BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

ORGAN NAKLİ, ASLINDA CİNAYETMİ ?

BEYİN ÖLÜMÜ: Günümüzde teknolojinin ve tıp biliminin ulaşmış olduğu düzey, beyinsel yönden ölmüş olan insanların bile uzunca bir süre yaşatılmalarmı gerçekleştirmektedir. Beyinsel ölümün ölçütlerini verdikten sonra, bu duruma düşmüş olan insanların durumunu kısaca tartışmak istiyoruz.

1) Hastanın kalbi kendiliğinden çalışmaktadır, fakat hastadan hiçbir refleks alınamamaktadır. Gözbebekleri sürekli olarak açık durmaktadır (midriazis). Hastanın vücut ısısı odanın ısısına göre değişmektedir. Hastada hiçbir duyarlık ve tepki yoktur. Kısacası hastanın otonom sinir sisteminde (bitkisel sinir sistemi) yalnızca kalple ilgili bölümü çalışmaktadır.

2) Hastanın solunumu bir aygıt yardımıyla gerçekleştirilmektedir ve bu aygıt 3 dakika süreyle durdurulduğunda, hastada kendiliğinden, solunum başlamaktadır.

3) Hastada kendiliğinden hiçbir hareket görülmez.

4) Hastanın beyninden elektroansefalografi (EEG) ile hiçbir elektriksel etkinlik kaydedilemez. Beyinsel ölümde olan hastaların canlılığı, “Bitkisel hayat” deyimiyle anlatılmaya çalışılır. Kanımızca bu hastaların gösterdikleri canlılık belirtileri bitkisel düzeyin çok altındadır. Çünkü bitkiler hiç değilse kendi kendilerine yetmektedirler ve normal koşullarda yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Beyinsel ölüme girmiş olup da bazı aygıtların yardımıyla koma halinde yaşayan insanlar, tamamen bu aygıtlara bağımlıdırlar. Bu aygıtların fişi çekildiğinde, bu insanlar bitkisel düzeyin de altında olan canlılıklarını yitireceklerdir. İşte en büyük sorun burada doğmaktadır: “Bu aygıtların fişi çekilmeli mi, çekilmemeli mi?” Barbitürat türü uyku ilaçlarından zehirlenme sonucu ortaya çıkan çok ağır komalardan, çocuk komalarından ve vücut ısısının aşın derecede düşmesi sonucu ortaya çıkan komalardan bazılarının sonradan açıldığı görülmüştür. Bu nedenle bu gibi vakalarda sonuna kadar ümitle beklenmesi gerekir. Peki ya diğerlerinde? Kanımızca diğer vakalarda da ümitle beklemek ve aygıtların fişini çekmemek daha uygun olur. Bu sırada hastaların bazı bilimsel incelemelere alınmalarım da uygun buluyoruz. Unutmamak gerekir ki, bu hastaların canlılıklarını sağlayan tıp bilimidir. Bu hastalarda yapılacak bazı incelemeler sonucu elr de edilecek bilgiler, belki de diğer insanların bu durumlara düşmesini önleyeceklerdir.

Beyin ölümünde bir başka sorun da bu hastalardan organ nakilleri için gerekli organların alınması olayıdır. Bu sorunu hasta sahibinin yargıları çözümleyecektir. Bu konuda tıp adamlarının herhangi bir öneride bulunmaları söz konusu olamaz.
Bir sağlık sitesinden alıntıdır .

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 8867, bugün ise 1 kez görüntülenmiştir.

RİVAYET ‘çilermi kafayı sıyırdı onlara İNANANlarmı ?

