BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Darwinizm’in Gizli Destekçileri: Masonlar

savas_bebekDarwinizm, bir ideoloji olarak, Sabetayistler ve Siyonist Masonların tekeli altındadır. Bu karanlık çevreler, evrim teorisini, sosyal anlamda çıkarmayı planladıkları kargaşa için bir tür kamuflaj olarak kullanmakta ve bu nedenle de evrim teorisinin bilimsel açmazlarının gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duymaktadırlar.

Evrim teorisinin bilimsel olarak yetersiz olduğunun gündeme getirilmesi, teoriyi sadece bilimsel olduğu için destekleyen pek çok çevrenin de gözünü açacağı ve aslen “ideolojik” sebeplerden ötürü desteklenmesinin deşifre edileceğinden; bu yöndeki gerçeklerin üstleri 150 yıldır örtülmeye çalışılmaktadır.

Sabetayistlerin kontrolü ve baskısı altındaki çeşitli dergiler, televizyon kanalları ve internet siteleri Yaratılış’ı destekleyen fikirlere yer vermeyi bu sebepten şiddetle reddetmekte; ve her teorinin açmazlarını yayınlamayı “objektif”lik unsuru sayarken evrim teorisinin açıklayamadığı bilimsel konulara tek bir satırlık yer dahi ayırmaktan çekinmektedirler.

Siyonist Masonların planlarına hizmet etmek için ortaya atılmış olan söz konusu teori, bu karanlık çevrelerce planlarının bozulmaması için adeta bir tabu gibi korunmakta ve hakkında olumsuz bir görüş bildirilmesine kesinlikle izin verilmemektedir.

Evrim teorisi, kendi başına çok zayıf temellere dayanan bir teori olmasına karşın; Sosyal Darwinizm, Siyonist Masonların planlarına zemin hazırlamada biçilmiş bir kaftandır.

Bu karanlık örgütün amaçları, Teşkilatı Mahsusa Başkanı Em.Süvari Albay’ı Hüsamettin Ertürk tarafından ele geçen bir belge ile ilk defa gün yüzüne çıkmıştır.

Ele geçen belgede “Milletlerarası Siyonist Teşkilat”ına ait 21 maddelik amaçları içeren bir metin bulunmaktadır:

 1. Gençleri kötü ahlak telkinleriyle bozmak
 2. Aile hayatını yıkmak
 3. İnsanlara aşağı sınıflarla tahakküm etmek
 4. Sanatı ve edebiyatı müstehcen bir hale sokarak toplumun ahlaki yönden çöküşünü sağlamak
 5. Mukaddesata hürmeti yıkmak, dindar oldukları için hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane vakalar uydurmak
 6. Çılgınca sarfiyatı teşvik etmek
 7. Halkı, eğlenceler ve oyunlarla oyalayarak vakitlerini düşünerek geçirmelerini engellemek
 8. Müfrit nazariyelerle fikirleri zehirlemek, gürültü ve kargaşalıklar çıkarmak, içtimai sınıflar arasına kin ve itimatsızlıklar saçmak
 9. Aristokratların aralarına kin ve itimatsızlık saçmak
 10. Mal sahipleriyle işçilerin arasını bozmak, grevler, sabotajlar tertip etmek
 11. Yüksek tabakanın maneviyatını her türlü çabaya başvurarak kırmak
 12. Sanayinin ziraatı ezmesine müsaade ederek, köylü sınıfını ortadan kaldırmak
 13. Hayat pahalılığını körüklemek
 14. Giderleri arttırmak
 15. Beynelminel meseleler ortaya atarak milletlerarasında kin ve nefret tohumları serpmek
 16. Hükümet şekillerini değiştirmek ve birçok devlet sırrını ifşa etmek
 17. Siyasi buhranlar çıkarmak
 18. İktisadi buhranlar çıkarmak
 19. Mali istikrarı bozmak, ekonomik krizleri çoğaltmak
 20. Spekülasyonlara ve enflasyonlara yol açmak
 21. Hükümetlerin ölümlerini hazırlamak, ıstırap ve yoksulluk içine atmak

Albay Hüsamettin Ertürk, belgeyi inceledikten sonra: “Teşkilatı Mahsusa’nın dikkatli tetkikleri neticesinde vardığımız sonuç şudur ki, Bunlar bir Dünya İhtilali hazırlamaktadırlar” şeklinde görüş bildirmiştir.

Bu, televizyonda seyrettiğimiz bir macera filmi değil; tarihi bir gerçektir.

Dünya’daki düzeni ve huzuru bozmayı amaçlayan karanlık bir örgüt bulunmaktadır.

Büyüyle ve kabalayla yakından ilgilenen bu örgüt, kelimenin tam manasıyla Şeytan’ın boyunduruğu altındadır. Bu, bir teşbih değil; gerçektir. Sadece üst düzey masonların bilgisi ve yönetimi dahilinde olan şeytana tapma törenleri düzenlenmektedir.

Toplum düzenini bozmak ve dünya hakimiyeti elde etmek için; milli ve manevi değerler gibi tesanüdü beraberinde getiren değerlere saldırmakta, bu şekilde ayırımcılık ve fesat çıkararak milletleri içten parçalamayı hedeflemektedir.

Materyalist felsefeyi benimsetmek için uğraşarak; toplumları ahlaki bir çöküşe doğru sürüklemeyi hedeflemekte ve bu amaç doğrultusunda da Darwinizm’e destek vermektedir.

Darwinizm, Allah’ın varlığını reddetmek için zemin hazırlandığından (Allah’ı tenzih ederim); insanlara içgüdülerine bağlı olarak, vicdani sorumlulukları olmadan ve yaptıklarının hesabını vermeden yaşayacakları bir hayat profili çizer. Bu yönüyle de, söz konusu karanlık örgütün planlarına -ahlaki ve vicdani yönden toplumları çökertmek için- istenilen temeli atmaktadır.

“Hayat mücadelesi”, “Yaşam Kavgası”, “Kayrılmış Irklar” gibi kavramlarla; hem milletler arasında, hem de sınıflar ve ırklar arasında istenilen kargaşa ve huzursuzluk ortamının çıkartılması için son derece uygundur.

Bu nedenledir ki evrim teorisi, 150 yıldır somut bir delil sunulamamasına karşın, ısrarla sahiplenilmekte ve popülerliği korunmaya çalışılmaktadır.

Einstein’ı, Newton’ı, Stephen Hawking’i kapak yapmak için kıllarını dahi kıpırdatmayan dergi ve gazeteler Darwin’in kapak olmasını ya da olmamasını çok büyük bir gündem haline getirmeye çalışarak, konuyu büyük bir politik sorun haline getirmekte, AB’ye kadar taşımaktadırlar.

“Bilim elden gidiyor” kisvesinin altına saklanıp, mazlum portresi çizmeye uğraşarak bu sayede halkın çoğunluk oyunu kazanmaya çalışan bu kesim, “sosyal Darwinizm tehlikesi” her gündeme getirilişinde “evrim, bilimsel bir teoridir. Sosyal hayatla ve politikayla ne ilgisi var” gibi bir savunma yaparken evrim teorisinden bahsedip bahsetmemeyi Avrupa Birliği’ne kadar taşımaktan çekinmemektedir.

Daha da ileri giderek, üniversitelerde evrim teorisinin açmazlarını anlatan bilim adamları ve akademisyenlerin işlerine son vermekte, gazetelerin internet sitelerinde yer alan okuyucu yorumlarından “Yaratılışçı” bulunanları engellemekte, evrim teorisine gölge düşürecek haberler yapan gazetecileri görevden almakta, ve herhangi bir internet sitesinde ya da sözlü platformda Yaratılış’tan kim konu açarsa “cahil ve bilimkarşıtı” olarak karalamaya çalışarak kendisinin görüşünden etkilenebilecek “olası kitlelerin” önüne geçmek için büyük bir çaba sarfedilmektedir.

Eğer, evrim teorisi iddia edildiği gibi sadece bilimsel bir teoriyse; o halde – “bilimde şüphecilik esastır” fikrinden yola çıkarak- tüm diğer bilimler gibi eleştirilebilmelidir.

Eğer, Yaratılış da iddia edildiği gibi sadece “cahil bir inanç” ise; o halde de anlatılmasını yasaklayacak kadar çok korkmak için bir neden yoktur.

Marksizm, Komünizm, Faşizm, Nazizm,… Dünyada ne kadar “–izm” varsa, hepsinin temelleri evrim teorisine uzanmaktadır.

Ve bu kanlı ideolojiler, dünyaya bela ve sıkıntıdan başka hiçbirşey getirmemiş ve getirmemeye devam edeceklerdir.

İşte bu sebeple, evrim teorisinin sosyal bağlamda taşıdığı anlamın ve gerçek destekçilerinin bilinmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Not: Söz konusu belge ile ilgili Samih Nafiz Tansu, İki Devrin Perde Arkası incelenebilir.

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 6726, bugün ise 5 kez görüntülenmiştir.

29 Comments

 1. fuatogl diyor ki:

  Bu duzeysiz sacmaliklari okumak zorundamiyiz? Asgari bir seviye olmazsa burada ne fikir tartisilir ne felsefe yapilir nede baska birsey. Iki yorum once yalani ortaya cikan kisiler resmen sacmalikla flood ediyor siteyi.

 2. no_comment diyor ki:

  @ fuatogl

  sürekli eleştirip duruyorsun ama karşıt birşey anlattığını henüz duyamadık

 3. fuatogl diyor ki:

  O zaman yorumlarimi hic takip etmemissiniz. Su son yazilar ciddi ciddi tartisilacak yazilar degil. Tam anlamiyla demagoji. Ve demagoji ile onun temelinde tartisilmaz. Benim yaptigim gibi karsi cikarsin. Ayrica, elestirilerimin hangisine neden karsi cikiyorsunuz? Yazi ekleyen beyefendinin yalan soyledigini anladik, yazi benim dedi oyle olmadigi gorduk, kaynagini da verdim. Oradan buradan yazi kopyala yapistir yaptigini da gorduk, referanslarini vermedigini de. Yani elestirilerim hakli.

 4. Eternia diyor ki:

  Bir teorinin yanlisligina veya dogruluguna arkasinda kimlerin olduguna,kimlerin destekledigine bakarak mi karar veriyoruz yoksa bilimsel verilere bakarak mi?Evrim teorisine karsi yapilan elestirilere yer verilmedigini soylemissiniz.Bu site size imkan sunuyorken kullanmaniz iyi olur.Cunku ciddi olarak bu teori uzerinde dusunmeye basladim.Benim gbi bircok insan olduguna eminim.

 5. levent diyor ki:

  Ate­izm, Ma­ter­ya­lizm, Mark­si­zm, Ko­mü­nizm, Le­ni­nizm, Mao­izm, Sa­ta­nizm, Vah­şi Ka­pi­ta­lizm, Anar­şizm, Fa­şizm, Te­rö­rizm, Em­per­ya­lizm, Nas­yo­nal Sos­ya­lizm gi­bi kan dö­kü­cü fel­se­fe­le­rin kay­na­ğı Dar­wi­nizm­dir. Dar­wi­nizm ile mü­ca­de­le in­san­lık gö­re­vi­dir. Dün­ya ta­ri­hi­nin gel­miş geç­miş en bü­yük kit­le al­dat­ma­ca­sı­dır. Mil­yon­lar­ca in­sa­nın Dar­wi­nizm al­dat­ma­ca­sı­na inan­ma­sı çok bü­yük bir mu­ci­ze­dir.

