BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Özbek Şiirleri (Mete Tunç)

Açıklamalar:  

 • Aşağıda 14 çağdaş Özbek şiiri ve çevirisi bulunmaktadır. 1.-11. şiirlerin Kiril alfabesinden Latin alfabesine aktarılması ve Türkçe’ye çevrilmesi, Özbekçe ile bir dönem amatörce meşgul olan (ve fakat şiir kültürüne sahip olmayan) tarafımdan gerçekleştirilmiştir (1995 civarı). 12.-14. şiirler (Prof.) Dr. Ertuğrul Yaman’ın ‘Özbek Şair Nur Ali Kabul’ün Şiirlerinden Seçmeler’(Kültür Bakanlığı Yayınları,1998) isimli kitabından alınmıştır. 
 • E. Yaman, okuma kolaylığı açısından çevirilerde transkripsiyon işaretleri kullanmamıştır. 1.-11. şiirlerde de transkripsiyon harfleri (a üzeri iki nokta ve kuyruklu n) (görüntülenemediğinden) kullanılamamış ve yerlerine en yakın sesleri veren harfler konulmuştur: Bazı n’ler “nazal n” denilen, ng, kuyruklu n gibi karakterlerle gösterilen harfi/sesi temsil etmektedir (örnek: senin). Bazı e ve a lar e-a arası bir sesi haizdirler (örnek: özgermeydi). Bazı a harfleri “a ile o” arasındaki bir sese tekabül etmektedir (örnek: fiğan). Ayrıca, bazı harflerin okunuşları kendinden önceki harfe göre değişiklik arz edebilmektedir… Dolayısıyla, çevriyazı şiir metinlerini ve ilk maddede belirtilen nakıse nedeniyle de (1.-11. şiirler için) çevirileri ihtiyatla okumakta fayda vardır. 
 • X, malumdur, genizden gelen/hırıltılı h sesine karşı gelmektedir. Q, keza…
 • Burada amaç, sadece, Özbekçe ve Özbek şiiri hakkında bir fikir vermek, ve Özbekçe ile Türkçe arasındaki aynılıkları ve farkları sınırlı bir biçimde göstermektir. Kelime-kelime çeviri yöntemi uygulanmasının, vezin ve kafiye uyumunun göz ardı edilmesinin bir nedeni de budur.     
 •  Talep edenlerin e-posta adreslerine, şiirlerin (1.-11.) Özbekistan’ın 1990’larda düşündüğü (ilk) Latin alfabesine göre aktarılan metinleri gönderilecektir (Bilahare teklif edilen ve bugün ne derecede hayata geçirildiğini bilmediğim Özbek alfabesi internette mevcuttur.)
 • Ek olarak, kıyaslama açından,  Kül Tigin abidesinden bir kesite yer verilmiştir.

Not. Şiirlerin tamamı ve ekteki metin,  1999-2000 yıllarında tarafımdan nağmelendirilmiş, icra edilmiş-okunmuş  ve kaydedilmiştir.

***

 -I-

Bülbül                                      ?*

Sen bülbülsen, bülbüllerni mest qılaqal bülbülim,
Menin  üçün seyreşinni bas qılaqal, bülbülim
Şamu seher tinim bilmey şerh eyledin dilini,
Qani aytçi, bülbülginem, kim tüşündi tilinni?

Birav seni nala dedi, birav dedi ah fiğan,
Bülbül tilin bülbül biler, men bilmesmen bülbülcan
Anlarmi deb behudage raz sonlama, quşim, hey,
Sen bülbülsen, bülbülginem, seni bülbül tüşüngey

Çevirisi
Bülbül

Sen bülbülsün, bülbülleri mest et bülbülüm,
Benim için şakımayı bırak bülbülüm
Akşam sabah durmaksızın açtın gönlünü,
Haydi söylesene, kim anladı dilini?

Birisi seni(n için) inler dedi, birisi dedi ağlar,
Bülbülün dilini bülbül bilir, ben bilemem bülbülüm
Anlar mı diye boşuna sır söyleme, kuşum, hey,
Sen bülbülsün, bülbülcüğüm, seni bülbül anlayabilir.

* Şiirin sahibi tespit edilememiştir.

 

-II-

Sırlaşer *        Cemal Kemal

Sazim, sırlaş könlim bilen birleşib,
Bu alemde yaxşi-yaman sırlaşer.
Seyyareler yanar kökde imleşib,
Dengizler tübide mercan sırlaşer.