Peygamberler gönderilmiş ve bu kutsal görevlerini hakkı ile yapmışlar ve ahirete göçmüşlerdir. Onlar zaten YÜKSEK MAKAMA ermişler ve cennetin en güzel yerleri onlara tahsis edilmiştir. Yani onların bizim yüceltmemize ihtiyaçları varmıdır bir düşünmek gerekmezmi ? Peki neden bu Peygamber yarıştırmacılığı vardır yüzyıllardır? Neden peygamberlerin yapmadığı şeyleri onları yüceltmek adına peygamber bunu yaptı diye yalan uydurmuşlardır ?
Yahudiler yüceltmek adına ÜZEYRe Allahın oğlu demişler
Hristiyanlarda kendi peygamberlerini yüceltmek adına İSA ya Allahın oğlu demişlerdir. Peki Müslümanlar boşmu durdu ? Olurmu hiç ; bizim peygamberimiz aslında diyerek binlerce uydurma üretti. Allah HZ. muhammede MUCİZE vermediği halde piyasalarda HZ. Muhammedin 1000 Mucizesi diye kitaplar yayınlandı. Her gece 20 defa cinsel ilişki yaşardı diye (sanki yatak odasını gözlemişler gibi ) onu güya yüceltmişlerdi !
6 yaşında AYŞEYi alarak ta ( aslında onu sapık konuma soktuklarının) farkında olmadan rivayetler üretmişlerdir. Garibim iyi niyetli müslümanlarda bu sözleri itiraz etmeden kayıtsız şartsız DOĞRU olarak almışlardır. Keçi ayeti yedi diyerek Allaha iftira atılmış. Peygamber RECMİ uyguladı diyerekte aslında peygamberine iftira edilmiştir. Kuran gönderileli 14 asır geçtiği halde insanların hala İNSAN TAŞLAMASI (recm) uygulaması Kuranı hiç anlamadıklarının göstergesi değilmidir ?

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 5153, bugün ise 1 kez görüntülenmiştir.

Medya ve Bilgi I (Mete Tunç)

‘Medya ve Bilgi’ başlıklı yazılar, çoğunlukla 2006-2007 yıllarındaki medya (görsel ve yazılı basın) tâkibim neticesinde tespît ettiğim bilgilerden, gözlemlerimden ve bunları çözümlemelerimden, ek yorumlarımdan meydana gelecektir…
^^^^

Harita

Almanya’nın Goethe (Göte) Üniversitesi’nde İslâmî Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Batı medeniyetinin oluşumuna İslâm dünyâsının katkı sağladığına dâir verdiği örnekler somut değil…

İstanbul’da açacakları sergide 9. yy’a âit bir Arap haritasını da sergileyeceklermiş. Harita stüdyoda; ama küre biçiminde!

Ne kadar yanıltıcıdır, özellikle çocuklar için. Öyle bir intibâ veriliyor ki, sanki, 9. yy’da Araplar/Müslümanlar dünyânın küre biçiminde olduğunu biliyorlardı da, haritayı küre şeklinde yapmışlardı!

Neyse ki sunucu bilgili; siz mi böyle yaptınız, diye sordu. F. Sezgin işgüzarlık yapıp haritayı küre biçimine getirtmiş!

Not. Bilahare F. Sezgin, yayınlarında islam dünyasındaki alimleri-ilmi çalışmaları anlatırken, tüm bunların arap olduğu ve araplarca gerçekleştirildiği intibaını verdiği iddiasıyla eleştirildi. Böyleyse (ve eğer enstitünün finansmanı kamilen Araplar tarafından sağlanıyorsa) şaşırtıcı değil!
+++

Eşeğin kuyruğu

19. yüzyılın ilk yarısı. Mısır Vâlisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, ordusuyla Kütahya’ya kadar gelebilmiştir Osmanlı ordularını yenerek. TV’de, başka bir konu veya târihi olay anlatılırken bu olaya da değinildi:

Osmanlı ordusunda (herhâlde danışman statüsünde) bir Alman generalin* anılarından bir kesit aktarılıyordu. General, Osmanlı paşalarına, şimdi tam zamanıdır, diyerek, birkaç kez saldırı önermiş. Paşa veya paşalar, şimdi olmaz, çünkü, diyerek, yıldızların durumu ve eşeğin kuyruğunun hareketi gibi gerekçelerle hücum etmekten imtinâ etmişler!

