BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Dincilere Karşı Üslup ve Hareket (Mete Tunç)

(Bir imamın internette yayınlanan vaazına karşılık mumaileyhe edilen küfürlere istinaden kaleme alınmıştır.)

Bu tiplere küfür ederseniz onlara benzersiniz, onlarla aynı seviyede olursunuz.

Peki, ne yapmalısınız?

Evvela; böyle cemaatlerin ve konuşmaların tarihi-kültürel-dini arkaplanını, sosyolojisini, psikolojisini, ekonomisini.. bilmelisiniz. ‘Kutsal’ denilen kitaplardan başlayarak, okumalısınız.

Saniyen; tarihi hadiseleri ve şahısları, olduğu gibi, abartılara, efsanelere tevessül etmeden, kimseyi vatan hainliğiyle suçlamadan öğrenmelisiniz. Çapraz, mukayeseli, kronolojiyi bilerek, eleştirel tarzda okumalısınız.

Bilince, öğrenince böyle vaazlar komik ve kişiler acınası gelecektir. Küfür yerine; cehaletlerini, zavallılıklarını, inançlarındaki garabeti, sözkonusu tarihlerdeki korkaklıklarını, topluma-dünyaya zararlarını.. faş edebilir, müstahak oldukları tariz, tezyif ve tahkiri ince ince, doya doya serdedebilirsiniz.

Sonra; paranıza, servetinize, malınıza.. kıyıp yurtlar kurmalı, burslar vermeli, okullar açmalısınız. Kelime dağarcığı zengin, sorgulayan, yaratıcı, kendilerini sadece vatana, millete ve insanlığa borçlu hissedecek nesillerin yetişmesine katkı vermelisiniz.

Ayrıca, bir asır öncesinin ‘saadet asrı’ zannını bırakmalı, çağların (o günlerin ve bu günlerin) şartlarını gözardı etmemelisiniz. Kurtarıcı beklentisini bırakmalısınız. Kimsenin askeri olmamalısınız.

Aksi takdirde, sizin de bahis mevzuu karikatür cüheladan farkınız kalmaz; bilgisizlikte, yalanda, iftirada, ziyanda, zulümde onlarla yarışagelirsiniz.

Not. ‘Kılık kıyafeti bedii, üslubu zarif, ağzından bal damlayan, sevgi ve şefkat timsali, allamei cihan, yüzünden nur akan mübarek’ zatın söylediği tek doğru Atatürk’ün ‘dinsizliğidir’. Dindar Atatürkçülerin bu gerçeği kabullenmeleri gerekir; yoksa, Atatürk’ü duygularına, fikirlerine ve siyasetlerine alet ediyorlar demektir.

Sonsöz: Aynı coğrafya, tarih ve kültür geçmişi mevcut ne de olsa: Türkiye’de hangi kökenden, görüşten olursa olsun ortak özellikler (uydurmacılık, karalama…) caridir. Bu yüzden tavsiyem (geniş bir kesim için) beyhudedir!

(14.04.2016)

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 43245, bugün ise 0 kez görüntülenmiştir.

One Comment

  1. Ferda Yamanoğlu diyor ki:

    Böyle zeki olmayan çok fazla imam var.Zeki olanına da hiç rastlamadım.Çünkü okul açmakla dinin yayılacağını zannediyorlar.Oysa din, iyi bir Kuran tefsiri yazılıp dünyaya duyurmakla olur.Korktukları içinde bir çok gerçeği dile getirmiyorlar.Örneğin öğrencilerin din dersi kitaplarının ne kadar yetersiz olduğunu, büyük günahları dahi yazmadığını, Bediüzzaman Said Nursi’nin 23 kadar olan büyük günahı yediye indirerek dini tahrif ettiğine hiç değinmezler.

Leave a Reply