Şemalge şivirleb, saç yazar sümbül,
Otda yana-yana ağaç bolar kül,
Bostannin mahremi gül bilen bülbül,
Çemende can ile canan sırlaşer.

Sırlarge tolibdir siyneyi alem,
Ba’zide şerhige hayrandir qalem,
Dost bilen düşmannin, bu qandeq alem,
Aytişib çin ile yalğan, sırlaşer.

Cemal, sırin açma, sözin qıl tamam,
Leblerde aks etsin qollardagi cam,
Sırlarge çömilgen şu solim aqşam,
Senin ruhin bilen asman sırlaşer.

Çevirisi
Söyleşir

Sazım, sırdaşı gönlüm ile birleşerek
Bu alemde iyi-kötü söyleşir.
Gezegenler yanar gökte ışıldayarak,
Denizler dibinde mercan söyleşir.

 Rüzgara fısıldayıp saç dağıtır sünbül,
Ateşte yana yana ağaç olur kül,
Bahçenin mahremi gül ile bülbül,
Çimende can ile canan söyleşir.

Sırlarla dolmuştur alemin sinesi,
Bazen de açıkladıklarına hayrandır kalem
Dost ile düşmanın, bu nasıl elem,
Söyledikleri doğru ile yalan, söyleşir.

Cemal, sırrını açma, sözünü bitir,
Dudaklara yansısın ellerdeki kadeh,
Sırlara gömülen şu güzel akşam,
Senin ruhun ile gökyüzü söyleşir.

* Şiirin tamamı 5 kıtadır.

 

-III-

Bahar                                Aybek

Oynab aqqan irmaqlar,
Yeşil, nazli yapraqlar
Derler menge: “Hey şair!
Yaz endi bizge dair!”

Ey kümüşdek irmaqlar,
Bahardagi yapraqlar!
Siz şe’rimden köp gözel,
Külsengiz küler emel.

Sazi nasaz bu şair
Ne yazsin sizge dair? 

Çevirisi
Bahar

Oynayarak akan ırmaklar,
Yeşil, nazlı yapraklar
Derler bana: ”Hey şair”
Yaz şimdi bize dair

Ey gümüş gibi ırmaklar
Bahardaki yapraklar
Siz şiirimden çok güzel(siniz)
Gülerseniz neşelenir iş

Sazı akortsuz bu şair
Ne yazsın size dair

 

-IV-

Yaş köngil                             Aybek

Yaş köngil ba’zen taşar,
Çeksiz tağlardan aşar.
Ne ğam bilür, ne hasret,
Hevesle tolib yaşar.

Qanati bar ipekli,
Közleri köp tilekli.
Qorquv bilmes çarçamas,
Arslan kebi yürekli.

Yaş köngil yaşda bolar,
Dengizdek tolqınlidir.
Amelinin yolidan,
Qaytmaydir, belki ölür.

Çevirisi
Genç gönül

Genç gönül bazen taşar,
Sınırsız dağları aşar.
Ne gam bilir, ne hasret.
Hevesle dolup yaşar.

Kanadı var ipekli,
Gözleri çok dilekli,
Korku bilmez yorulmaz,
Arslan gibi yürekli

Genç gönül gençte olur,
Deniz gibi dalgalıdır,
Hedeflediği yoldan,
Dönmez, belki ölür.

 
 
 

 

-V-

Erkin quş                    Aybek

Melek kebi gözel quş
Tal şaxıge kelib qondi.
Dedim: “Quşça, yanimge tüş.
Yaş könlimge elem toldi.

Bir az küyle, şe’rin söyle,
Mahzun ruhim qanat qaqsin!
Sırli, gözel nağmelerin
Emelimnin şamin* yaqsin.”

“Yandim, erknin sevdaside,
Qafeslerden cüda bezdim.
Baqçalarnin hicranide
Yüregi qan tutqun edim.

Qoy, çaqırma kökke uçay,
Erkinlikke endi çıqay
Bahar kelib her yaq küldi,
Çeçäklerni bir az quçay!”

Deya quşça her yan baqdi.
Tinıq kökde qanat qaqdi.

Çevirisi
Ö
zgür kuş

Melek gibi güzel kuş
Söğüt dalına gelip kondu.
Dedim:“Küçük kuş, yanıma kon.
Genç gönlüme elem doldu.

