BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

İnançlar Manzumesi ve Felahı Beşeriyet (Mete Tunç)

Aşağıdaki, iman listesidir. Elbette eksiktir, çok daha fazlası vardır…

Allah’a (islamiyete)
Mesih’e (hristiyanlığa)
Yahve’ye (museviliğe)
türlü evsaftaki tanrılara-meleklere
animizme
ateizme (tanrı inancına/kavramına reddiyeye)
bilinemezciliğe (agnostisizme)
yaratan ama karışmayan bir tanrıya (deizme)
astrolojiye-astrologlara
kadim (gizli) ‘ilimlere’
bilime (soyut matematiğe/denklemlere, paradigmaya, ideolojilere/felsefeye, varsayımlara, düşünce deneylerine, fantezilere, modellemelere dayanan teorilere -evrim, büyük patlama, kuantum, Higgs parçacığı…-)
medyumlara
meditasyona
Buda’ya
Konfüçyüs’e
Şintoizm’e
evliyalara-azizlere
şeyhlere
tasavvufa-tarikatlara
kerametlere
mucizelere
nirvanaya
dünya dışı -akıl ve beden sahibi- varlıklara
ruhlara
cinlere/perilere
telekineziye
telepatiye
büyüye-büyücülere
rüyalara
Marduk’a
Atatürk’e (Kemalizme)
nazara
altıncı hisse (önseziye)
uğura-uğursuzluğa
sosyalizme/komünizme
komplo teorilerine
padişahlara
devri daim makinesine
Matriks’e
zamanda yolculuğa
sırlara
tılsımlara
muskaya
durugörüye
harflerden mana-sonuç çıkarmaya
reenkarnasyona
bilinen tarih öncesinde medeniyet olduğuna
Ali’ye (‘halife’)
kuantum düşünce’ye
kelebek etkisi’ne

“İnsanlık, inançlardan özgür kalınca, kurtulunca barışa, felaha erecektir” nevinden sözler iddialıdır ama daha ziyade beklentiyi, hatta ‘inancı’ yansıtmaktadır…

Her insanın ve cemaatin, inancını veyahut görüşünü; hayatı, onuru, hürriyeti, vicdanı, adaleti, emeği gözetir ve özeleştiri yapabilir ve tenkidi kabullenir, nükteye-mizaha katlanabilir biçimde yaşaması hedeflenmelidir. O zaman barıştan ve belki kurtuluştan söz edebiliriz. Ve ancak o vakit kahir ekseriyeti ile insanlık, yer aldığı ‘iman-imansızlık’ eksenini mülahaza edip başka bir mecra da bulunduğunun farkına varmaya başlayabilecek ve fakat felahın sade buna bağlı olmayabileceğini anlayacaktır… Bu bir inanç değildir; bir savdır, ümittir!

Haşiye. ‘Listedekilerin bazıları iman mıdır ki,’ diye sorulabilir. O görüşlerin sahipleri (çoğu); sorgulama ve mukayeseden müstağni idikleri, tarih ve kronolojik tarih bilgisine malik olmayışları, tezlerini yanlışlayan sayısız gözlemi-veriyi-belgeyi-delili-tutarsızlığı yok saymaları, ciddi kitap oku(ya)mamaları, ‘vecd’ halleri, itiraza değil serdedene yoğunlaşmaları, olmayanı-yapılmayanı-söylenmeyeni olmuş-yapılmış-söylenmiş farz etmeleri, manalar-sözler-anekdotlar-kitaplar uydurmaları, savundukları/reddettikleri hakkında kızgınlıktan-nefretten beslenmeleri gibi hususiyetleri (kimi maddeler/insanlar için bazıları, kimileri için ise hepsi) dikkate alındığında, iman sahibidirler. Mamafih, müdafaa ve adına muharebe ettikleri de (onlara bakıldığında) imandır! Nitekim mezkur kişiler, tezlerini/fikirlerini ‘inanıyorum’ diyerek anmakta beis görmemektedirler!

(21.09.2014)

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 31857, bugün ise 3 kez görüntülenmiştir.

One Comment

  1. Ferda Yamanoğlu diyor ki:

    Yunus suresi 100.Ayet akıllarını kullanmayanlara ALLAH’ın azap ve pislik yağdırdığını yazar.Akıllarını kullanmayanlar ateizmin,sahte dinlerin,sahte tarikat ve cemaatlerin peşinden giderler.Ya cimridirler yada paralarını saçıp savururlar.(İsra suresi-27)Kurana inananlar doğru bir yoldadır.Çünkü Kuran insana adam olmayı öğütler.Onda, o devrin bilgisiyle bilinmesi mümkün olmayan,bilimin yeni keşfettiği çok sayıda ayet vardır.Bu bilgileri Kurandan başka bir kitap da yazmaz.

Leave a Reply