* Galiba daha sonra Almanya’nın birliğini sağlayanlardan Helmut von Möltke
+++

“Arapoğlunun yâveleri”

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, bir TV programında, Atatürk’ün, Kazım Karabekir’in hatırlarında (Paşaların Kavgası) yer alan, “Araboğlunun yâvelerini…” sözü münâsebetiyle, bu sözü ilk okuduğumda ve uzun bir süre şok içinde kaldım, fakat sonra, düşününce, Atatürk’ün o sözle, diyor ve buradan îtibâren Atatürk’ün, aslında başka bir şey kast ettiğini söylüyor. İfâde ettiği o ‘şey’ pek mânâlı bir şey değil ki, hatırlamıyorum!

Ne garip bir hâleti rûhiyedir bu?! Ne ikilemli bir duygu hâlidir! Ama, yanı sıra, naif bir yaklaşım olarak da yorumlayabiliriz bir başka açıdan.
+++

Baskın ve intihar

11.11.2007 târihli Milliyet’in Pazar ekinde, Can Dündar’ın, Atatürk’ün yâveri Salih Bozok ve Atatürk hakkındaki yazısında, S. Bozok’un oğlu Muzaffer Bozok, satır arasında, evlerini nasıl (uygun bir fiyata) aldıklarının mini hikâyesini anlatıyor:

“Babam evi bir Almandan almıştı. Adam Alman Elektrik Şirketi’nin müdürüymüş. Bir gün eve geldiğinde karısını kardeşiyle yatarken bulmuş. Çekip tabancayla vurmuş kendini…”

Karısı evi satmış ve Türkiye’yi terk etmiş…

Karını vur, kardeşini vur, her ikisini birden vur, ikisini vurduktan sonra kendini vur! Bunların hiçbirini yapmayıp (sâdece) kendini vuruyorsun. Enayi! Ahmak! Salak! Enbesil!.. Hayır, hayır… Öncelikle çok hassas, ince ruhlu, korkunç bir şok ve hayâl kırıklığı yaşamış bir insan…
+++

Diyet

Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay, meâlen, Cumhuriyet’i ordu kurdu, diyerek sürekli başımıza kakıyorlar; verelim diyetimizi bitsin bu eziyet, diyor, kolunu uzatarak!

Bir diğer tartışmada, ki din referanslı bir tartışmaydı, M. A. Kılıçbay, bu konuşmalar bir kabûl doğrultusunda yapılıyor, diyerek îtiraz ediyor. Kastettiği, ‘Allah’ın var olduğu’ ve ‘Kuran’ın Allah kaynaklı olması’ kabûlleriydi.

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 12584, bugün ise 0 kez görüntülenmiştir.

İnsan Manzaraları XII (Mete Tunç)

(yolculuklardan)

Korna çalan bebek

Kucakta olduğu bir-iki yaşına ait bir otobüs yolculuğunu da hatırladı. 302’lerin piyasaya çıkmadığı, siyah-beyaz filmlerdeki uzun kaputlu bir otobüstü içinde olduğu. Herhalde huysuzlandığından, babası onu otobüsün önüne şoförün yanına götürmüştü. Tenha yolu ve şoförü izlemişti bir süre. Şoförler arasındaki selamlaşma biçimi ilgisini çekip, karşıdan yaklaşan başka bir otobüs görünce, “Düt… Düt!” diyerek babasının kucağından direksiyona doğru sarkmış ve kornaya basmıştı. Gelen otobüsün şoförü de korna çalınca, sevinç çığlıkları atmış, kollarını aşağı-yukarı sallamıştı.
&&&

İki kafa

… Önümde seyreden arabada, sürücü koltuğundaki adamın duruşu, başı ve kulakları dikkat çekiciydi: Zayıf biriydi, uzundu; dik duruyordu ve arabayı sürerken adeta hareketsizdi; uzun bir başı vardı, kumraldı, saçları seyrekti; kulakları başına göre büyüktü ve kepçeydi. Bütün bunlar dikkat çekebilir ama olağanüstü değildir; bakılıp geçilir.