Biraz öt, şiir söyle,
Mahzun ruhum kanat çırpsın!
Sırlı, güzel nağmelerin
Hedefimi aydınlatsın.”

“Yandım, özgürlüğün sevdasına,
Kafeslerden çok bezdim.
Bahçelerin hicranından
Yüreğim kan bağlanmış idi.

Bırak, çağırma göğe uçayım,
Hürriyete şimdi erişeyim
Bahar gelince her yer neşelendi,
Çiçekleri biraz kucaklayayım!”

Diyen küçük kuş her yana baktı.
Sakin göğe kanat çırptı.

* şam=mum

 

-VI-

Ana tilimge                             Abdulla Aripov

Min yillarkim, bülbül kelami
Özgermeydi, yaxlit hamişe.
Amma şörlik totinin hali
Özgelerge taqlid hemişe.

Ana tilim, sen barsan, şeksiz
Bülbül küyin şe’rge*  salaman.
Sen yoqalgen künin, şübhesiz,
Men hem toti bolib qalaman…

Çevirisi
Ana dilime

Bin yıllardır bülbülün sözü
Değişmedi tamamı daima
Ama talihsiz papağanın hali
Başkalarını taklit daima

Ana dilim sen varsın, benzersiz
Bülbülün ötüşünü şiire dönüştürürüm
Senin yok olduğun gün, şüphesiz
Ben de papağan olup kalırım.

*Kesme işareti, bir önceki sesi inceltir. Burada e, i okunur.

 

-VII-

Sevgi Beçare                 Abdulla Aripov

Çuvaladi oylarim sensiz,
Xayalimge taraq urgaymen.
Menin qolim yetmegen yulduz,
Tüşlerimde seni körgeymen.

Beleddesen tağlar qaridan,
Çaqırasen meni ilgeri.
Yalvaraman arvah artidan,
İntiluvçi Gamlet singeri.

Mahşergeçe, meylige, ketay,
Ketay, meyli, bolib avare.
Seni sorab qoymasa netay,
Yerde qalgen sevgi beçare.

Çevirisi
Sevgi Çaresiz

Dağıldı düşüncelerim sensiz
Hayalime engel olamıyorum
Elimin erişemediği yıldız
Düşlerimde seni görüyorum

Yüksektesin dağların karından
Çağırırsın beni ötelere
Yalvarırım ruhunun arkasından
Uzanırcasına Hamlet gibi

Mahşere dek gönülden gidilir
Gidilir belki olarak divane
Seni istemezse ne denir
Yerde kalmış sevgi çaresiz

 

-VIII-

Tille balıqça                Abdulla Aripov

Tuxımdan çıqtiyu keltirib uni
Şu layqe havuzge taman atdilar.
Taşlandıq uşaq yeb ötedi küni,
Xaru xas, xazenler üstin yaptilar.

Dünyada körgeni şu tar havuzça
Ve müdraq tallarnin aççıq xazeni.
Menge elem qılar, tille balıqça
Bir kölmek havuz deb biler dünyani…

Çevirisi
Altın Balıkçık

Yumurtadan çıkar çıkmaz getirip onu
Şu çamurlu havuzun içine attılar
Kırıntılar yiyerek geçirdi gününü
Çerçöp, hazan yaprakları üstünü kapattılar

Dünyada gördüğü bu dar havuzcuk
Ve yakın söğütlerin hüzünlü yaprakları
Bana elem verir altın balıkçık
Bir küçük havuz diye bilir dünyayı

 

-IX-

Sen baharni sağınmadinmi? *,**                   Abdulla Aripov

Uyganuvçi bağlarni kezdim,
Tapay dedim qırdan izindim.
Yanağından reng algen dedim.
Lalezarge burdim yüzimni,
Uçratmadim amma özinni,
– Sen baharni sağınmadinmi?

Uzaqlardan zelvarli tağlar
Xayalimni keldiler basib.
Keçdi qançe intizar çağlar,
Vaslin menge bolmadi nasib,
Sensiz men hem, bahar hem ğarib,
– Sen baharni sağınmadinmi?

Mene, bugün nevrozi alem,
Dostlarimge guller tutarmen.
Qaylardesen, sevgili erkam…
Qolimda gul, seni kütermen,
Umrim boyi çarlab ötermen,
– Sen baharni sağınmadinmi?