  Dar­wi­ni­zm az oku­yan, ca­hil kit­le­le­re özel­lik­le hi­tap eder ve onları et­ki­si al­tı­na alır. Dar­wi­nizm bi­lim­le ge­liş­me­miş­tir, tek­rar­la ve pro­pa­gan­da ile ge­liş­miş­tir. Dar­wi­nizm, de­ma­go­ji ve ya­la­nı sa­nat ha­li­ne ge­ti­rip bi­lim­sel­lik gö­rü­nü­mün­de in­san­la­ra yan­sı­tır. Bu­nun için bir kı­sım pro­fe­sör­le­ri, bi­lim adam­la­rı­nı, ün­lü ga­ze­te­ci­le­ri, spor­cu­la­rı, ün­lü si­ya­set­çi­le­ri, sa­nat­çı­la­rı ve ün­lü iş adam­la­rı­nı de­meç ver­di­re­rek araç ola­rak kul­la­nır. Bu ki­şi­le­rin de­ma­go­ji­ye da­ya­lı ca­hil­ce et­tik­le­ri bir kaç ke­li­me kit­le­le­ri et­ki­ler. Hat­ta Dar­wi­nist­ler inanç­lı olan bir kı­sım ki­şi­le­ri de al­da­ta­rak “şu alim de geç­miş­te bu­nu söy­le­miş­ti” gi­bi açık­la­ma­lar yap­tı­ra­rak, bu ate­ist inan­ca ze­min ve man­tık oluş­tur­ma­ya ça­lı­şır­lar. Böy­le­ce ina­nan­la­rı da al­dat­ma gay­re­ti için­de olur­lar. İnanç­lı olan in­san­lar­dan da ün­lü olan, alim bi­li­nen ki­şi­le­re, Dar­wi­niz­mi des­tek­le­me ama­cıy­la bi­lim­sel ol­ma­yan de­meç­ler ver­di­re­rek, oku­ma­yan, in­ce­le­me­yen kit­le­le­ri al­dat­ma yo­lu­na gi­der­ler.

 6. Da Vinci diyor ki:

  Aramızda muhteşem bir espri makinası var. Kendisine büyük bir alkış yolluyoruz. İşte karşınızda büyük komedyen levent.

 7. fuatogl diyor ki:

  Ate­izm, Ma­ter­ya­lizm, Mark­si­zm, Ko­mü­nizm, Le­ni­nizm, Mao­izm, Sa­ta­nizm, Vah­şi Ka­pi­ta­lizm, Anar­şizm, Fa­şizm, Te­rö­rizm, Em­per­ya­lizm, Nas­yo­nal Sos­ya­lizm gi­bi kan dö­kü­cü fel­se­fe­le­rin kay­na­ğı Dar­wi­nizm­dir. Dar­wi­nizm ile mü­ca­de­le in­san­lık gö­re­vi­dir. Dün­ya ta­ri­hi­nin gel­miş geç­miş en bü­yük kit­le al­dat­ma­ca­sı­dır. Mil­yon­lar­ca in­sa­nın Dar­wi­nizm al­dat­ma­ca­sı­na inan­ma­sı çok bü­yük bir mu­ci­ze­dir.

  Acaba evrim-teorisi mi ideoloji, yoksa tam tersi ideolojik saiklerle bilimsel teorilere karsi kampanya mi yurutuluyor? Herhalde yukaridaki yorum buklesi herseyi aciga vuruyor.

  Dar­wi­ni­zm az oku­yan, ca­hil kit­le­le­re özel­lik­le hi­tap eder ve onları et­ki­si al­tı­na alır.

  Bu yuzden olsa gerek, tum dunya universiteleri, ciddi arastirma kurumlari, biyoloji alaninda faaliyet gosteren ozel sirketler evrim teorisi gibi bilimsel teorileri ciddiye alip uyguluyor, ama bizim gibi egitim ve bilimsel gelisme konusunda tavan yapan toplumlar bu teorileri ciddiye almiyor. Cok mantikli tabi. Nasil oldu da kacirdik bu muthis korelasyonlari.

 8. no_comment diyor ki:

  @ fuatogl ve da vinci

  cidden bilimselliğinizi tebrik etmek gerek. insanlar görüşlerini kaliteli bir uslüp ve bilgi birikimyle ifade ederken sizin verdiğiniz karşılık bilimle olacağına “çok komiksin, pek gülünçsün, pek müteessir olduk” tarzı oluyor

  var mı, evrime dair elinizde bir delil?

  Tek soru, tek yanıt.

  Varsa yazın da onları konuşalım. Nedir bu böyle ilkokul çocuklarının dalaşması gibi bir muhabbet ?!

 9. Da Vinci diyor ki:

  no_comment,

  Yukarda levent rumuzlu vatandaşın yorumunda “kaliteli bir uslüp ve bilgi birikimi”ni nasıl buldun hayret ettim? Ben bir türlü bulamadım da yardımcı olursan sevinirim.

 10. fuatogl diyor ki:

  Bu karanlık örgütün amaçları, Teşkilatı Mahsusa Başkanı Em.Süvari Albay’ı Hüsamettin Ertürk tarafından ele geçen bir belge ile ilk defa gün yüzüne çıkmıştır.

  way way way..Simdi bunlara guluyoruz diye ilkokul cocugu mu oluyoruz :)

 11. Doğru Dostlar diyor ki:

  Asagidaki aktarilar yine bu Sitenin baska bir Bolumu altinda bu Evrim, Masonluk, Evangelizm ile ilgili olarak yapilan bir tartismada aktarilmis bir hayli enteresan ve kritik bilgiler olmali. Bunlari bu konularla yakindan ilgilenen tum arkadaslar icin aynen buraya da tasimak istiyorum:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Ikinci olarak, asagidaki su linke girip orada Amerikan Evanjeliklerin “Masonluk” hakkindaki iddia ve soylemlerini (ki bu tip iddia ve soylemlerini yaklasik Amerikada 200 yildir surduruyorlar) dikkatlice bir inceleyebilir misiniz, lutfen?
  Umarim ingilizce biliyorsunuzdur, ama eger bilmiyorsaniz dahi, lutfen bilen birini yaniniza alip bu –dunya capinda populer– Amerikan Evanjelik Hristiyan sitenin “Masonluk” hakkindaki tum bu –cok eskiye dayanan– iddialarini ve soylemlerini bastan sona dikkatlice okuyun mutlaka. Ben yine de en kisa basliklar halinde bazi en belirgin iddialarini –esefle– ileteyim burada:

  http://bibleprobe.com/freemasonry.htm

  =Amerikayi gercekte gizli Masonlar kurmuslardir, hristiyanligi tumden ortadan kaldirmak icin…

  =Bu Mason teskilati “terorist Muhammed” ve takipcisi “terorist muslumanlari” uzun zamandir gizliden destekleyen, onlara sempati duyan dunya capinda faal hiristiyan dusmani bir teskilattir…

  =Bu Mason teskilati meclislerine bu “Ay tanrisina” tapan sapik muslumanlarin bircoklarini dahi kabul edip bunlarla birlikte “Tanrinin biricik oglu Isaya” karsi komplolarini bir kez daha sergilemektedirler, tarih boyunca ve simdi….

  =Ayrica sitelerinde “Terorist Muhammed” baslikli ayri bir bolum altinda bu iddialarini cok daha derinlere tasimislar…

  http://bibleprobe.com/muhammad.htm

  Iste, yakin zaman once Amerikadaki Evanjeliklerin gizli ve acik tum faaliyetleri dogrultusunda basa gelen bu Evanjelik/Siyonist/Cumhuriyetci ittifak ve birliginin (Bush yonetiminde) daha sonraki pekcok icraatlari
  ve bu “Tanri Mesihin Gelme ve Dunya Hakimiyetine hazirlik” cercevesi altindaki savaslari vs. coklarinin artik herhalde cok iyi malumu olmalidir.

  (Bunlarin bilimsel baglamda Evrim kuramina karsi 150 yildir giristikleri
  amansiz Hacli Seferini ve bunun da en dipteki nedenlerini daha sonra daha detayiyla inceleyebiliriz, firsat olursa.)

  **Ancak elbette bu tip agresif/yalanci/kiskirtici Evanjeliklerin/Siyonistlerin yuzunden yeryuzundeki tum Hristiyanlar/Yahudiler asla suclanamaz/tahkir edilemez. Kitap ehli icinde cok sayida erdemli/durust/ahlakli/saygili insanlarin
  oldugu/olabilecegi de Kuranda ayrica vurgulanmis olmalidir. (Ali Imran Suresi 199)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Bu arada, yukarida bahsettigim o 150 yillik fanatik Evrim dusmani
  Amerikan Evanjeliklerin su –dunya capinda populer– baska bir sitesinde
  bu tip kimselerin neden Evrim kuramina siddetle/nefretle en az 150 yildir boyle amansizca karsi durduklarini aciklayan bazi en kritik sebepleri var.
  Ingilizce bilen arkadaslarin bunlari mutlaka bastan sona dikkatle okumalarini, bilmeyenlerin ise daha sonra yanlarina Ingilizce bilen birilerini alarak bunu mutlaka yapmalarini onemle/siddetle tavsiye ederim.

  Ancak burada sadece bu maddelerden en kritik olan birini aynen turkcesiyle vermek istiyorum
  (bu ceviri bana ait degil, baska bir islami/dini sitede rastladim, ve hemen hemen uygun/sadik/guzel bir ceviri olarak buldugum icin aynen aktarmak istiyorum)

  http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-c015.html

  **********
  dunya capinda faaliyet gosteren
  ve cok populer bir amerikan evanjelik hristiyan
  site olan (tum yazi ve makaleleri dunyanin bircok
  dillerine cevrilmis ve halen cevrilmekte.)
  http://www.christiananswers.net
  sitesinde deniliyor ki=

  Tanrinin kendi oglu Isa Mesihte tecellisi
  Incilin ana ogretilerinden biridir.
  Incil der ki: Kelime ete burunduruldu ve
  (Tanrinin Tecellisi olarak) bizim aramizda yerlesti.
  Mesih Isa (Tanrinin Tecellisi olan) mukemmel bir
  insan seklinde yaratildi.

  Halbuki Evrim Dusuncesi bu bizim Kurtulus doktrinimizin
  temelini sarsmaktadir.
  Evrim Dusuncesini destekleyen (hristiyan bilim adami)
  Hoimar Von Ditfurth Isanin bedenlestirilmis Tanri
  olmasi inanciyla Evrim Dusuncesinin uyusmazligini
  soyle dile getirmektedir:

  Evrim Dusuncesi kacinilmaz olarak bizi bu Hristiyan
  doktrinini ciddi olarak sorgulamaya goturecektir.
  Bu suphesiz ki, en temel Hristiyan inanci olan
  “Tanrinin Isa’da Tecellisi” fikri icin de gecerlidir.

  not: yukaridaki yazida adi gecen “Hoimar Von Ditfurth”
  Evrim dusuncesini temelde bircok yonleriyle kabul eden
  ve bunu genel cercevede buyuk bir “ilahi mucize” olarak
  degerlendiren inancli hristiyan Alman bir bilim adami
  olmalidir.
  yukaridaki fikirlerinden oturu fanatik “anti-evrimci”
  Evanjelik Hrstiyanlar tarafindan aforoz edilmis,
  ve ateist ve komunistlerle isbirligi icinde olan bir
  hain olarak takdim edilmeye calisilmistir cogu zaman.
  Allah gunahlarini affetsin.
  Mekani cennet ve hz. Isa’nin (a.s.) yani olsun. (Ali Imran 55)
  ***********

  Evet, hatta bu sebeple bu tip Evanjelik fanatik Hristiyanlar evrim kuramini (evrimsel yaratilis seklinde) temelde ve bircok yonleriyle kabul edebilen diger bazi/bircok medeni hristiyanlari yukaridaki bir onceki yazimda aktardigim sekilde

  Isanin Tanrinin biricik oglu oldugu fikrini reddeden o Musluman teroristlerle ve onlarla gizli bir isbirligi icinde olan o Masonlarla

  tum insanlarin baslangicta her turlu evrimden munezzeh olarak bir anda ve sip sak mukemmel Tanrilar Suretinde (Incil/Tekvin 1/27)
  Isanin da daha sonra bu gibi Tanrilar Suretindeki insanlarin soyundan gelmis mukemmel bir Tanri Tecellisi (Incil/Yuhanna 1/1-14)

  seklinde yaratilip gonderildigi fikrini sarsmak icin ozellikle uydurduklari bu Evrim dusuncesine onay vererek
  onlarin “aldatilmis usaklari” haline gelen sahte hristiyanlar olarak gorup epeyce aleyhlerinde atistiriyor olmalidirlar, uzunca bir zamandir.
  (Ve ne hikmetse bu tip teist evrimci medeni hristiyanlar yukarida anilan o Amerikan Bushun/Cumhuriyetcilerin hacli/emperyalist acendasini ve onbinlerce muslumanin kanini bosa akitan o savaslarini hic desteklemeyen medeni/bilgili/bariscil hristiyanlar olmuslardir, buyuk cogunlukla,
  bilakis bu savslarda yer alip namlularina hac isareti takarak musluman avlayan o fanatik/cahil/saldirgan anti evrimcilerin karsisinda….)