Ancak, tıpatıp aynı tipte bir başka adamın onun yanında görünce..! Küçük de olsa bir şok yaşıyor insan. Hoş bir şok!
&&&

Bir otobüs yolculuğu

Yanımdaki, sorularıyla beni tanımaya, hayat felsefemi, ideolojimi, vs. anlamaya çalışıyordu. Önce beni dindar biri sanıp islami bir terminoloji ile konuştu. Onunla aynı dili konuşmayınca…

Altınkum’a gitmiş. Bu arada meme uçları baş parmağı kadar olan bir Rus hayat kadınıyla yatmış. Kadın bir doksan boyundaymış; ve işin sonunu adamın üzerine oturarak getirmiş… Kelimeler ağzından tıslıyarak çıkıyordu adamın. Bir sakız çıkarıp attı ağzına. Yüzünde salakça bir sırıtma vardı. Nefes alıp verirken burun delikleri açılıp kapanıyordu. Hikayesini bitirirken bir mide ilacı aldım. ‘Bir fahişenin bile tiksineceği birisin sen. Üste seninle teması en aza indirmek için geçmiştir’ diye geçirdim içimden.

Adam yaptığıyla ve yaptığını beyan etmekle doyuma ulaşamamıştı ki, bu kez bir diş doktoruyla ilişkisinden bahsetmeye koyuldu. Tesettürlü doktor kendisini beğenmiş ve koltukta sevişmişler(!)… Banyoda, farklı günlerde, duş alırken defalarca yineledikleri iki türlü birleşmeyi anlatırken sakızı ağzını şaplatarak çiğniyor; ağzının içinde, dişlerinin üzerinde tükürükler görünüyordu. Tepki vermeden ve gözlerimi gözlerinden ayırmadan dinliyordum. Gözlerinin ve başının hareketlerini, kelimelerindeki vurguları, vs. inceleyince, gözbebeklerinde, onun, muayenehanede sırasını beklerken, banyoda yalnızken, dişçi koltuğunda dişi çekilirkenki görüntüleri akıyordu. İçimden yüzüne tükürmek geldi ama yalan söylediğini anladığımı anlamasını istediğimden birkaç soru sordum: “Seni tatmin edecek güzel bir kadın varken, çirkin bir Rus …spusuyla yatmak için bunca yola neden katlanıyorsun?”… “Muayenehane o iş için uygun mu; ne bileyim hiç hasta gelmiyor mu?”… “Dişçinin muayenehanesi ve kendisi şimdi nerede?”… Cevapladı sorularımı güya mantıklıca; fakat sapık fantezisini daha öteye götüremedi. Yanında söylediklerini yutacak bir enayi oturmuyordu çünkü.
&&&

Kaçak yolcu

… İki adam, biri genç diğeri orta yaşlıydı, bir başkasına, ki karşılarında duruyordu, bağırıyorlar, hakaret ediyorlar, hatta itip-kakıyorlardı. Kime, diyerek başımı biraz kenara çektim: Bıyıklı, esmer, gür-siyah saçlı, topluca, ortalama/sıradan giyimli bir adam. Garip olan ise, adamın dizlerinin üzerinde olmasıydı(?). Yaklaşınca gördüm ki adamın boyu, kısa ile cüce arasında bir uzunluktaymış! Aşağılanmaya, “dürtülmeye” rağmen sakin; yüzü komedyenlerin oyunlardaki yüzleri gibi… Meğerse, yoldan binmiş otobüse ve bilet parasını vermeden “tüymeye” çalışırken yakayı ele vermiş!
&&&

Durakta

… Öğrenci Yurdu’nda kalan liseden sınıf arkadaşlarımı ziyaret etmiş, eve dönmek üzere durakta beklerken, bir kadın, pantolonunuzun arkası tozlanmış, babında bir uyarıda bulundu. Silktim. Galiba tebeşir tozuydu, dedi ardından. Otobüse bindik. İlk, iki kişilik koltuk boştu. Oraya otururken, bana dönerek, (siz de) buyurun, dedi. Teşekkür edip arkaya yürüdüm.