Çevirisi
Sen baharı özlemedin mi?

Uyandığımda bağları gezdim,
(Seni), bulmak istedim, kırda aradım.
Yanağının rengini alayım dedim.
Lale bahçesine çevirdim yüzümü,
Bulamadım ama özünü,
Sen baharı özlemedin mi? 

Uzaklardaki aşılmaz dağlar
Hayalimi engellediler.
Geçti birçok beklentili çağlar,
Varışın bana olmadı nasip,
Sensiz ben de bahar da garip,
Sen baharı özlemedin mi?

İşte, bugün alemin yenilenişi,
Dostlarıma çiçekler tutarım.
Neredesin, sevgili gözdem…
Elimde çiçek, seni beklerim.
Ömrüm boyunca  … *** gibi öterim.
Sen baharı özlemedin mi?

* Özbek gramerinde soru eki sadece ‘mi’ ile yapılır ve ayrı yazılmaz.
** Şiirin tamamı 4 kıtadır.
*** ‘Çar’, burada Rus imparatoru anlamında kullanılmıyor olsa gerek!

 

-X-

 Väfa qılarmisen baharim! *   Abdulla Aripov

Ruhimdä yoqaldi qararim,
Tenimdä qalmadi medarim,
Bizlerni bir yoqlab kelibsen.
Vefa qılarmisen, baharim.

Yem-yeşil qırlarni sağındim,
Çeçekzar yerlarni sağındim.
U ince sirlarni sağındim,
Vefa qılarmisen, baharim.

Çevirisi
Vaat eder misin baharım?

Ruhumda yok oldu kararım,
Bedenimde kalmadı kuvvetim,
Bizleri bir arayarak gelmeyi
Vaat eder misin baharım.

Yemyeşil kırları özledim,
Çiçekli yerleri özledim.
O ince sırları özledim,
Vaat eder misin baharım.

* Şiirin tamamı 5 kıtadır.

 

-XI-

Tolin Ay                     Abdulla Aripov

Keksaygen hilalim, ey sen, tolin ay,
Ta henüz buzursen helavatimni,
Yanimge salursan endi, haynehay,
Saçlari aqargen muhabbetimni.

Yillarim keçdiler yeldirim misal,
Ğunçeler bağrige xayaldey indim.
Endi-çi, talıqıb, harğın ve behal,
Ğarlerge bekingen şamaldey tindim.

Bilmedim, qaydadir yatar sarğayib,
Ateşin hislerim örelgen defter.
Qaysidir göşede bolmişdir ğayib,
Bir zaman qolimdan uçgen u kepter.

Endi visal özge, özgedir firaq,
Tolin ay, otinçim yadinde tutgin.
Biznin tamanlerge yolin tüşgen çağ,
Menin kulbemge hem möreleb otgin…

Çevirisi
Dolunay

Büyümüşsün hilalim, ey sen, dolunay
Bugüne dek kırardın ümitlerimi
Yanıma konman şimdi, canlandırdı
Saçları ağartan sevgimi 

Yıllarım geçtiler rüzgar misali
Goncaların bağrına hayal gibi girdim
Şimdiyse yorgunluktan bitkin ve halsiz
Mağaralara saklanmış rüzgar gibi duruldum

Bilmedim nerededir dönmüş halde sarıya 
Ateşi hislerimi kaplamış defter
Nasıl köşede olmuştur kayıp
Bir zaman elimden uçan o güvercin

Şimdi kavuşmak başka, başkadır özlem
Dolunay, dileğimi aklında tutuver
Bizim taraflara yolun düştüğü zaman
Benim kulübeme de bir bakarak geçiver

 

-XII-

 Ciydeler                     Nur Ali Kabul

Kaçan güller ciydeler,
Zar-intizar diydeler.
Yading kalbim kıymaler,
Hecringde can kıynaler.

Neçün bahar keçikdi,
Senge canım içikdi.

Kışlar bunçe uzundir,
Kahrige ne tözimdir.
Men-çün bahar özingdir,
Sen bu mening özimdir.

Neçün bahar keçikdi,
Senge canım içikdi.

Ötgen kervan kaytadir,
Bizge necat kaydadir.
Sen deb canın tikkenler,
Bügün derdin aytadir.

Neçün bahar keçikdi,
Senge canım içikdi.