  Ve Kuranda asil yukarida anilan bu hangi tip hristiyanlarin gercekte seytanin “aldatilmis usaklari” pozisyonunda olduklari/olacaklari da bu baglamda acik olmalidir. (Ali Imran 55 & Maide 17-18)

  Butun bu alintilari yukarida da anilan o gorunurde en az 150 yillik –siddetli Mason aleyhtari & siddetli Evrim aleyhtari– o Amerikan Evanjelik Ideolojinin ana fikirlerini/yaklasimlarini sadece en onemli/kritik bazi ana hatlariyla belirtebilmek icin ilettim.
  Burada elbette Evrim konusuna Kurana inanan insanlarin nasil yaklasmalari gerekecegi konusu ayrica islenmesi gereken baska bir konu olmalidir. Ancak bu konuda tum medeni/erdemli Muslumanlar icin asagidaki linkte anilan tarzda gayet medeni/bilgili bazi Musluman bilim adamlari belki de su an en ideal bir ornek teskil ediyor olabilirler, umarim:

  http://yenisafak.com.tr/diziler/nasa/nasa04.html

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Simdi oteki konulardaki diger bazi samimi/icten soylemlerinizi ele alalim beraberce:
  diyorsunuz ki:
  Evanjelikler hakkında verdiğiniz bilgiler çok ilginçti, teşekkür ederim. Yalnız bunlar bütün Evanjeliklerin görüşünü yansıtıyor mu onu bilemeyeceğim. Zaten bunun pek önemi de yok bizim maksadımız dolayımında.

  Evet, bu bilgiler gercekten hepimiz icin/acisindan epeyce kritik/onemli/enteresan olmalidirlar, oncelikle,
  ve Amerikadaki yaklasik 200 yillik o Mason aleyhtari bu Evanjelik Hristiyan propagandanin en onemli/belirgin orneklerinden biri olmalidirlar, dunya capindaki.
  Buradaki tum arkadaslarin ve ozellikle samimi Dindar arkadaslarin yukarida verdigim her iki linki de mutlaka satir satir okumalari ve iyice anlamalari
  onlarin dunyada olup bitenlere bundan boyle cok daha uyanik/bilincli/dogru degerlendirmeler yaparak bakabilmelerine buyuk katkilar saglayacak olmalidirlar, umarim.

  Elbette bunlar butun Evanjeliklerin temel ve kuresel dini-politik goruslerini
  yansitmakta olmalidirlar. Bunlari kabul etmeyenler zaten Evanjelik olamazlar,
  ya da –onlarin deyimiyle ifade edilirse– hicbir sekilde Hristiyan dahi olamazlar!
  Onlar olsalar olsalar ancak kendi Dinlerinden ve Incilden gerektigi gibi haberi olmayan ve Masonlarin ve Muslumanlarin “Tanrinin biricik oglu Isaya” ve onun “Dunya Hakimiyetine” karsi giristikleri bu gizli isbirlikci karsi faaliyetlerine bilerek veya bilmeyerek destek veren zavalli/aldatilmis/hain/ezik sahte hiristiyanlar olabilirler.

  Fakat elbette kendini Evanjelik zannedip de butun bu kuresel dini-politik ideolojiden haberi olmayan tek tuk insanlar her daim, her yerde var olabilirler. Ve bundan daha da onemlisi bir onceki yazimda da onemle vurgulamaya calistigim gibi:

  http://bibleprobe.com/freemasonry.htm

  http://bibleprobe.com/muhammad.htm

  **Ancak elbette bu tip agresif/yalanci/kiskirtici Evanjeliklerin/Siyonistlerin yuzunden yeryuzundeki tum Hristiyanlar/Yahudiler asla suclanamaz/tahkir edilemez. Kitap ehli icinde cok sayida erdemli/durust/ahlakli/saygili insanlarin
  oldugu/olabilecegi de Kuranda ayrica vurgulanmis olmalidir. (Ali Imran Suresi 199)

  Ve ben umarim daha sonra gerekli vakti buldugumda, yukaridaki linklerden bazi en onemli gordugum yerleri turkcesiyle aynen buraya da aktarmaya calisacagim;
  Ancak eger su an dahi yeterli vakti ve ingilizcesi var olan arkadaslar buraya ugrar iseler, bunu hepimiz icin yaparlarsa, bu mutlaka –dindar iseler– Allah & Din adina, –uygar iseler– insanlik & baris adina yapabilecekleri
  kendilerine ve tum topluma pozitif bircok katkilar saglayabilecek onemli bir caba/gayret/calisma olmalidir. Son derece mutesekkir olurum/oluruz.

  Yukarida aktarmaya calistigim bu konular Kuranda en onemli/en kritik meseleler arasinda verilip (Meryem Suresi 88-95 & Maide Suresi 17-18) bunu hicbir ortamda/yerde/baglamda ikinci plana asla atmamalari
  ve konuyla cok alakali bulmayip sonraya/baska zamana veya yere asla ertelememeleri elbette tum samimi Dindar insanlarin epeyce kendi hayirlarina olacaktir, umarim.

  yine demissiniz ki:
  Yalnız bu yazdıklarınızı benim yazdıklarıma aykırı diye düşündüyseniz, öyle değiller. Masonların amaçlarını kendi hayallerinde tam tersine çevirerek onların Müslümanları desteklediğine inanmışlar. Bu dediklerinin saçmalığı ortadadır: Masonların yönettiğini söyledikleri ABD ve dünya sistemi yaklaşık üç yüzyıldır Müslüman siyasî varlığını yok etmekle ve İslam ülkelerini sömürgecilik veya Türkiye’deki gibi yarı-sömürgecilik yoluyla batıya kul köle etmekle meşguldür. Biraz tarih bilgileri ve adam gibi düşünme kabiliyetleri olsaydı böyle saçmalamazlardı.

  Hayir, kanimca bilakis kendi hayallerinde tam tersine ceviriyor degiller olayi;
  cunki onlara gore Amerikanin yonetimi daha en basta asla sekuler/demokrat olmamali bugunku gibi,
  ancak kokten Incile dayali olmali ve Incilde onlara gore yazili bulunan o “Tanrinin Biricik Oglu Isanin” su donemde gelip butun “Dunyayi Evanjeliklestirmesi” kapsamindaki (Bush yonetiminden cok iyi bildigimiz icraatlar/savaslar ve OrtaDogu projesi vs. hep bu evanjelik hacli ideolojinin urunleri olmalidir) dusuncelere en buyuk engel olarak Amerikadaki bu sekuler/demokrat sistemi ve bunu savunan tum medeni ateist & agnostik & deist & teist insanlari toptan hedef aliyor olmalilar, daha en bastan;
  ancak tabi ki Amerikan Masonlari ozellikle one cikararak ve bu sekuler/demokrat sistemin arkasindaki yegane “sorumlu seytan” olarak lanse ederek hareket ediyorlar ki,
  bu sisteme sahip cikabilen diger tum medeni halki da boylelikle bir sekilde sindirebilsinler. Ki eger bunlarin icinde bu sekuler/demokrat sistemi tum Amerika icin uygun bulan medeni/insancil/ahlakli hristiyanlari da Mason tuzagina dusmus veya isbirligine girmis veya aldatilmis adi/sahte/curuk/ezik hristiyanlar olarak lanse edip sindirebilsinler…
  Bu tip Evanjelik Yobaz Hacli Dinci oyunlarini cogumuz epeyce bir zamandir zaten iyi okuyup biliyor olmaliyiz, umarim!

  Ve soylediklerinde –kendi carpik/despot ideoloji ve emellerine gore– haksiz da degiller belki de,
  cunki Amerikadaki bu sekuler/demokratik sistem sayesinde bugun her dinden ve ozellikle Musluman olan bircok insanlar rahatlikla yerlesip yasayip cogalabiliyorlar, Dinlerini rahatca yasayip yayabiliyor olmalilar Amerikada.

  Halbuki onlarin istedigi o carpik/despot kokten Incil yonetimi (Bush yonetimi sadece bunun maskeli en hafif bir tezahuru idi) gelmis olsa, en once bu Masonlari ve Muslumanlari ve diger tum medeni insanlari bunlarla birlikte ve hepten katledip –teroristler ve isbirlikcileri ve aldatilmislari olarak lanse edip hepsini once iyice sindirdikten sonra– daha sonra kuresel capta da o Evanjelik emellerini cok daha rahatlikla uygulamaya koyabilecek idiler/ler…!

  Kisacasi, bu adamlarin tarih bilgileri de elbette pek iyi derecede var olmali (bunlarin cogunun Amerikanin en iyi universitelerinden diplomali evanjelik yobazlar olduklari unutulmamali), ve asla –bu kendi carpik/despot mantiklari & ideolojileri dogrultusunda– sacmalamiyorlar herhalde;
  ancak bilakis bu kotu/zorba Evanjelik emelleri ugruna ne dediklerini/yaptiklarini cok iyi biliyor olmalilar yukaridaki o iki linkte mevcut o Evanjelik provokatif Propaganda Aciklamalarinda, yaklasik ikiyuz yildan bu yana (bu ve benzeri sekillerde)….

  yine demissiniz ki:
  Evanjelikler denen bu insanların, bu konuda da hakikatin böylesine tersi kanaatlere sahip olmaları ve bu şekilde hareket etmeleri beni şaşırtmadı. Zira internette karşılaştığım bütün Evanjelikler, derin bir “bilgisiz bırakılmışlık” ile yüklü ve analitik düşünce kabiliyetinden yoksun görünümlü insanlardı. (Haa burada İngilizce’yi, çok şükür, iyi bildiğim de ortaya çıkmış oluyordur herhalde A… arkadaş.)

  Evet, ingilizceyi bildiginiz sanirim cok iyi ortaya cikmis oluyor, R… arkadasim, bu acidan sizi tebrik etmek isterim;
  Ancak Evanjelikleri ve bu Ideolojilerini & Propagandalarini & Amaclarini & Perspektiflerini henuz pek iyi cozebilmis oldugunuzdan o kadar emin degilim/olamadim, malesef.
  Ancak hala umitvarim elbette; yukaridaki linkleri lutfen bos bir vaktinizde mutlaka tekrar ve bu kez daha sakin bir kafayla muhakkak satir satir okuyup hakkiyla anlamaya gayret edebilirseniz –yukarida size en ana fikir olarak ozetleyip bildirdigim tum o acilardan/perspektiften– sanirim bu kez olayi pek/cok berrak bir sekilde anlamaniz fazla uzun surmeyecektir, sizin gibi pek derin anlayisli bir arkadasimiz tarafindan.

  yine demissiniz ki:
  Evanjeliklerin “Amerika’yı gizli Masonların kurduğu”na inandıklarını sanmıyorum. Bu kadar da mı tarih bilgisinden yoksunlar? Ben bir tarihçiyim, okuduğum İngilizce batı tarihi kitaplarında (dünyaca ünlü saygın akademisyenlerin yazdığı, akademik nitelikli kitaplar), Amerika’yı kuranların gizli değil aşikâre Mason oldukları yazılıdır. :-) Meselâ Amerikan siyasî sisteminin en temel binası denebilecek olan, bugün A.B.D. kongresinin toplantı binası olan “United States Capitol” binasını George Washington’ın o meşhur Mason önlüğünü giymiş bir şekilde ve tam bir Mason ritüeliyle açtığı, akademik nitelikli tarih kitaplarında kayıtlı bir olgudur. :)

  Burada “gizli” degil ancak “gizemli” diye cevirmeliydim o ifadelerini; bu acidan hata bende olmali herhalde, affedin lutfen.
  Evet, burada ve daha onceki yazilarinizda Masonluk hakkinda belirttiginiz bazi soylemleri/iddialari/suclamalari sizden cok daha once bu Evanjelikler aynen ve cok daha detayli sekilde veriyor olmalilar kendi kitap ve sitelerinde, uzun zamanlardir (yaklasik 2 asirdir), Amerikada. Eger sizi tanimasam, bu arkadasta mi acaba boyle bir Evanjelik (universitesinde/sitesinde egitim gormus biri) diye yersiz bir suphe duyacaktim az kalsin ister istemez;
  ne var ki/mutlu ki sizi taniyoruz burada!
  Ayrica bir de “akademik nitelikli” gorunumunde sunulan ve aslinda “evanjelik nitelikli” olan bircok sahte bilimsel/tarihsel nice kitap ve kaynaklarin oldugu da
  hepimizin/cogumuzun malumu olmali; siz muhakkak ne okudugunuzu iyi bilen bir arkadasimiz olmalisiniz elbette, ancak diger arkadaslara bir hatirlatma/uyari olsun diye yine de ayrica belirtmek istedim bunu burada.

  yine demissiniz ki:
  Evanjeliklerin evrim hakkında ne düşündüklerinin ne önemi var? Onların inandığının tam tersine inanmamız lâzım mı demek istiyorsunuz? Sizin mantık silsileniz, Allah korusun, şöyle mi çalışıyor acaba: “1. Evanjelikler kötüdür, bizden nefret ederler. 2. Demek ki Evanjelikler neye inanırsa aksi doğrudur (!). 3. Evanjelikler evrim teorisine yanlış derler. 4. O hâlde evrim teorisi doğrudur!”

