BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Kuran’ın lafzı, fesahati, belagatı, tilaveti (Mete Tunç)

Kuran’ın lafzından(1), fesahatinden(2), belagatından(3) ve tilavetinden(4) bahsedilir.

Arapça bilmeyen insanların Kuran’ın bu özelliklerini idrak etmesi beklenemez.

Öyleyse, “Allah Arapçı/Arabist mi?!” sorusunu sormaya hakkımız vardır! Yalnız; Kuran’da bu doğrultuda, yeni Araplaştırma konusunda tek bir ayet bulunmamaktadır(5); tersine, sadece Araplara indiğine dair ayetler mevcut! Bu da belirtilmelidir.

Şu da var ki, İslam’ın ortaya çıkışından itibaren pek çok Arap, Kuran’ın yukarıdaki niteliklerini idrak edememiş ki çağlar boyunca Hıristiyan kalmış ve olmuşlardır. (“Allah onların anlamalarını istememiştir”!)

Objektif bir fikre sahip olabilmek için, Müslüman olmayan (dil uzmanı, bağımsız) bir Arap’ın Kuran’ın lafzı, fesahati, belagatı, tilaveti hakkında görüşlerini bilmemiz gerekir.

(1) Lafız: Söz, kelime; manalı veya manasız olarak ağızdan çıkan söz tertibi; mana mukabili olarak sesli veya yazılı söz.

(2) Fesahat: Bir dilin doğru ve hatasız olarak, kolaylıkla söylenmesi ve yazılması; Kurallı, etkileyici, heyecan verici, inandırıcı, sanatlı söz söyleme

(3) Belagat: Meramın iyi suretle, düzgün ve sanatlı sözlerle ifadesi, retorik; konuyu bütün yönleriyle kavrayarak hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün anlatma sanatı.

(4) Tilavet: Kuran’ı güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma

(5) Tabiidir; çünkü, Muhammed ve hempalarının (dar) ufukları ve (küçük) amaçları bir yana, “ulusçu” ideolojinin ortaya çıkmasına daha yüzyıllar vardır. Ondan sonradır ki, “kimi” Araplar, bugün, Kuran’ı ve İslam’ı Arabizmin bir aracı olarak kullanıyorlar.

Not1. S Ateş, “Sorulara Kuranı Kerim 2”de (Milliyet yayınları) Kuran’daki doğal musiki, uyum ve üsluptan söz edip (“kendince”) örnekler veriyor… Üslubun (her şeyi karşıtıyla anma/anlatma ve tasvir) ne kadar etkileyici olduğunu belirtiyor! İman etmeye hazır ruh halinde ve iman etmiş biri için bu doğru olabilir!.. Ve, doğal musiki ve uyumu, Arapça (keza Türkçe, Farsça, İngilizce…) herhangi bir şiirde de bulmak mümkündür!

Not2. İncil ve Tevrat için de lafız, fesahat, belagat ve tilavet tezleri sözkonusu mudur?

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 6681, bugün ise 1 kez görüntülenmiştir.

Leave a Reply