Çevirisi
İğdeler

Ne zaman çiçekler iğdeler,
Zar ve intizar gözler.
Hasretin kalbimi kıyar,
Ayrılığından can zorlanır.

Niçin bahar gecikti,
Seni canım özledi

Kışlar bu kadar uzundur,
Kahrına ne dayanır.
Benim için bahar özündür,
Sen, bu benim özümdür,

Niçin bahar gecikti,
Seni canım özledi

Giden kervan döner,
Bize kurtuluş nerdedir.
Senin yoluna can koyanlar,
Bugün derdini söyler.

Niçin bahar gecikti,
Seni canım özledi

 

-XIII-

Gözelim                      Nur Ali Kabul

Kelmese huş avazing,
Köz ilinmes, gözelim.
Vasling intikıb kütdim,
Sensen mening ezelim

Otli büyük elemni,
Kayalerge yazalim.
Şirin, tatli azablerden,
Misli Mecnun tozalim.

Gözelliging karşıside,
Dünya hayran gözelim.
Sen Vatansen, sen muhabbet,
Sen hayatsen – ezeliy

Sensiz ötgen demler azab,
Sensen asl eselim,
Feriştemsen, benazırım,
Sensen songgi ğazelim.

Çevirisi
Güzelim

Gelmezse hoş sesin,
Göz ilişmez, güzelim.
Vaslını sabırsızca bekledim,
Sensin benim ezelim.

Ateşli bu büyük elemi,
Kayalara yazalım.
Şirin tatlı azaplara,
Mecnun misali dayanalım.

Güzelliğin karşısında,
Dünya hayran güzelim.
Sen vatansın, sen muhabbet,
Sen hayatsın: Ezeli

Sensiz geçen demler azaptır,
Sensin asıl balım.
Meleğimsin, eşsizim,
Sensin son gazelim.

 

-XIV-

Gülnare                      Nur Ali Kabul

Sema üzre kemer yanglığ Gülnare,
Cemalingge meni kılding humara,
Işkıng deban yanıkkan dil avare,
Visalingki nasib etgeymi zare.

Tüşlerimde kıya bakmay nigare,
Otli kalbge bergenmişsen azar-e,
Hicraningde asilgenmişmen dare,
Bağrım tığleb kılgenmişmen sadpare.

Ümid bilen seni atadim yar-e,
Mething beyan etgeli yok ibare,
Dilefgaring ahdin biter eş’are,
Muhabbeting yanib küyley tabare.

Sevgimizni dostler koşsın gülyare,
İsteklering uçsin misli seyyare,
Seyyareler nigahide nezzare:
Bahtlı ekan, sahibcemal Gülnare

Çevirisi
Gülnare

Sema üzre kemer gibidir Gülnare,
Cemaline beni kıldın humare,
Aşkın uğruna yanan gönül avare,
Visalin ki nasip edecek mi zare.

Düşlerimde yan bakmadan nigare,
Ateşli kalbe vermişsin azar ey,
Hicranınla asılmışım dara,
Bağrımı parçalayıp eylemişim yüz pare.

Ümitle sana dedim yar ey,
Methini beyan etmeye yok ibare,
Gönül yarası ahını döker şiire,
Muhabbetini yanıp söyler daima.

Sevgimizi dostlar söylesin güzel yare,
İsteklerin uçsun misl-i seyyare,
Seyyarelerin bakışında nazar:
Bahtlıymış, güzel Gülnare.

 

Ek.
Kül Tigin Abidesi’nden

İnim Kül Tigin kergek boldı…
Körür közüm körmez teg,
bilir biligim bilmez teg boldı…
Öd Tenri yaşar.
Kişi oğlı kop ölgeli törümiş…
Közde yaş kelser tıda
köngülte sığıt kelser
yanduru saqındım…

Çevirisi (Muharrem Ergin)

Küçük kardeşim Kül Tigin vefat etti…
Görür gözüm görmez gibi,
bilir aklım bilmez gibi oldu…
Zamanı Tanrı yaşar.
İnsan oğlu hep ölmek için türemiş…
Gözden yaş gelse mani olarak,
gönülden ağlamak gelse
geri çevirerek düşünceye daldım.

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 45541, bugün ise 10 kez görüntülenmiştir.

25 Comments

 1. deniz tuna diyor ki:

  Başka şiirleriniz varsa bizimle paylaşın lütfen. Zahmetleriniz için çok teşekkürler.