  Bu konuda ben yukarida bu Evanjeliklerin neden 150 yildir fanatik bir Anti Evrimci olduklarinin en onemli nedenini en somut bir deliliyle/tercumesiyle kendi sitelerinden aktarip vurguladiktan sonra, soyle bitirmis olmaliyim konuyu:

  **********
  Butun bu alintilari yukarida da anilan o en az 150 yillik –siddetli Mason aleyhtari & siddetli Evrim aleyhtari– o Amerikan Evanjelik Ideolojinin ana fikirlerini/yaklasimlarini sadece en onemli/kritik bazi ana hatlariyla belirtebilmek icin ilettim.
  Burada elbette Evrim konusuna Kurana inanan insanlarin nasil yaklasmalari gerekecegi konusu ayrica islenmesi gereken baska bir konu olmalidir. Ancak bu konuda tum medeni/erdemli Muslumanlar icin asagidaki linkte anilan tarzda gayet medeni/bilgili bazi Musluman bilim adamlari belki de su an en ideal bir ornek teskil ediyor olabilirler, umarim:

  http://yenisafak.com.tr/diziler/nasa/nasa04.html

  **********

  aceleyle, iyi okumamis/kacirmis olmalisiniz herhalde bu son hatirlatma/yaklasim kismini.

  Ayrica Kuranin en kritik bazi bilimsel konularda –Big bang, Evrenin & Canlilarin yaratilmasi vs.– verdigi bilgilerin gercek anlamda mi yoksa sadece “sembolik anlamda” mi algilanmalari gerektigi konusu halihazirda epeyce tartisilmis ve delilleriyle ortaya konulmus olmali bu sitede, coktan beridir. Lutfen, vakit bulunca bunlari muhakkak incelemenizi onemle tavsiye ederim:

  “6 Gunde Yaratilis” yorumlar kismi (40inci yorumlardan itibaren)
  “Big bang, Buyuk Patlama” yorumlar kismi…
  “Evrimsel Turlesme” yorumlar kismi…

  Ve ayrica yukarida da degindigim gibi, asil bu Evanjelikler sizin vurguladiginiz bu carpik mantigi kullanarak

  1) Masonlar kotudur;
  2) o halde Masonlar neye inanirsa tam tersini yapmaliyiz;
  3) Masonlar Amerika icin sekuler/demokratik sistemin iyi oldugunu soyluyorlar; o halde bu cok kotudur….
  4) Masonlar evrim kuramina inaniyorlar; o halde bu cok kotudur….
  5) Masonlar o toptan terorist tum muslumanlara dahi Amerikada hosgeldin ediyorlar;
  o halde bu cok kotudur…

  mantiklariyla tum medeni hristiyan insanlari da toptan kiskirtmaya ve boylelikle onlarin bu medeni/insancil/demokrat tutumlarini birakip

  1) Kokten Evanjelik Incil yonetimci…
  2) Evrimden munezzeh ve sip sak yaratilmis bu Tanri Suretindeki insanlardan gelme (Tekvin 1/27) o Tanri Tecellisi Isaya (Yuhanna 1/1-14) kayitsiz sartsiz ittibaci…
  3) Sekuler/Demokrat sistemi, diger tum dinlere ve felsefelere bagli medeni insanlari toptan sindirici & bastirici & dayatici…

  Evanjelik Yobaz zihniyetli “dinci despotlar” haline sokmaya calisiyor olmalilar, epeyce bir zamandir…

  Buradaki tum medeni –ateist & agnostik & deist & teist– insancil/ahlakli/demokrat arkadaslarin butun bunlari iyice bilip ogrenmeleri elbette bizim toplumumuza da cok pozitif katkilarda bulunabilecek olabilmelidir, bircok acilardan, umarim.

  Nezaketiniz, sabriniz, iyi niyetiniz icin size tekrar tesekkur ederim/ederiz, sn. R… arkadas; aramiza hos geldiniz!

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 12. Doğru Dostlar diyor ki:

  Yukarida da linkini verdigim bu Amerika ve Dunya capinda en populer
  Evanjelik Propaganda Sitelerinden biri olan

  http://bibleprobe.com/freemasonry.htm

  Sitesinde siddetli bir Freemasonluk aleyhtarligi kullanilarak bu yolla Amerikanin sekuler/demokrat sistemine karsi ve Amerikadaki tum diger dinlere ve felsefelere bagli diger medeni/demokrat insanlara karsi (burada ozellikle Islama karsi olana bakacagiz) nasil bir hayli manipulatif/kiskirtici/saldirgan/fanatik Evanjelik Propaganda teknigi takip edildigini (bunun kokleri aslen cok oncelere kadar dahi gidiyor; cok yeni bir sey olmamali bu acidan elbette bu konulari epeydir bilip takip edenler acisindan) ozellikle burada ingilizce bilmeyen ve yukaridaki o iki Evanjelik linki detaylariyla anlama imkani bulamayan arkadaslarin en ana/kritik/net fikir olarak bir nebze anlayabilmeleri icin aynen cevirip sunmaya calisacagim:

  (Not: burada bu Amerikan Evanjelik Propagandistlerin Islam, Allah ve Peygamber aleyhine sarfettikleri bazi tavan derecede asiri hakaret/asagilama/sovgu dolu soylemlerini dahi kesmeden yer yer aynen cevirip vermek durumunda kalacagim, buradaki samimi dindar arkadaslarin bu Amerikan Evanjelizmin gercek fanatik ve saldirgan kimligini/niteligini acikca ve aynen algilayabilmeleri acisindan. Onlar bu son derece yakisiksiz/hakaretvari/niteliksiz olabilecek soylemleri okurken kendi iclerinde gerekli “sakinma sozlerini” soyleyebilirler/soylemelidirler, elbette.)

  ********************
  Bu BIBLEPROBE’da deniliyor ki:

  …Masonlukta bir de 33. Derece vardir cok saygi duyulan; fakat 32. Derece dahi size bir Muhafiz olmaniz icin olanak verir.
  Muhafiz oldugunuz zaman siz kesin bir ahid verecek olmalisiniz o put Allaha; Isanin carmihta oldugunu yalanlayan ve Tanrinin oglu yoktur diyen!
  Bu put Allah daha Tanrinin gercek ismini (Isa-Yehova-Yesua) bilebildigini dahi bir kez olsun gosterememistir!

  …FreeMasonluk yeryuzundeki bircok sapik dinlerden biridir geleneksel Yahudiligi ve Hiristiyanligi yok etmek icin kurulmus olan! Mesih Isaya daha da yaklasmak isteyenler ve bu gunlerde/cagda inanclarini artirmak isteyenler bu FreeMasonluktan mumkun oldugunca uzak durarak cok iyi etmis olacaklardir!

  …(Evanjelik) Hiristiyanlikla bu FreeMasonluk arasindaki temel farklardan biri sudur ki: Hiristiyanlik der ki: Isa Herseydir! Masonluk der ki: Isa Hicbir seydir!
  Onlar Isayi Muhammedin ogrettigi o put Allah veya Budanin ogrettigi o put Tanrilarla ayni derekeye indirirler!

  …(Evanjelik) Jim Shaw Masonlarin “butun dinler esittir” teranesini dusundu, Satanizm ve Islam ile dahi…
  Halbuki Satanistler Tanriyla alay ederler ve gunaha girerler her gun, ve Muslumanlar ise Isanin hacin uzerinde oldugunu dahi inkar ederler!
  Hatta Islam Isanin bir kurban olarak bizim icin oldugunu dahi inkar eder! Islam en buyuk onuru Peygamberligini kanitlamak icin hicbir mucize gosterememis, ve o gunahsiz ve sevgi dolu Isanin onurda yanina bile yaklasamayan bir adama verir.
  Halbuki bu Muhammed hicbir peygamberlik haberi dahi verememistir, kendisine karsi gelen herkesi katlettirmistir, ve masum insanlara karsi giristigi teror saldirilarindan sonra ganimeti kapismayi cok sever idi!

  (** Bu tip iddialarla boylelikle once Masonluk/Islam/Satanizm arasinda bir bag kurmus olup sonra tum Amerikan Hiristiyanlari bunlarin hepsine birden ve ayni sekilde daha da provoke etme yolunu bastan iyice acmis oluyor olmalilar; ve sonra da bilindik Anti Islam/Kuran/Peygamber iddialarini pespese sergiliyorlar…
  Bu tip iddialarin temelde yalniz Kuran esas alindiginda asla gercegi yansitmadiklari/yansitamaycaklari bunu iyi arastirip bilen buradaki tum samimi medeni arkadaslara acik olmalidir, herhalde, umarim ve arzu ederim.)

  …John Quincy Adams, koyu bir Hiristiyan, muhtemelen Amerikanin en zeki baskani idi. O bu FreeMasonluk teskilatinin ve Mason Locasinin cetin bir dusmani idi. Baskan Adams bu Masonlugun seytani, zararli, helaka goturucu ve yikici oldugunu dusunuyordu.
  Adams bu FreeMasonlugun seytani ve zararli etkileri hakkinda o kadar kararliydi ki, Amerika Birlesik Devletlerinin bu eski baskani Anti Masoncu politik partinin kurulmasina onayak oldu. 1830 yilinda Amerika Birlesik Devletleri senatosuna secildi bu Anti Mason parti icinde.

  …Kaptan Morganin New Yorkta 1826 yilinda bir grup Mason tarafindan oldurulmesi Baskan Adamsin bu Mason Locasinin zararli emelleri hakkinda halki uyarma cabasini daha da artirdi. Bu oldurulen Morgan o donemde Masonlugun bircok sirlarini ifsa etmis idi… Bu Morganin boyle feci sekilde oldurulmesi daha sonra kendilerini Mason addeden bazi otoriteler tarafindan ortbas edildi. Daha sonra Mason Teskilatinin bu cinayetin kendileri cezalandirilmadan ve kanun onunde suclanamadan boylece islenmesini sagladiklari ortaya cikinca, bu ulusal bir skandala sebebiyet verdi.
  …Baskan Quincy Adams diyor ki: Masonluk ebediyen yasaklanmalidir! O kokten yanlistir, kotulugun tohumudur; hicbir iyilik uretemeyecek olan!

  (**Bu tip Amerikan tarihi ve eski koyu evanjelik Baskanlarini ornek vererek
  ve onlarin bu Masonlara (ve aslinda onlarin sahsinda Amerikanin sekuler/demokrat yapisina) karsi giristikleri faaliyetleri pek guzel bir ornek olarak vererek ve daha sonra da bu tip Evanjelik Kahramanlarinin veya yardimcilarinin ozellikle –gizliden Devlet destekli!– bazi Masonlar tarafindan oldurtuldugunu ima/ilan ederek buradaki tum Amerikan Hristiyanlari duygusal/tarihsel/zihinsel acidan Amerikanin bugunku sekuler/demokrat yapisi aleyhine de boylelikle yine iyice provoke etmeyi amacliyor olmalilar…)

  …Ve sonra Mason Muhafiza uzerinde bir kilic ve hilal resmi bulunan bir fes verilir; bu kilic amblemi 7. Yuzyil Arabistandan kalmadir, ne zaman ki o Muhammedin liderligindeki Muslumanlar o ay tanrisi put Allaha boyun egmeyi reddeden tum o Hiristiyanlari ve Yahudileri katlettiklerinde… Iste, bu o zoraki boyun egdirmenin semboludur!