1.65 boylarında, 25 yaşlarında, normal kiloda, hatta atletik yapıda, uzun-siyah saçlı, hoş-güzel denebilecek bir kadındı.

Davranışımı, salt nezaketsizlik olarak yorumlamak eksik kalacaktır!
&&&

Yeni evliler

… Otobüsle işe gidiyorum… Karşımdaki koltukların sol-iki sırasında bir çift oturuyor ve erkek kadına boynundan sarılmış halde, uyukluyorlar, gözleri kapalı. Erkek işaret parmağını kadının dudaklarına paralel olarak yerleştiriyor. Kadın parmağı öpüyor… Yeni evlenmiş olmalılar!
&&&

Temaslar

Toplum taşım araçlarına yalnız başıma bindiğimde başıma gelen çoğu ‘ıslak’ olaylar, hepsinde kötü bir rastlantının eseri mi acaba?

Halk otobüsünde ayaktayım. Yanımda bir çift duruyor; iyi giyimliler. Bana yakın olanı kadın. İkisinde de yüzük var; evli veya nişanlılar. Yukarıdaki demiri tutan elimin parmakları üzerinde geziyor kadın olanının eli. Demir tutacak soğuk, elim sıcak, Farketmiyor mu ne?! Ben de farkında değilmişim gibi davranıyor, elimi çekemiyorum. Yüzümden ter damlıyor. Otobüs çok sıcak oldu!..

Not. Bu minvaldeki diğer anılarımı ‘aile terbiyemden dolayı’ ifşa edemiyorum!
&&&

‘Erkek meselesi’

Arkamdaki koltukta iki genç kız oturuyor. Üniversite öğrencisiler, ihtimal aynı bölümdekiler. Sesi munis olan soruyor, falanca ile neden kavgalısınız, diye. Sesi ‘kadın’-‘kaşarlı’ olan, sinirli bir tonlama ile “ucube” diye cevap veriyor. Boyu 1.70’ten küçük, diye ekliyor. Birincisi ikna olmuyor, gerçek nedeni merak ediyor. ‘Kaşarlı’ konuyu uzatmak istemeyen bir üslupla, “erkek meselesi” diyor. Otobüsten benden önce iniyorlar. Dönüp insan manzaralarına bakmak içimden geçiyor ama üşeniyorum; zira böyle tipleri ziyadesiyle gördüm.

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 10776, bugün ise 0 kez görüntülenmiştir.

