine girdiler. Hem de ne girme. Kimse böyle-bu ölçüde olacağını öngöremedi. ‘Dinsizin hakkından imansız gelir.’ İki taraf da Allah’lı, Muhammed’li vesaireli… Siyasette dinin (dindeki -kutsal olduğuna inanılan- kavramların, her ne derecede olursa olsun ve ‘samimi’ olunsun olunmasın) kullanılmasının minelbab ilelmihrab dine ve dindarlara zarar veregeldiği aşikardır… (1)

Fakir dindarken, dindarlığını açık etmez, böylece hatalarını fırsat bilenlerin dinine laf söylenmesine fırsat vermekten kaçınırdı… Elan, sorgutçu olarak, bunlar ve benzeri durumlar karşısında ‘sevinmemekte’, dindarlara (toptancı bir yaklaşımla) ‘işte layığı veçhile halü keyfiyetiniz ve halü pür melaliniz” dememektedir… Eminim pek çok mümin, yaşananlardan çok rahatsızdır.

Bir iddia, yalan-sahte-iftira dahi olsa, olgun bir dindar, o süreçte kendini savunurken (siyasette, ilaveten rakibine ‘vururken’) Allah’lı, Muhammed’li vesaireli değil laik temelli hak-hukuk söylemi serdetmelidir.(2) Böylece din ve (bu müstekreh dünyada/düzende) temiz kalmış (ne dereceyse ve ne kadarlarsa artık) halis müminler kirletilmemiş olur.

(1)Ülkede ve dünyada din söylemli iktidarların icraatları, bağnaz/silahlı cemaatlerin eylemleri, din temelli grupların baskıları ve bütün bunların birbirleriyle çatışmaları, bazı dindarların laikliğin önemini daha ziyade teslim etmeleri sonucuna götürmüştür. İslam coğrafyasına has (ve elbette farklı bir isimle) laik bir sistemin kurulması-geliştirilmesi şarttır. Lakin, ‘vukuatın ve zevahirin farkında’ olan müminlerin sayısındaki artışa rağmen, böyle bir hareketin ışığı ufukta görünmemektedir; zira İslam kitabında/ kültüründe/ tarihinde/ sosyolojisinde bunu sağlayacak temel, dayanak, anlayış ve birikim yoktur. İslam, bir yolu bulunup yenilenmezse, çözülmeye, daha fazla itibar ve kan kaybetmeye, tezyif edilmeye ve nihayet çökmeye mahkum görünmektedir.

(2)Dinci/imancı söylem, elbette toplumda, onun geleneğinde, her türlü ilişkisinde karşılığını bulduğu için serdediliyor. Toplum ve önderleri buna güçlü bir şekilde itiraz etmedikçe sürecektir.

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 43152, bugün ise 1 kez görüntülenmiştir.

One Comment

  1. Mete Tunç diyor ki:

    Not. 2000’lerin ortalarında kız istismarından tutuklanıp hüküm giyen ‘bir zamanın suikastçısı’ İslamcı yazar da aynı minvalde konuşuyor, basını suçluyordu. Onu ‘anmamak’ olmazdı!

Leave a Reply