  (**Burada dikkat edilmesi gereken en onemli noktalardan biri bu evanjeliklerin bu tip soylemlerinde hep bir taraftan da Hristiyan & Yahudi (burada daha dogru bir tanimlamayla belki de Evanjelik & Siyonist demek daha isabetli olabilir bunlara) ittifakini saglayarak onlari boylelikle Muslumanlara/Araplara karsi alabildigince kiskirtma gayeleri olmalidir. (Bunu Bushun doneminde ne derece kabileyetle basardiklari cogumuzun/hepimizin malumdur, herhalde.)

  …Mason Muhafizlar ilkin gayet masum gorunurler; ancak sonra bu ay tanrisi put Allaha baglilik ve sadakat yemini gelir ardindan…
  Satafatli Mason Ustadi daha sonra ellerini Kurana basan o kimselere boylece yemin verdirir!

  (**Bu “ay tanrisi” nitelendirmesini tekrar tekrar kullanip boyle provokatif/alakasiz bir yakistirma yapmak isteme sebepleri Muslumanlarin/Araplarin bayraklarinda o “ay/hilal” sembolunun cok kullaniliyor olmasindan dolayi/kinaye olmalidir.)

  …Biz hicbir Hiristiyan Papazin o Israilin Tanrisina yemin ederken ayni anda bu put Allahi da anabilecegini hayal bile edebilir miyiz, ey Hiristiyanlar? Iste, bu Masonlar bunu yapiyorlar! Bu Muhafizlar atalarimizin ilahi diyerek boylelikle bu put Allaha tapmis oluyorlar!

  …Bugun butun dunyada Mesihe olan inanclarindan her ne pahasina olursa olsun asla odun vermeyen nice (evanjelik) Hiristiyanlar var dunyanin heryerinde! Ama bu Masonluga dahil olan Hiristiyanlar boylelikle bu gecmis Hiristiyanlarin (tarih icinde Muslumanlar tarafindan) katledilmesini de tasvip etmis oluyorlar! Bu tip bir Mason boylelikle Islama ve onun sembollerine saygi gostermis oluyor!
  Toplantilarda bu Masonlar soyle seyler diyorlar: Ve bu Kuran sofada durarak, biz kesin yeminimizi verdik Allahin adiyla, arabin, musluman Muhammedin, atalarimizin ilahinin!

  …Boyle bir Mason temelde Mekkeye donerek dua ediyor; ve o kendi kaniyla kesin sadakat sozu vermelidir bu put Allaha, kendi ilahi olarak, ve o kana susamis Muhammede –Haci gordugunde dahi irkilen– kendi Peygamberi olarak!
  Hatirlayin, ey Hiristiyanlar, bu Allah o Islamin var olmayan Tanrisidir, Isayi kendi oglu olarak gormeyen, ve Isanin carmihta yaptigi isi tasdik etmeyen…

  …Her Mason, Kuranin onunde egilerek Allahin adiyla bu yemini veriyor, ve boylelikle bu intikamci put Allahi kendi ilahi olarak kabul etmis oluyor! Ve bir rituelde, o, bu Hiristiyanligin kan dusmani olan Islami dogru yol olarak dahi nitelendirebiliyor! Bunlar gercek Tanrinin yuregini nasil da burkuyordur, kendi cocuklarinin agzindan bu sozlerin ciktigini isiten, ozellikle kendi Kilisesinin liderlerinden…

  (**Burada da boylelikle bir yandan da Masonlara benzer olup/davranip onlar gibi Amerikanin sekuler/demokrat sistemini destekleyebilen, diger din ve felsefelere bagli medeni/demokrat insanlara da saygili kalabilen diger o Amerikan Hristiyan Kilise/Din Adamlari aleyhine tum bu Evanjelik Hiristiyanlari iyi bir sekilde provoke etme firsatini iyice yakaliyor/kullaniyor olmalilar boylelikle…)

  …Musluman Kurani sadece kotuluk akitiyor! Bu kotu ruhlar tarafindan vahyedilmis dokuman Isa hakkinda yalan konusmak icin yalpaliyor; boylece Isa tarafindan saglanan kurtulusu inkar ediyor! Islam onun butun temel dogmalarinda Hiristiyanlikla zitlik icindedir. Islam nefret ve siddetin dinidir! Bu Kuran gercekte aldatma sanatinda seytanin muhrudur; ikiyuzlulukte, ihanette! Sevgi kelimesi Muslumanin Kuraninda acikca eksiktir!….

  (**Bilakis Kuranda ise Isa peygamber oncelikle en onurlu Peygamberlerden biri olarak anilmakta (Ali Imran 45), tum Hiristiyanlarla & Yahudilerle –onlar boyle cok fanatik ve saldirgan olmadikca– her daim en guzel bir sekilde muhatap olunmasi emredilmekte (Ankebut 46), hatta onlarin Incil ve Tevrat hukumlerine sadik kalarak kurtulusa erebileceklerine dahi onemli vurgular yapilmakta olmalidir. (Maide 68) Ve tum Muslumanlar diger tum dinlere/felsefelere bagli medeni/demokrat insanlara karsi gunah ve dusmanlik uretmekte degil, ancak bilakis iyilik ve sakinma ve baris ve adalet uretmekle emrolunmus olmalidirlar, temelde, ve her daim. (Maide 2, 8 & Nisa 114 & Mumtehine 8)

  Ve daha nice bu sekilde son derece manipulatif/fanatik/saldirgan/despot/provokatif Evanjelik propaganda teknikleriyle bu tip Evanjelik Sitelerde oncelikle Amerikadaki, sonra dunyadaki tum Hiristiyanlar
  oncelikle Amerikanin bu sekuler/demokratik yapisi ve sonra da diger din/felsefelere bagli tum medeni/demokrat insanlarina karsi alabildigine provoke ediliyor olmalidirlar, epeyce bir zamandir (yaklasik 2 asirdan beri, bu ve benzeri sitelerde/sekillerde),
  Amerikada eninde sonunda boyle kokten –kendi ellerindeki– o Incil esasli Evanjelik bir Devlet kurup daha sonra bu super gucu tamamen ellerinde tutarak bekledikleri o “Tanri Isanin geriye gelip tum dunyada Evanjelik bir Hakimiyet kurma” plani cercevesinde!
  Tabi bu kuresel Evanjelik dini-politik planin onunde engel teskil edebilecek ve acilen ve toptan simdi ve derhal cozulmesi ve ortadan kaldirilmasi gereken diger en onemli bazi meseleleri ise:

  1) Insanlarin en bastan beri aninda ve bir anda her turlu evrimden uzak olarak mukemmel Tanrilar Suretinde, ve Isanin da dolayisiyla yine bunlardan ve bu kez tam ve mukemmel bir Tanri Tecellisi olarak aralarinda gonderildigi/tekrar gonderilecegi (Tekvin 1/27 & Yuhanna 1/1-14) seklindeki bu temel Evanjelik Hristiyan Doktrinini siddetle sarsabilecek olan o “Evrim Kuraminin” bir an evvel toptan/temelden curutulup ortadan kaldirilmasi…

  2) Dis dunyamizda gordugumuz maddelerin ve doga/fizik kanunlarinin aslinda sadece ve toptan bir “hayalden” ibaret oldugu ve Tanri Isa –onlara gore– gunumuzde tekrar geldiginde bunlari rahatlikla manipule ederek tekrar diledigi gibi zihnimizde/beynimizde degistirip bu sekilde zihnimizde/beynimizde daha nice Mucizeleri rahatlikla uretebilecegi seklindeki bu temel Gnostik Hristiyan Doktrinini siddetle sarsabilecek olan o dis dunyamizdaki “Madde/Gerceklik Kavraminin” bir an evvel toptan/temelden curutulup tahrip edilmesi…

  Bu evanjelik & gnostik Mesih Deccal ideolojilerinin bu –gorunurde simdilik pek alakasizlarmis gibi davranip aslinda arka planda iyice birarada/baglantili hareket ediyor olmalari cok kuvvetle muhtemel olan– iki kanadini biraz daha detaylica gorup inceleyebilmek icin, lutfen bu linklere girmeyi de asla ihmal etmesinler, buradaki ilgili tum –ozellikle samimi dindar– arkadaslar:

  (http://www.kuranmuslumani.com/2008/01/03/evanjelik-hiristiyan-ideolojisine-bir-bakis/)

  (http://www.kuranmuslumani.com/2008/01/03/kuran-isiginda-gnostik-hiristiyan-ideolojisi/)

  Umarim burada mumkun oldugunca kisa bir ozet seklinde iletmeye calistigim yukaridaki bu pek/cok kritik aktarilar ve bilgiler buradaki tum medeni –ateist & agnostik & deist & teist– arkadaslara Bilimsel & Dinsel & Sosyal acilardan pozitif bazi degerler de mutlaka katabilecek olabilsinler, herbirilerinin kendi medeni/insancil/demokrat/bariscil anlayis ve acilarina gore.

  Ve son olarak, yine asla unutulmamali ki, bu tip son derece fanatik ve saldirgan Evanjelik & Siyonist dincilere dahi Kuran ve Peygamber daima yine de mumkun oldugunca sabirla/guzellikle/hikmetle her daim dogru/ahlaki karsiliklar verilmesini emredip, bunlar hakkindaki son ve nihai hukmu ise yalnizca ve daima Allaha birakmis olmalidirlar, onlar icin kiyamet vakti geldiginde. (Ali Imran 186 & Nahl 124-125 & Maide 13 & Fussilet 34 & Bakara 109 & Meryem 37-40)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 13. Doğru Dostlar diyor ki:

  Yukaridaki yazilarda bir miktar inceledigimiz bu Amerika merkezli fanatik Anti Evrimci Evanjelik kuresel Ideolojinin (=muhtemelen Peygamber tarafindan haber verilen MESIH DECCAL Ideolojisi) Evrim Kuramini temelden ve toptan karalamak icin –yukarida anilan o en temel/derin sebepten (Tekvin 1/26-27 & Yuhanna 1/14) oturu de aslen elbette– tum insanlari bu Evrim kuramindan hepten sogutabilmek gayesiyle nasil Masonlugu, Komunizmi, Stalini, Lenini, Hitleri dahi kullanarak ozellikle Amerika merkezli Kuresel bir fanatik Anti Evrimci Evanjelik Propagandayi en az 150 yildan beri istahla yurutmekte olabildiklerini ve boylece MESIH DECCAL ideolojilerine ve Hacli Emperyalizmlerine adim adim yaklasmak uzere olabileceklerini (Amerika gibi bir Super gucu ellerine gecirdiklerinde bunlarin Kuresel capta ve ozellikle Islami ulkelerde ne felaketli/igrenc isgaller ve katliamlar yapabildiklerini iyi anlayabilmis olmaliyiz cok yakin tarihte) asagidaki su Dunya Capinda faal Evanjelik sitelerinde dahi derhal ve ibretle musahede edebilecek olmaliyiz:

  http://www.jesus-is-savior.com/Evolution%20Hoax/devilution.htm

  http://www.users.bigpond.com/rdoolan/tyrants.html

  http://www.apologeticspress.org/

  http://bibleprobe.com/muhammad.htm

  http://bibleprobe.com/creationism.htm

  http://www.answersingenesis.org/articles/ee

  Burada dikkat edilmesi gereken en onemli hususlardan biri, bu fanatik Evanjelik Ideolojinin daima kendilerini boylelikle Ateizme, Komunizme, Nazizme vs. karsi mucadele veren Din Kahramanlari pozunda saklayarak inananlari boylelikle “ustaca” aldatiyor olabilmeleridir. Zaten bu da bu MESIH DECCALIN en buyuk kandirici gucu olabilecek tuzak nokta olmalidir, belki de. (Matta 7/15, 22-23)
  Bu derin tuzaga dusmemek icin inananlarin bu fanatik Anti Evrimci ve fanatik Anti Maddeci (aslen madde yoktur hersey hayaldir! iddialari olan) ve de fanatik anti Big bangci

  http://bibleprobe.com/creationism.htm

  http://stargods.org/MyArticles.html

  http://www.answersingenesis.org/articles/wow/does-the-big-bang-fit

  Hiristiyan ideolojilerini onceden cok iyi bilip ogrenip kendilerini bu tip “mesihvari ambalaja sokulmus” DECCALI IDEOLOJILERDEN geregince korumalari olacak olmalidir, umulur ki. (Maide 17-18, 51 & Enam 112-114 XXX Araf 30)

 14. Scientific Turkey diyor ki:

  Doğru Dostlar isimli yorumcu,

  Teşkilatı Mahsusa, Amerika’da bulunan bir kurum değildir.