YUSUF Suresindeki Kadınların EL ‘inin Kesilmesi

MAide 38 deki (EL’e) verilen MECAZ anlam aynen
bu ayetterde yani Yusuf suresinin 30 ve 31 . ayetlerinde
anlatılan (EL kesme ile aynıdır ) Maide 38 ve el kesme
yanlışlığı yazımı okumamış olanlar olabilir. Bu yazıya
internetten ulaşabilirsiniz. Yalnız Yusuf suresinde de vezirin
karısı hz. Yusuf hakkında dedikodu yapan kadınları evine
çağırmış ve bir sofra hazırlamış ve önlerine bıçak konmuş
deyipte ardından Yusuf o kadınların önüne çıkarılmış ve o
dedikodu yapan şehir kadınları EL lerini kesti deyince bu
ayetlerdeki (EL) ( fiziksel EL) anlaşılmış ve MECAZ ile
bağlantısı kurulamamıştır. Oysa bu ayette de (EL= Güç – kudret – takat)
manasında anlamlandırılması gerekir. Yoksa o kadınların hepsininde
Yusufu görünce masadaki bıçakların ellerinde olması ve
meyva bıçağı ile El nasıl kesilirse hepsinin birden kesmesi
akla uygun gelmemektedir. ? Şimdi bazı insanlar (meyva bıçağı )
olduğunu nereden çıkarıyorsun diyebilir. Vezirin karısı
misafirlerini çağırmış şayet yemek masası olsaydı çatal ve
bıçaklardan bahsediliridi. Sadece bıçaktan bahsedilmesi gelen
misafirlere Meyva çıkarıp önlerinede meyva bıçağı konması
gerekirki. Bu gelenek yüzlerce yıldır devam etmektedir.
Şayet gözünüzün önüne bu tabloyu getirirseniz bütün
kadınların elinde bıçağın aynı anda olması ve Yusuf içeri
gelince aynı anda meyva bıçağı ile EL lerini kesmesi pek
anlamlı gözükmemektedir.Aslında o ayetteki mana şöyle olmalıdır
:
Ve o kadınlar Yusufu karşılarında görünce onun güzelliğinden
ve yakışıklığından (Ellerindeki ^^Güç ve Takatları^^ kesildi)
ve Hâşâ Rabbimiz! Bu bir beşer değil… Bu ancak üstün bir melektir!
dediler. Bütün kadınların bir anda EL ( güç ve Kudret yani
takatlarının) kesilmesi anca EL kelimesinin MECAZ EL olarak
anlaşılması ile anlam kazanmaktadır. Sürekli Ali imran 7. ayeti
hatırlatıp Kuranda bir çok ayetin (müteşabih) olduğunu yazıyor
ve mecaz ve teşbihlerden oluştuğunu hatırlatıyorum.
Bazı ayetlerde (EL in çarpraz kesilmesi olan ayetler
aslında = fiziksel EL olarak anlamlandırılmıştır. Yoksa ne
maide 38 de ne Yusuf suresinde ki (EL) fiziksel El değil
MECAZ anlamlandırılması gereken bir kelimedir.
Nasıl Allahın ELi derken EL kelimesine MECAZ anlam
veripte (güç ve kudret ) anlamı ile Mecaz olarak düşünüyorsak
bu ayetlerde de mecaz anlamı olduğunu düşünmenizi tavsiye
ediyorum..

Yusuf suresi : 30

Ve kâle nisvetun fîl medînetimre’etul azîzi turâvidu fetâhâ an
nefsih(nefsihî), kad şegafehâ hubbâ(hubben), innâ le nerâhâ fî dalâlin
mubîn(mubînin).

ve kâle : ve dedi
nisvetun : kadınlar
fî el medîneti : şehirde
emre’etu el azîzi : azîzin (vezirin) hanımı
turâvidu : elde etmek istiyor
fetâhâ : onun emrinde olan (kölesi) genç delikanlı
an nefsi-hî : onun nefsinden
kad : olmuş
şegafe-hâ : onun kalbine işlemiş
hubben : sevgi, aşk
innâ : muhakkak biz
le nerâ-hâ : onu görüyoruz
fî dalâlin : bir sapıklık içinde
mubînin : apaçık

MEALİ =Şehirde birtakım kadınlar, “Aziz’in karısı, (hizmetçisi
olan) delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine
işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler.

Yusuf suresi 31. ayet =
Fe lemmâ semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a’tedet lehunne
mutteke’en ve âtet kulle vâhidetin minhunne sikkînen ve kâletihruc
aleyhinn(aleyhinne), fe lemmâ re’eynehû ekbernehu ve katta’ne
eydiyehunne ve kulne hâşe lillâhi mâ hâzâ beşerâ(beşeren),in hâzâ illâ
melekun kerîm(kerîmun).

