BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

“Yüzde 99’u Müslüman Bir Ülkede…” (Mete Tunç)

Dinci kanallardan birinde program sunucusu, ‘Yüzde 98’i, haydi diyelim yüzde 95’i, hatta yüzde 90’ı olsun, Müslüman olan bir ülkede…’ diyor ve mutat ifadeyle bitiriyor cümlesini: ‘kutsallarımıza, dinimize nasıl hakaret edebilir?’

İslamcı kesimin bu ezberi sorgulanmaya şayandır. Maddeler halinde ve sual usulünce tahkik edelim:

• ‘Allah’ lafzını serdedenlerin bir kısmı ‘laik’, bir kesimi deist, bir bölümü de gayrimüslimdir; hatta aralarında onu harsi saikle telaffuz eden agnostikler ve ateistler bile vardır. Her ‘Allah’ diyeni Müslüman mı saymaktasınız?
• Birbirinize hakaret ediyor, iftira atıyor, kumpas kuruyorsunuz. Yekpare değilsiniz. Birbirinizi tekfir ediyorsunuz. Böylece Müslüman oranı daha da azalmayacak mıdır?
• Yüzde 15 oranındaki alevi vatandaşı, Müslümanlarsa, niçin sünnileştirilmeye çalışageliyor, onların ‘ibadet yerimiz’ dedikleri cemevlerini neden mabet kabul etmiyorsunuz? Değillerse yüzde hesabınız yanlış olmuyor mu? Bu maddeler muvacehesinde neredeyse azınlık olmuyor musunuz?*
• İfadenizi, basit (ama belki en doğru) bir şekilde, ‘akıllı olun, zaten esaminiz okunmuyor, sizi boğarız-keseriz-ezeriz’ olarak tefsir edebilir miyiz?
• Bu minvaldeki sözlerin, yakın tarihimizde yaşadığımız katliamlara yol açtığını hatırlamıyor musunuz; ve günümüzde, ilham ve mesnetleri Kuran olan teröristlerin söylemlerine benzediğinin farkında değil misiniz? Sizde izan, vicdan, merhamet yok mudur?
• ‘Hakaret’ diye tanımladığınız sözler, dininize değil de siyasetinize, siyaset yapma tarzınıza yönelik olabilir mi? Öyleyse kutsallarınızı siyasete alet etmiyor musunuz? Bu sizce tabii midir?**
• Dininizi, kutsadığınız tarihinizdeki hadiseleri, mübarek addettiğiniz eşhası nesnel biçimde irdeleyen her konuşma, her yazı sizce hakaret kategorisine mi girmektedir? İddiaya, soruya cevap vermek yerine, neden müddeiye, sual sorana celalleniyorsunuz? İmanınızdan şüpheniz mi var?
• Velev yüzde 99-98-95-90 olsun; bu kadar yüksek oran dahilindeki insanların normalde daha esnek, anlayışlı, yumuşak olmaları gerekir. Sizdeki nefretin, düşmanlığın sebebini/sebeplerini, bilgi(sizlik), seciye ve çevre-kültür cihetlerinden düşündünüz mü?
• Tavrınız, zımnen, çoğunluğun azınlık üzerinde her söyleyip yaptığını hak görüyor. Müslümanların ekalliyet teşkil ettiği ülkelerde mezkur hususu, tutarlılık adına onaylayabilir misiniz?

* İlk üç maddeye göre oran epey düşecektir.
** Mevzubahis yaklaşım ticari rekabet, mansıp, menfaat, şahsi husumet gibi sebeplerle de vuku bulmaktadır.

(İlk yazılış: 2015. Yukarıdaki genişletilmiş hali: 30.03.2016)

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 42682, bugün ise 0 kez görüntülenmiştir.

Leave a Reply