  Başkanı Em.Süvari Albay’ı Hüsamettin Ertürk de Amerikan ismi değildir.

  Neye dayanarak bu bağlantıyı kurdun, onu izah edersen daha faydalı olacak.

  Diğer türlü

  “Türkiye’de bir belge bulundu” denilirken; “Fransa’da da hava güzelmiş” diyorsun…

  Hava ile belge arasında bir bağlantı kurabilirsen, eleştirilerin akademik bağlamda daha anlamlı olur.

  Diğer türlü “relevancy test” aşamasında, elenir atılır.

  Lütfen konuyla ilgili yazınız ya da yanıt vermemi beklemeyiniz.

 15. Scientific Turkey diyor ki:

  “Kendilerine: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde: ‘Biz sadece ıslah edicileriz’ derler. Bilin ki; gerçekten, asıl fesatçılar bunlardır, ama şuurunda değildirler.

  “Ve (yine) kendilerine: ‘İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin’ denildiğinde: ‘Düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim?’ derler. Bilin ki, gerçekten asıl düşük-akıllılar kendileridir; ama bilmezler.

  “İman edenlerle karşılaştıkları zaman: ‘İman ettik’ derler. Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise, derler ki: ‘Şüphesiz, sizinle beraberiz. Biz (onlarla) yalnızca alay ediyoruz.’

  “(Asıl) Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına (belli bir) süre tanır.”

  Bakara Suresi, 11-15

 16. Doğru Dostlar diyor ki:

  muhterem Scientific Turkey,

  Oncelikle, sanirim yukarida aktarilan tum bilgi ve belgelerden iyi anlamis olmalisiniz, Amerikadaki Evanjeliklerin oncelikle nasil bu Masonlugu paravan olarak kullanarak fanatik Evrim Dusmanligi ve fanatik Islam Dusmanligi yaptiklarini, en az 150 yildan beri!
  Bunlar elbette bu konular acisindan tum ilgilenen ozellikle Dindar arkadaslar icin son derece onemli bilgiler ve belgeler olmalidirlar, ozellikle icinde bulundugumuz bu kritik Ahir Zaman icinde, ve yukaridaki bu Evanjelik Ideolojinin (=MESIH DECCAL ideolojisi) tum bu tip seytani taktiklerini iyi desifre edip bunlarin ve Islam Dunyasi icine sokabildikleri/sokabilecekleri bircok ajanlarinin tuzaklarindan kendilerini iyi muhafaza edebilmeleri icin.
  Bu baglamda, yukarida aktardiginiz anlamli Ayetler icin size ayrica tesekkur eder, ve bundan boyle sizin de artik her vakit uyanik/dikkatli kalmanizi onemle ve samimiyetle tavsiye ederim/dilerim.
  (Not= Yukarida aktarilan tum bu tip linklere, bilgi ve belgelere herhangi bir cevap yazmanizi beklemiyoruz zaten; bunlar size veya baskalarina soru olarak da yoneltilmiyorlar zaten ve aslen. Dikkatli/Anlayisli olabilen tum –ve ozellikle ve oncelikle buradaki samimi Dindar arkadaslar neyin ne oldugunu ve Kuresel capta ne oyunlarin donduruldugunu coktan anlamis olmalilar zaten yukarida sadece en ozlu bir miktarda aktarilabilen tum bu kritik bilgi ve belgelerin ardindan dahi, umarim.)

  **********

  11- Kendilerine: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde: (O fanatik anti Evrimci & anti Islamci Evanjelikler) = ‘Biz sadece (yeryuzunde Terore karsi savasan) ıslah edicileriz’ derler. Bilin ki; gerçekten, asıl fesatçılar bunlardır, ama şuurunda değildirler.

  13- Ve (yine) kendilerine: ‘İnsanların (Kurana & Peygambere) iman ettiği gibi siz de iman edin’ denildiğinde: ‘Düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim?’ derler. Bilin ki, gerçekten asıl düşük-akıllılar kendileridir; ama bilmezler.

  *Bu tip fanatik anti Evrimci ve anti Islamci Amerikan Evanjeliklerin Kurana ve Peygambere inananlari nasil asagiladiklari ve onlari acikca “aptallar” yerine koyduklari yukarida aktarilan su linkte de coktan beridir apacik olmalidir:

  http://bibleprobe.com/muhammad.htm

  14- İman edenlerle karşılaştıkları zaman: ‘İman ettik’ derler. Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise, derler ki: ‘Şüphesiz, sizinle beraberiz. Biz (onlarla) yalnızca alay ediyoruz.’

  *Bu tip fanatik Amerikan Evanjeliklerin kuresel captaki dini-politik Hacli Somurgeci acendalarina ve hedeflerine ulasabilmek icin Islam Dunyasi icinde nasil “Imanli” gorunebildiklerini ve “hepimiz ayni Tanriya/Allaha inaniyoruz” propagandasini yaptirdiklarini ve sonra mekanlarina donduklerinde Kuran ve Peygamber aleyhine ne kufurler ettiklerini/soylediklerini yukaridaki linklerden dahi artik pek iyi bilebiliyor olmaliyiz.

  15- (Asıl) Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına (belli bir) süre tanır. (Bakara Suresi, 11-15)

  **********

  51- Ey iman edenler, o –yukarida anilan tarzda fanatik anti Evrimci ve anti Islamci olabilen– yahudi ve hiristiyanlari REHBER-DOSTLAR (=evliyae) edinmeyin, onlarin bazilari bazilarinin REHBER-DOSTLARIDIR. (*Bu tip fanatik Evanjelik ve Siyonistlerin yakin zaman onceki, ozellikle Islam ulkeleri icinde uyguladiklari isgal ve katliamlarda nasil ortaklasa hareket edebildiklerini halihazirda cok iyi tahlil edip anlayabilmis olmaliyiz.) Sizden onlari kim REHBER-DOSTLAR edinirse, suphesiz o da onlardandir! Suphesiz Allah boyle zalim bir toplulugu hidayete erdirmez. (Maide 51)

  30- Bir kismina hidayet verdi ve bir kismi da sapikligi haketti. Cunki onlar –yukarida anilan tipte fanatik anti Evrimci ve anti Islamci Evanjelik ve Siyonist– Seytanlari (bkz. Maide 17-18 ve Enam 112) Allahin disinda kendilerine REHBER-DOSTLAR (=evliyae) edindiler, ama saniyorlarki kendileri hidayete erdirilmis Mehdilerdir (=Muhteduun)! (Araf 30)

  *Bu da Kuranin ve Peygamberin daha ileride vukubulacak Ahir Zaman olaylarini (bu MESIH DECCALI, ve onlarin pesinden gidebilecek ve kendilerini Mehdiler sanabilecek bircok fanatik anti Evrimci ve fanatik anti Maddeci (=Evren, Madde aslen yoktur, ancak sadece bir Hayaldir! diyerek) aldanabilen/aldatabilen

  http://stargods.org/WhatIsReality.html

  bircok boyle derin yanilgilar icinde olabilecek kimseleri) haber verebilme kudretini gosterebilen (bkz. Neml 93 = Ibrahim 19 XXX Muminun 88-89 & Tur 32) onemli “Mucizevi Haberlerinden” olmalidir, belki de, bu gibi Ayetleri geregince tahlil edip anlayabilen tum samimi Dindar arkadaslar icin! Oyleyse, artik Baris ve Selamet icinde kaliniz.

 17. Scientific Turkey diyor ki:

  Sayın Doğru Dostlar isimli yorumcu arkadaşım,

  Ahir zaman’dan ve Deccaliyet sisteminden konu açmışken; Deccaliyet sistem olarak neyi kullanacaktır ve Ahir Zamanda zuhur etmesi beklenen Hz. Mehdi hangi “maddiyun ve tabiyun” kanunlarını yıkacaktır?

  Ahir Zaman alametlerine ve Ahir Zaman ile ilgili hadislere olan samimi inancınızı farkettiğim için, bu soruları yöneltiyorum.

  Selamlar

 18. Doğru Dostlar diyor ki:

  muhterem Scientific Turkey,

  “Mesih Deccal” ifadesi ismi uzerinde dahi acikca ima edilmis olabilecegi gibi “Mesih Isa” adina ortaya cikip insanlari Tanrinin ve Isa Peygamberin ve Dinin adiyla aldatacagi bildirilen (Bkz. Matta 7/15, 22-23 & 24/4-5) (Kuran 5/14, 17) –yukaridaki tum yazi ve belgelerde umarim temelde bir miktar acikca ortaya konulabilmis olan o Amerikadaki 150 yillik fanatik Anti Evrimci & Anti Masonik & Anti Islamci ve Anti Maddeci (=evren, madde aslen yoktur, ancak hersey “hayaldir” iddiasiyla) hareket edecek olan bu tip ILLUZYONIST Evanjelik ve Gnostik Hiristiyan akimlar ve bunlarin liderleri ve tum baglilari olacak olmalidirlar, temelde, ve evvela.
  Islam dunyasi icinde cikacagina isaret edilen “Mehdi Deccal” ise bir onceki yazimda aktarmaya calistigim yukaridaki o Ayetlerin acik ve mucizevi isaretleriyle halihazirda bir miktar netce anlasilmis olabilecegi gibi: Aslen kendisi bu batil Mesih Deccal ideolojilerinin pesine takilmis olabilecegi halde, kendisini Allah tarafindan mutlak hidayete ulastirilan/ulastiran bir Mehdi olarak gorebilecek olan –Allah tarafindan ozel bir ilme ve karara binaen boylelikle ve bu sekilde ilkin saptirilmis (Casiye 23) olabilecek– bir sahis/sahislar ve onun/onlarin suursuz takipcileri olacak olmalidirlar, temelde, bunun ardindan.

  ———-

  30- Bir kismina hidayet verdi, ve bir kisminin uzerine de sapiklik hak oldu. Cunki onlar seytanlari (yukarida anilan tipte yaldizli yalan ideolojileri tureten Evanjelik ve Gnostik Hiristiyanlar 6/112) Allahin disinda kendilerine REHBER-DOSTLAR edindiler, ama saniyorlarki kendileri hidayete erdirilmis Mehdilerdir (=Muhteduun)! (Araf 30)

  71- …ve O Allah bizi hidayete erdirdikten sonra topuklarimiz uzerinde geri mi dondurulelim, aynen kendisini yeryuzunde o seytanlarin (yukarida anilan tipte yaldizli yalan ideolojileri tureten Evanjelik ve Gnostik Hiristiyanlar 6/112) ayarttigi kimse gibi, saskinca (hareket eden)? Ve Onun icin arkadaslari da var, onu Hidayet (=Mehdilik) icin cagirip-lanse ediyorlar: Bize gelin! (diyerek).
  De ki: Allahin Hidayeti (=Peygamber ve ilettigi Kuran 7/203) iste gercek Hidayet odur! Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. (Enam 71)

  Tekrar, Baris ve Selamet icinde kaliniz.

 19. amatör filozof diyor ki:

  Sayın yazarın eserlerinin tekrar yoruma kapatılmasını talep ediyorum :-) Bu yazılar yorumlanabilir olmaktan uzaktır. Herkese saygılar ve sevgiler.