 2. Mete Tunç diyor ki:

  Sağolun Sn. deniz tuna… Dosyalarımda mevcut ve çevirdiğim (Türkçe’ye amatörce aktardığım) birkaç Özbek şiiri daha var. İlk fırsatta ekleyeceğim.

 3. Mete Tunç diyor ki:

  Sayfa yenilenmiştir. Arz ederim.

 4. can diyor ki:

  kardeşim sen den 1 ricam olacak eger kabul edersen zahmet olmassa ben san a1 şarkı sözü yazayım özbekçe bana onu çevire bilirmisin şimdiden teşekürler

  Oybek & Nigora – Yorimsan

  [Nigora]
  Meni orzularimda, meni hayollarimda
  Meni hayotimdagi yagona yorimsan…

  [Oybek]
  Meni bahtli etasan har zamon,
  Senla go’zaldir sevgim borar yo’lim omon…
  Ko’zlarimni nurisan…

  Chorus
  Meni hayotimda bor ekansan
  Qaygu menga begona
  seni o’ylab hayolan
  bahtli bo’laman yana
  toki hayotimda bor ekansan
  menga alamlar begona
  seni o’ylasam hayolan
  bahtliman yana…

  [Oybek]
  nurli nigohing bilan
  meni so’zlaring bilan
  meni hammadan shod etadigan yorimsan…

  [Nigora]
  seni bahtli etaman har zamon
  menla go’zaldir umring borar yo’ling omon
  ko’zlaringni nuriman…

  bu sözler

 5. Mete Tunç diyor ki:

  merhaba s. Can,
  15 yıl önce ilgileniyordum Özbekçe ile…
  Bakalım ne kadar çevirebileceğim:

  (Nigora)
  Benim arzularımda, benim hayallerimde
  Benim hayatımdaki yagane yarimsin

  (Oybek)
  Beni bahtlı edersin her zaman
  Seninle güzeldir sevgim, varır yolum …
  Gözlerimin nurusun

  Bu kadarını siz de yapardınız mutlaka.
  Kalanı için sözlüğe bakmalıyım.
  Kısa sürede göndermeye çalışacağım.
  Belki o zamana dek bir yerden öğrenirsiniz.
  Saygıyla

 6. can diyor ki:

  teşekürler kardeşim bende azçok türkçeye benzer kelimeleri çevire bildim ama şarkıyı sevdim güzel müzik ve sözleri türkçe ögreninde dinlemesi 1 başka olur gerisini çevire bilirsen memnun olurum şimdiden teşekürler

 7. Mete Tunç diyor ki:

  Sevgili Can,

  İlk okuduğumda bilemediğim kelimeleri (farklı yazım seçeneklerini de dikkate almama rağmen) sözlüklerde bulamadım.
  Bu eksiklikle, kelime kelime yaptığım ‘çeviri/aktarma’ ve açıklamaları şöyledir:

  Meni orzularimda, meni hayollarimda
  Meni hayotimdagi yagona yorimsan…
  (Nigora)

  (Benim arzularımda, benim hayallerimde
  Benim hayatımdaki yegane yarimsin)

  1. “Meni” diye yazılmaması gerekiyor. Galiba maddi hata söz konusu. “Mening” idiği lazım. Burada ‘ng’ye “nazal n” denmektedir. g yutularak seslendirilir. Transkripsiyonda kuyruklu n ile temsil edilir. Bu ses Anadolu Türkmence’sinde (Türkçe’sinde) de vardır.
  *****

  Meni bahtli etasan har zamon,
  Senla go’zaldir sevgim borar yo’lim omon…
  Ko’zlarimni nurisan…
  (Oybek)

  (Beni bahtlı edersin her zaman
  Seninle güzeldir sevgim, gider yolum güvenli
  Gözlerimin nurusun)

  1. “gider yolum güvenli” elbette pek bir mana ifade etmiyor, kötü bir çeviri/aktarma oluyor. Şair, sanırım, “(sevgim sayesinde) güvenli/esenlikli bir yolda gidiyorum” veya “(sevgim sayesinde) yolum esenliğe varır” demek istiyor (daha doğrusu, bir şey diyor da..!)
  2. “Meni” ve “ko’zlerimni” sözcüklerinin sonlarında ‘nazal n’ var.
  *****