 20. fuatogl diyor ki:

  Bence iflas bayragini cekip hemen eve gidelim daha fazla rezil olmadan. Hatta ortak celenk yaptirip HY hocamiza gonderelim saygimizi gostermek icin :D

 21. Scientific Turkey diyor ki:

  Sayın Doğru Dostlar isimli kullanıcı,

  Allah evrim ile yaratmamıştır.

  Tüm kainat ve içindeki yoktan var edilmiştir.

  Evrim, İslam dini ile bağdaşmaz. Farklı ırka, dine mensup insanların neyi neden savundukları dolayısıyla bizi bağlamaz.

  Eğer İslam dininde evrim kabul edilebilirse, o halde şu soruları sormak gerekir:

  1. Cehennem evrimle mi yaratıldı?
  2. Cennetteki çiçekler, sütten ırmaklar, köşkler, tahtlar evrim ile var oldu?
  3. Melekler ve cinler evrim ile mi yaratıldı?
  4. Şeytan da mı evrim ile yaratıldı?
  5. Hz. Musa asasını yere attığında capcanlı yılana dönüştüğünde, evrim mi geçirdi?

  Allah, diğer alemleri yaratırken “tek bir anda” yaratmıştır. Her biri alemi yoktan var etmiştir. Yoktan Var Etmeye şüphesiz ki Güç Yetiren Allah, bu dünyayı da evrim ile var etmemiştir.

  Big Bang bunun en net delillerindendir. Tüm kainat tek bir noktadan (sıfır hacimden yani yoktan) meydana gelmiştir.

  Böyle Evanjelist masalı, Amerikan hikayesi tarzı yaygaralara fazla itibar etmeyiniz.

  Masonların, canını en çok sıkan şey İslam’ın tebliğ edilmesi ve tüm dünyada Kuran ahlakı yaşanmasıdır.

  Allah’ın varlığının ve birliğinin anlatılmasından en çok masonlar rahatsız olmaktadırlar.

  Hem Türkiye’de hem dünyada kim İslam’ı anlatsa, kim Masonların gerçek yüzünü deşifre etse hemen iftira atmaya, karalamaya, canına kast etmeye çalışırlar. Kuran ahlakını yaymaya çalışanları hemen susturmaya, önünü kapamaya çalışırlar.

  Masonların yaptıkları törenler ortada… Bizzat kendim ailem dolayısıyla biliyorum. Şeytanın tamamen kontrolü altında, onun tayfası olmuş bir ekip.

  Ancak, güçleri gerçekten çok zayıf. Dünya çapında maddi ve mevki güçler elde edebilecekleri ne kadar pozisyon varsa kendilerini konumlandırmışlar; ancak yine de çok zayıflar çünkü sırtlarını dayadıkları binanın temelleri çürük…

  Dünyadaki en güçlü insan, Allah’ı anlatan, iyiliği emredip kötülükten men edendir.

  Bunu en iyi Şeytan biliyor. Ve bunu bildiği için de, Müslümanların Allah’ın varlığını ve birliğini tebliğ etmelerinin önüne geçmenin yollarını arayıp onları kendi aralarında ayırmaya ve bölmeye çalışıyor.

  Sayın doğru dostlar,

  Aleyküm selam

  MaşaAllah siz dinine bağlı, Allah’ın varlığına ve birliğine gönülden inanan bir insansınız. Peygamberimizin (sav) ve Peygamberlerin tebliğ ettiğini tebliğ etmek, size çok yakışacaktır.

  Bugüne kadar gelen tüm Peygamberler “Allah vardır ve O’ndan başka ilah yoktur” demiştir; Hz. İbrahim’in (as) kavminin taptığı tüm ilahları yıkması gibi, samimi Müslümanlar da “tesadüf putunu” yıkmalıdır.

  Allah’ın birliğini tebliğ etmekte birlik olmalı; ve (Allah’ı tenzih ederim) “Allah Yoktur, tüm dünya ve canlılık tesadüfen kendiliğinden var olmuştur” diyen patavatsız ifadelere muhakkiyetle Peygamber’lerin karşılık vereceği tarzda karşılık vermelidir.

 22. Doğru Dostlar diyor ki:

  muhterem Scientific Turkey,

  Yukaridaki tum yazilarda ve aktarilarda sanirim Amerikadaki bu 150 yillik fanatik Evrim dusmani, fanatik Masonluk dusmani, fanatik Islam dusmani, ve fanatik Madde dusmani (Madde gercek degildir, sadece bir “hayaldir!” hezeyaniyla ortaya cikan) ideolojileriyle hareket eden bu Amerikan Evanjelik ve Gnostik Hiristiyanligin

  http://www.jesus-is-savior.com/Evolution%20Hoax/devilution.htm

  (*Not: Bu Evanjeliklerin fanatik Evrim dusmani olmalarinin en temel sebeplerinden birini (=Insanlarin bir anda ve hemen mukemmel “Tanri Suretinde” yaratildiklari ve Isanin da buna binaen bu Tanri Suretindeki insanlardan tureme mukemmel bir “Tanri Tecellisi” oldugu inancini bu “Evrimsel Yaratilis” fikrinin temelden sarsabilecegi icin!) yukaridaki yazida (28 Haziran 4:28 tarihli) ayrica ele alinmis, ve dolayisiyla Muslumanlarin bu konuda nasil en makul olabilecek bir tutum izlemeleri gerektigine de ayrica bu konuda kidemli/saygin bazi Musluman Din ve Bilim Adamlari ornek verilerek onemle deginilmis olmali.)

  http://bibleprobe.com/freemasonry.htm

  http://bibleprobe.com/muhammad.htm

  (*Not: Bu Evanjeliklerin Allah, Peygamber, Kuran aleyhine –ve Masonlugu da ozellikle Amerikada Islama gizlice destek oluyorlar diye suclayarak– birarada agza alinmaz kufurlerle ve hakaretlerle sovup sayabildikleri yukaridaki yazida (28 Haziran 4:44 tarihli) bir miktar aynen cevirilip aktarilmis olmali. Bunlara karsi duyarsiz kalmak ve Allaha, Peygambere, Kurana boyle hakaretler ve kufurlerle acikca sovebilen bu tip Evanjeliklere hala sempati duyabilmek hicbir samimi Muslumanin yapacagi is asla olamaz/olmamali elbette. (Mumtehine 9 & Maide S. 17-18 & 51)

  http://stargods.org/WhatIsReality.html

  hz. Isa tarafindan Incilde (Matta 7/15, 22-23 & 24/4-5) ve hz. Muhammed tarafindan Kuranda bizzat haber verilen ve ebediyen lanetlenen MESIH DECCAL ideolojisi ve taraftarlari olabildiklerini/olabileceklerini (Kuran 5/17-18 & 51) acikca ve netce anlayabilmis olmalisiniz, umarim, yukarida. (Ve yine Islam Dunyasi icinde cikip temelde bu fanatik MESIH (kisveli) DECCAL ideolojilerini takip ettigi/edecegi halde kendisini mutlak bir Mehdi sanacagina acikca ve mucizevi “uyarici” bir sekilde Kuranda isaret edilen MEHDI (kisveli) DECCAL ideolojisini de, umarim, elbette, bunun ardindan. Enam S. 112 & Maide S. 17-18 : Araf S. 30)

  Bunlar zaten ilk olarak bu Sitede dile getirilen/aktarilan mevzular degiller herhalde; ancak bundan once halihazirda tum Islam Dunyasinda en kidemli/saygin Ehli sunnet Din Adamlarinin biraraya geldikleri Dunya capinda en ciddi/saygin Islami sitelerde dahi coktan beridir dile getirilmis ve tum samimi Muslumanlar bu DECCAL fitnesine ve kandirmacasina (kendilerini yukaridaki yazilarda gosterildigi uzere Ateizme, Komunizme, Masonluga vs. karsi savasan Din Kahramanlari olarak gorup/lanse edip aslen Seytana hizmet eden/edecek olan) ozellikle ve oncelikle bu “illuzyonist” (Evren, madde aslen yoktur, sadece “hayaldir” diyen!) MESIH DECCAL ve pesindeki MEHDI DECCAL) ideolojilerine karsi iyi korumalari ehemmiyetle tavsiye edilmis/emredilmis olmali, epeyce zamandan beri:

  http://www.halaltube.com/dajjal
  ozellikle yorumlar kismina bakiniz, lutfen.
  (*Buna benzer Dunya capindaki diger Islami linkleri de biliyor olmali, bu gibi konularla bir miktar alakadar arkadaslar. Ancak ben sahsen bu gibi konularda buralardaki gibi bazen acikca isim verilerek dahi sahislarin hedef alinmalarini hic tasvip etmem; cunki onemli olan sahislarin degil, ancak oncelikle boyle son derece tehlikeli ve carpik dini ideolojilerin hedef alinip mutlaka aciga cikarilmalari olmalidir, kanaatimce. Sahislarin hukmu her zaman sadece Allaha birakilmalidir nihayetinde.)

  (**Turkiyedeki en kidemli/saygin bircok Din adamlarinin da elbette bu linklerde tartisilan bu tip kritik bilgilerden haberdar olduklarini, ve gerekli uyarilari uygun sekillerde –bircok platformlarda– halihazirda yapmis olduklarini/olacaklarini da, umarim, zaten biliyor olmali, yine bircok arkadaslar, epeydir.)

  Tum bu tip kritik bilgi, belge ve tahlilleri bircok Dini sitelerde ve burada dahi boylelikle bir miktar isitip duyduktan sonra, artik nasil hareket etmeyi tercih edecekleri, elbette sizin de kendinize ait bir secim olmalidir; Dinde (hicbir mevzuda) asla zorlama yoktur. (Bakara 256-257) Onemli olan buraya ugramis/ugrayacak olan tum samimi Dindar arkadaslarin bunlari burada da boylelikle artik bir miktar acikca duyup bilebilmeleri ve Dunya capinda (Amerika merkezli, ozellikle evanjelik Incil kokenli Cumhuriyetciler tarafindan, su an muhalefette olmalarina ragmen yine de sosyal/kulturel hayatta, lobilerde, senatoda, kongrede vs. cok etkin olabilen kimselerce) ve bunlarin ardindaki tum Kiliselerce hala haril haril simdi ve yakin gelecek icin tasarlanan bu global Evanjelik ve Gnostik DECCAL ideolojilerini ve tuzagini kuresel capta boylelikle biraz daha derinden/onden kavrayabilmeleri ve sonra dileyenlerin kendilerini gerektigi gibi hazirlayip koruyabilmeleri olmalidir, bu tip Mesih/Mehdi ambalajina sarilmis olabilecek ozellikle ve oncelikle “illuzyonist” (Evren, madde aslen yoktur, sadece “hayaldir” diyen!) bu tip DECCAL ideolojilerinden! (Ibrahim S. 19 XXX Muminun S. 88-89) (Maide S. 17-18, 51 : Araf 30) Oyleyse, dileyen arkadaslar artik uyanik dursunlar, ve Baris ve Selamet icinde kalsinlar.

 23. bedirhan diyor ki:

  arkadaşım,

  sayende hayatımın şokunu yaşadım. dünyanın neresinde Müslüman adamın evrimi kabul ettiği görülmüş.

  Sana soru sorulmuş bak melekler, cennet, cehennem ve cinler ile ilgili… Onlara tek bir kelime yanıt verememişsin.