  Meni hayotimda bor ekansan
  Qaygu menga begona
  seni o’ylab hayolan
  bahtli bo’laman yana
  toki hayotimda bor ekansan
  menga alamlar begona
  seni o’ylasam hayolan
  bahtliman yana…
  (Chorus)

  Benim hayatımda varmışsın
  “Qaygu” bana yabancı
  Seni düşünürüm “hayolan”
  Bahtlı olurum yine
  “Toki” hayatımda varmışsın
  Bana elemler yabancı
  Seni düşünsem “hayolan”
  Bahtlıyım yine

  1. “Meni”nin sonunda ‘nazal n’ olacak.
  2. “Qaygu” diye bir kelime sözlüklerde yok! “Kaygı” mı acaba?
  3. “Hayolan” kelimesi de sözlüklerde namevcut
  4. “Toki”, “Ta ki” mi; hiç rastlamadım. Mısrada ‘farz et ki’/‘sanki’ veya ‘çoktan beri’) anlamlarını veriyor.
  5. Yukarıdaki üç kelimenin özgün Kiril yazılışları bilinirse manaları belki tespit edilebilir.
  *****

  nurli nigohing bilan
  meni so’zlaring bilan
  meni hammadan shod etadigan yorimsan…
  (Oybek)

  (Nurlu bakışın ile
  Beni sözlerin ile
  Beni her şeyden şad eden yarimsin)

  1. Var mı Oybek (Aybek) şiirleri gibisi! Çeviriye/aktarmaya bile gerek yok. Bir de “borar yo’lim omon”ı çözebilseydik..!
  *****

  seni bahtli etaman har zamon
  menla go’zaldir umring borar yo’ling omon
  ko’zlaringni nuriman…
  (Nigora)

  (Seni bahtlı ederim her zaman
  Benimle güzeldir ömrün, gider yolun güvenli
  Gözlerinin nuruyum)

  1. “gider yolun güvenli”nin açıklaması (‘yolum’ farkıyla) yukarıda yapılmıştı.
  *****

  Not 1. Halihazırda teklif edilen (hayata ne ölçüde geçirildiğini bilmediğim) Latin karakterli Özbek alfabesi ‘bilgi, izan, vizyon..” sahibi bir aklın ürünü değildir!

  Not 2. Sade bir dil ile yazılmış Özbekçe metinlerin ve şiirlerin Türkçe’ye “transferini” “çeviri” kelimesi ile tanımlamak, yukarıdaki örneklerde görüleceği üzere doğru olmaz. O nedenle girişte ‘çeviri/aktarma’ diye yazdım. “Aktarma” da doğru değil aslında; çünkü bu, Kiril’den Latin’e çeviriyazı söz konusuysa geçerlidir. Öyleyse..? Bilmiyorum. Dil bilimciler bulsun, söylesin!

 8. can diyor ki:

  teşekürler kardeşim sanada 1 dünya zahmet vermişim sana çevir dedim sen tüm açıklamasıyla yazmışsın ellerine saglık isim neydi acaba

 9. Mete Tunç diyor ki:

  Rica ederim, memnuniyetle yaptım, fakat tam bir izah olamadığı için üzüldüm.

  Yazıda bir de düzeltme var: “o'” nun (yeni) Latin Özbek alfabesinde “ö” sesini vermektedir, ifadesi yanlış (bu cümleyi yazıdan çıkarıyorum.) Özbekçe’de (ı-i, u-ü gibi) o-ö ayrımı yoktur. Yani bazı “o'” lar “o”, bazı sesler “ö” diye okunuyor; kelimesine göre değişiyor…

  isim: “Mete Tunç”!

 10. Mete Tunç diyor ki:

  Programlarını canlı olarak da dinleyip müziklerinden/performanslarından etkilendiğim bir topluluğun, gerçi sözleri hiç aşina değil ama çarpıcı bir parçasının adresini arz edeyim:

  http://www.youtube.com/watch?v=DtWmQ3tJLxw&feature=related

 11. can diyor ki:

  bende şarkının sözlerini siteden buldum yazdım sana sende çevirdin benim özbek tanıdıgım kişiler var ewlerine gidiyorum 1 gün gelir onlarada çeviri yaptırırım o zaman tam karşılıgını alırım ama ben sordum bu şarkıyı biliyorlardı sözeri sevgi üzerine olunca söylemediler yineden teşeürler gayette güzel 1 çıklama oldu emegine saglık kardeşim sen nereliydin isim neydi yazmadın

 12. Mete Tunç diyor ki:

  Evet, en iyisi şiirsever-müziksever bir Özbek’e danışmak!
  Türkiyeliyim. Gerisi biraz uzun.
  İsim yazmıştım: “Mete Tunç”

 13. Mete Tunç diyor ki:

  BAHAR

  Yene bahar keldi. Yene alemde.
  Acib bir gözellik, acib bir beyat.
  Men seni qutlaymen şu uluğ demde,
  Uluğ yelkadaşim, muzaffer heyat!