  şaka filan mı yapıyorsunuz anlamadım ki

 24. believer diyor ki:

  bedirhan arkadas,
  sordugun sorularin cevabini belki yine bu Sitedeki “Evrim Teorisi Bilimsel ve Gecerli bir Teori degil midir?” bolumu altinda Amazon ve K.D. rumuzlu arkadaslarin yaptigi tartismada (1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren baslayan) bulabileceksin, ve genis perspektifte bu olaylari Kurandan kavrayabileceksin, umarim. Esen kal.

  http://www.bilimfelsefedin.org/?p=643#comments

 25. Doğru Dostlar diyor ki:

  Yukaridaki yazida linkini verdigim bu Islam aleminde su an en kidemli/saygin bircok ehli sunnet Musluman Din Adamlarinin hutbelerini birarada veren Dunya capinda en populer ve saygin ehli sunnet Islami Sitedelerden biri olan

  –(http://www.halaltube.com/dajjal)–

  bu tip kidemli/saygin ehli sunnet Musluman Din Adamlarinin MESIH (kisveli) DECCAL ve onun pesindeki MEHDI (kisveli) DECCAL ideolojilerini coktan beridir nasil desifre edip acikladiklarini ve tum Muslumanlari uyardiklarini gosteren bazi kritik yazilari (Ingilizce bilmeyen tum arkadaslar icin) burada aynen Turkceye de cevirip vermek istiyorum. (Ancak elbette bir onceki yazimda belirttigim o temel prensipten oturu, acikca Isim verdikleri veya ima ettikleri yerleri direk silecegim; cunki sahislar degil, sadece bu tip son derece batil ve tehlikeli olabilecek Deccali ideolojiler oncelikle ortaya cikarilmali; bunun ardindan sahislarin hukmu ve durumu ise her vakit ancak Allaha havale edilmeli, kanaatimce.)

  Bu tip kritik bilgileri elbette Turkiyedeki pekcok saygin ehli sunnet Musluman Din Adamlari da halihazirda epeyce bir zamandir iyice duymus olabildikleri gibi, henuz hic duymayan bilmeyen bircok Musluman kardesler de olabilir. Elbette bunlari duyurup bu son derece carpik ve tehlikeli olabilecek –ozellikle ve oncelikle Amerikan Evanjelik ve Gnostik kokenli– DECCAL ideolojilerine karsi tum samimi Muslumanlari acilen uyararak boylelikle Allaha ve Resulune yardim etmis olacak salih Musluman kardesler mukafatlarini mutlaka gani gani alacak olmalilar, dilerim, hem dunyada, hem ahirette. (Saf S. 14 & Muhammed S. 7)

  **********
  Ilgili sitede, AbdulVahid soyle yazmis:

  Bu sarlatan (isim silindi) ile fanatik Anti Maddeci (=Madde aslen gercek degildir, sadece bir illuzyondur!) diyen Gnostik Hacli Hiristiyanlarin, MESIH DECCAL ideolojisi, isbirliklerini asagidaki linkte gorebilirsiniz,

  http://stargods.org/WhatIsReality.html

  Allah bu tip batil Hacli Ideolojilerinden ve onlarin isbirlikcilerinden hepimizi korusun.

  Bizi bu tip HACLI DECCAL ideoloji ve tuzaklarina karsi samimi ve erdemli bir sekilde uyarmis olan tum saygin Arap ve Turk din adamlarindan ve kurumlarindan
  —(Bu konuda tum Islam aleminde yuzbinlerce Muslumanin halihazirda izlemis oldugu uyari videolarinin linklerini buraya koymadim, cunki acikca isim verilerek –putperestlik ve deccallik– suclamalari yapilmis bunlarda)—
  Allah gercekten razi olsun.

  Ve biz asla unutmamaliyiz ki, ISLAMI (kisveli) DECCAL batili hak ile ustaca birbirine karistiracaktir (aynen Samiri nasil Allah elcisinin izinden bir avuc kutsal malzeme alip sonra bunu o put altin buzagiyla ustalikla karistirdigi gibi, Kuranda acikca isaret edildigi uzere. Taha S. 95-97)

  (*En usta sahtekarlar bir bardak serbetin icine bir avuc da zehirlerini bolca bosaltarak avlarini boylelikle “ebedi helake” surukler olmalilar. DECCALIN de boyle pek usta bir sahtekar olacagini hz. Peygamber cok iyi bir sekilde bildirmis ve ummetine gerekli tum uyarilari oncelikle Kuran vasitasiyla yapmis olmalidir bu acidan.)

  Insallah, tum saygin Islami Din adamlari bu ISLAMI (kisveli) DECCALE (isim silindi) aynen hz. Musanin o Samiriye verdigi hukmu verirler yakinda. (Taha S. 97-98)

  Sonra biz tum evreni ve maddeyi bu Gnostik Haclilarin ve ajanlarinin (yukarida verilen linkte) iddia ettikleri gibi sahte bir ILLUZYON olarak degil, ancak
  bizim disimizda tam bir GERCEKLIK (=hak) olarak yaratmis oldugunu bildiren Allaha cokca sukretmeliyiz. (Ibrahim S. 19)

  Allah en iyi koruyucudur!
  Selam Onun salih nebisi Muhammed (s.a.v.) uzerine olsun.
  **********

  Ilgili Sitede bu kez Ahmet Mumin soyle yazmis:

  Bu Din Adami? (isim silindi) iddia ediyor ki,
  Allah (fiziksel ve somut) olarak heryerdedir ve boylelikle kendisine (fiziksel ve somut) olarak sahdamarindan daha yakindir?!

  *Kuranda ilkin Allahin (fiziksel ve somut) olarak Meleklerin ancak elli bin yilda ulasacaklari bir mesafede oldugu, fakat ilmi, bilgisi ve kontroluyle ancak (manen ve soyut) anlamda her zaman, her yerde oldugu ozellikle ve boylece ayri ayri baglamlarda vurgulanmis olmali ilkin. (Mearic S. 4 XXX Taha S. 46 & Hadid S. 4)

  Boyle bir taktikle, daha ilk basamakta bu adam Allahin (fiziksel ve somut) olarak kendisinin icinde oldugunu ima ediyor olmalidir?!

  Oyleyse, sinsice bu adam boylelikle kendisinin (fiziksel ve somut) olarak Allahin mukemmel bir tecellisi oldugunu da dolayisiyla daha bastan boylelikle –ister istemez?– ima etmis oluyor olmalidir?!

  Iste, bu ISLAMI (kisveli) DECCALIN ilk alametidir;
  sevgili Peygamberimiz hz. Muhammede gore:
  ISLAMI (kisveli) DECCAL ilk etapta kendisinin mukemmel bir Allah tecellisi oldugunu (Allahin boylelikle kendisine fiziksel ve somut anlamda hulul ettigini dusunerek) iddia edecek olmalidir!!

  ———-

  Bu Din Adami? (isim silindi) tekrar iddia ediyor ki,
  bizim etrafimizdaki tum nesneler aslen beynimize giden basit bir elektrik akimi sonucu olusmus bir ILLUZYON disinda birsey degildir!
  Ve simdi bu adam bu basit elektrik akimini ve bunun beynimizdeki yorumunu degistirirse, bizim tum “gercekligimizi” de diledigi gibi degistirebilecektir?!
  Baska bir deyisle, bu adam bu metotla bir insani cehennem veya cennet ILLUZYONUNA dahi sokabilir, sadece elektrik akimini ve onun beynindeki yorumunu boylelikle manipule ederek?!

  Iste, bu ISLAMI (kisveli) DECCALIN ikinci alametidir;
  sevgili Peygamberimiz hz. Muhammede gore:
  ISLAMI (kisveli) DECCALIN kendi sahte cennet ve cehennem ILLUZYONU olacaktir, ve o diledigini bu kendi sahte cennetine veya cehennemine sokabilecektir!!

  *Ayni zamanda yukarida anilan Gnostik Hiristiyanlar bu metotla bir insana cok onceleri vefat etmis olan tum sevdiklerini ve akrabalarini dahi beyinlerinde su an bir ILLUZYON halinde gercekten tekrar cikarip gosterebileceklerini de halihazirda iddia ediyor olmalilar.

  ———-

  Bu Din Adami? (isim silindi) tekrar iddia ediyor ki
  kendi kitaplari ve videolari vs. tum Islami ve Arabi bolgelere dahi girebilmis, ve hatta Medineye?!

  Iste, bu ISLAMI (kisveli) DECCALIN ucuncu alametidir;
  sevgili Peygamberimiz hz. Muhammede gore:
  ISLAMI (kisveli) DECCAL Islamin en mubarek sehirlerine dahi sizabilecek
  ve orada dahi bircok inananlari kandirabilecektir!!

  O halde, bu ISLAMI (kisveli) DECCAL fitnesinden Allah hepimizi korusun;

  MEHDI kisvesinde hareket eden bu tip kurnaz Seytandan,
  baska bir deyisle, belki de (isim silindi, KUZU) kisvesinde gizlenen (isim silindi, KURT) fitnesinden?!
  **********

  Elbette, bu sadece kucuk ama pek kritik olabilecek bir bolumun cevirisi idi. Yukarida anilan bu tip dunya capinda saygin ehli sunnet Musluman Din Adamlari diger sitelerinde, videolarinda ve hutbelerinde bu konulari cok daha detayli bir sekilde ele almis ve tum bu tip son derece carpik ve tehlikeli olabilecek DECCALI soylemleri tek tek –Kuranda ve Sunnette dogrularini gostererek– desifre etmis ve Muslumanlari geregince uyarmis olmalilar, epeyce bir zamandan beri. O halde, dileyenler artik Baris ve Selamet icinde kalsinlar.

 26. bedirhan diyor ki:

  believer ile doğru dostlar,

  Çok merak ediyorum.

  Cennette Hz. Muhammed (sav) Efendimizi gördüğünüzde, gözlerinin içine bakıp “Dünya’da da, cennette de evrimle yaratıldın” diyebilecek misiniz?

  Cehennem ateşi’ne bakıp da “Bu ateş, evrimle oldu” diyebilecek misiniz?

  Sütten ırmaklara bakıp, “bu ırmaklar evrimle yaratıldı” diyebilecek misiniz?

  Hz. İsa (a.s), ikinci defa yeryüzüne zuhur ettiğinde, “Sen Evrim ile Var oldun” diyebilecek misiniz?

  Hz. Musa (a.s)’ın gözlerinin içine cennette bakarken; “Sen ve kavmin Firavun’un ordusundan kaçarken, kızıldeniz evrimle ayrıldı. Asanı yere attığın vakit beslenen üreyen bir yılana dönüştüğünde “evrimle” dönüştü” diyebilecek misiniz?

  Kıyamet günü, yerin altından çekirge sürüleri gibi diriltildiğinizde; evrimle mi diriltileceksiniz?

  Bu sitedeki yazıları referans vermeyi bırakın. Kuran’da “evrim” diye tek bir sözcük bile geçmiyor. Allah aşkına, aklınızı başınıza alın.

  Bırakın şu Turan Dursun havalarını.

  Allah, sizi bu dünyada evrimle yaratmadı ki, ahirette evrim ile diriltsin. Cehennem zebanileri, evrim ile olmadı. Şeytan da evrim ile olmadı. İkide bir ağzınızdan düşürmediğiniz Deccal, evrimle mi yaratıldı?

  Hz. Mehdi, evrim mi geçirdi?

  Peygamberler evrim ile mi var oldu? Kitaplar evrim ile mi indi?

  Tutturmuşunuz bir evanjelist, gnostik inancı. ikide bir onu yazıp duruyorsunuz.

  Bu sorulara “evet hayır” diye cevap verin, kopyala yapıştır yapmaktansa.

  Bunlara evet mi diyorsunuz, hayır mı…

  Yok burda bunları konuştuk, şunları konuştuk. Kıvır kıvır cevaplar. Gittim baktım okudum.. Bu sorulara verilmiş tek bir yanıt yok. Laf dolanmış durmuş ortada.

  Bu sorulara yanıt istiyorum!!!

  EVET ya da HAYIR olarak!!!!

 27. bedirhan diyor ki:

  cennetteki huriler ve vildanlar evrim ile mi var oldu?

  bunun da yanıtını “Evet ya da Hayır” olarak verin lütfen.

 28. K.D. diyor ki:

  Bedirhan arkadas,
  burada sordugun tarzda sorulara yanitlari
  “Evrim Teorisi Bilimsel ve Gecerli bir Teori degil midir?” bolumu altinda
  6 temmuz tarihli yazimdan itibaren Kurandan yeterli somut orneklerle vermeye calistim.

  http://www.bilimfelsefedin.org/?p=643#comments

  konuya aynen oradan devam edebiliriz. Bu konu orada zaten bastan beri bazi arkadaslar arasinda tum boyutlariyla tartisiliyor ve arastiriliyor ve irdeleniyor olmali cunki. Esenlikle kaliniz.

 29. no_comment diyor ki:

  Lafı dolandırmaya gerek yok.

  Evet ya da hayır diye yanıt vermen yeterli

Leave a Reply