  (Abdullah Aripov)

  Yine bahar geldi. Yine aleme.
  Tuhaf bir güzellik, tuhaf bir gece.
  Ben seni selamlıyorum bu ulu demde,
  Ulu omuzdaşım, muzaffer hayat!

 14. Bayx diyor ki:

  Özbek bir kıza asık oldum. 2 ayda belli bir seviyede özbekde öğrendim.
  Şimdi onun icin buradan siir ezberleyip onu şaşırtmak istiyorum!!!
  Onun için bulduğum bir siir vardı belki ilgilenenler vardır.

  Sevgi! Senin şirin tilindefi. Aşk! Senin şirin dilinden
  Kim öpmegen, kim tişlemegen? Kim öpmemiş, kim dişlememiş?
  Derdin yayday tilip köksiden. Derdin yay gibi delip göğsünden
  Kim kalbiden kanlar tökmegen? Kim kalbinden kanlar dökmemiş?

  Siir binama bir sorun kız muhtemelen beni sevmiyor!
  Türkiyede oturma izni yok her ay yurt dısına çıkıyor.
  Annesiyle konuşup univetsiteye gitmesi için yardımcı olmaya çalışacağım.

  DUA EDERSENİZ SEVİNİRİM! Teşekkürler!

 15. Mete Tunç diyor ki:

  Her şey istediğiniz gibi olsun Bayx…

 16. Canlı Sohbet diyor ki:

  Harika

  Muhteşem

  Hello, I thought your article was good!

 17. zeyno akkuş diyor ki:

  bu şiiri bana tarcume edermısınız lütfen

 18. zeyno akkuş diyor ki:

  çok özur dılerım bıraz önce yazdığım şiiri sonunu yalniş yazmışım tekrar yazıyorum benım için çoook önemlı tecume edersenız sevinirim…

  bir kun menga dostlarım qızıq savol berişti,
  sevganingni ismini bilekke yoz deyişti.
  men itiroz bildirdim yozolmiman bilakka,
  çunki unıng ismini yozgan edım yurakka.

 19. zeyno akkuş diyor ki:

  YENİDEN BÜYÜT BENİ ANNE, ANNE “KOCAMAN OLDUM” BAK..! ACILARIM BÜYÜDÜ, DERTLERİM BÜYÜDÜ… HEDEFLERM, ÇİKMAZLARIM BÜYÜDÜ… HİÇ DE GÜZEL DEĞİLMİŞ BÜYÜMEK… KİMLER KIRDI KALBİMİ, KİMLER ÜZDÜ.. BAŞA DÖNEBİLSEM KEŞKE.! SANA EMEKLESEM SADECE. ŞİMDİ YAŞANMİŞLİKLARIMI, KALP KIRIKLIKLARIMI, ALDATILMALARIMI, AĞLAMALARIMI AL VE YENİDEN BÜYÜT BENİ ANNE NE OLUSUN….

  lütfen bunu benim için özbekçeye çevire bilirmisiniz… çimdiden çok teşekkür edıyorum

 20. Aşık oldum pisi pisine saf gibi saf gibi diyor ki:

  Arslan gibi yürekli

 21. Maltepe Çilingir diyor ki:

  Blogunuzu Çok Beğendim Fakat Başlıklarda Sanki Sorun Var Temaya Göre Kayıyor Bilginize..

 22. dilara diyor ki:

  paylaşımınız için teşekkür ederim sizleri takip etmeye devam edeceğim :)

 23. agario diyor ki:

  harika siirler uzbekce ogrenmek istiyorum sagolun yardimci oldu kaynak

 24. Mete Tunç diyor ki:

  Siz de sağolunuz agario. Başarılar dilerim.

 25. Seo diyor ki:

  Süper Şiirler Başarılar Dilerim

Leave a Reply