fe lemmâ : böylece, olduğu zaman
semiat : işitti (kadın)
bi mekrihinne : çekiştirdiklerini, dedikodu yaptıklarını
erselet : gönderdi
ileyhinne : onlara (kadınlara)
ve a’tedet : ve hazırladı
lehunne : onlar (kadınlar) için
mutteke’en : karşılıklı dayanıp oturacak yer
ve âtet : ve verdi
kulle : hepsi
vâhidetin : birine
min hunne : onlardan (kadınlardan)
sikkînen : bir bıçak
ve kâlet ihruc : ve “çık” dedi
aleyhinne : onlara (kadınlara)
fe lemmâ : o zaman, ….. olunca
re’eyne-hu : onu gördüler (kadınlar)
ekberne-hu : onu büyüttüler (çok beğendiler, hayran kaldılar)
ve katta’ne : ve kesildi
eydiye-hunne :Ellerini (
ve kulne : ve dediler
hâşe : hayır
lillâhi (li allâhi) : Allah için
mâ : değildir
hâzâ : bu
beşeren : bir beşer
in hâzâ : bu olsa, olursa
illâ : ancak, sadece
melekun : bir melek
kerîmun : üstün, kerim
MEALİ =
Kadın, onların dedikodusunu duyunca, onlara dâvetçi
gönderdi; onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Onlardan herbirine
bir bıçak verdi. (Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf’a): <> dedi. Kadınlar onu görünce, onun güzelliğinden
ellerindeki (Güç ve takat) kesildi ve dediler ki: Hâşâ Rabbimiz! Bu bir beşer değil…
Bu ancak üstün bir melektir!

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 10265, bugün ise 1 kez görüntülenmiştir.

Peygamberlere Neden İnanılmadı da Helak Oldular

Sakin kafa ile düşününce insanın aklına geliyor. Dünyanın en doğru sözlüleri peygamberler değilmidir ? Birde yaptıkları işlere karşılık (bir ücret istemiyorum yani bu işten bir menfaatim yok ) derlerken neden o helak olan kavimlerde çok azı hariç kimse peygamberlere inanmadı ?
Çünki atalarından gelen her düşünceyi her davranış ve uygulamayı DOĞRU sanıyorlardı. Örneğin Putlara ibadet etmek.. Doğdular büyüdüler annesi babası dedesi ve kavmi hep PUT ların karşısına geçiyor onlara DUA ediyor ve o KUTSAL saydıkları şeylerin Allahla aralarında bir BAĞ olduğunu düşünüyor ve Allahın göklerde kıralllığı bulunduğu ve Allaha hiç bir zaman ulaşamıyacaklarına inandıkları için aralarına PUT ları koydular. Yetişen çocuklarda Putların karşısında dualar ettiler bir şeyler istediler ve bazen istedikleri oluyor bazende olmuyordu. (bu gün ülkemizde bir çoğunun YATIRLARA gidip dilek tutmaları gibi) Yani yüzlerce yıldır buna kimsenin itirazı olmamıştı kavimlerinde ve BİRİ çıkıp geliyor ben peygamberim diyor ve sizin EN KUTSAL SAYDIĞINIZ (put) şeylerin hiç bir işe yaramaz şeyler olduğunu iddia ediyordu. Hiç olurmu öyle şey? onlar sizin en kutsalınızdı ve bu adamda kimdi ? Bu kadar ATALARI yanılmış olamazdı ? En güzeli o peygamberi kavimden kovalamak, inkar etmek yada öldürmek olmalı idi ve bazı peygamberleri öldürdüler.
Onlar bir ÜMMET ti gelip geçti. Biz çok mu özeliz diye düşündünüz mü hiç ? Atalarınızın DOĞRU kabul ettiği ama kurana uymayan ve hesaba çekilirken kafalarınızı vuracağınız kaç YANLIŞınız var sorguluyor musunuz ?
ÇOĞUNLUĞA UYMAK demek DOĞRU olanı yapmak demek midir sizce ?
Çoğunluğun benimsediği düşüncyi kabul etmek doğru olan mıdır ?
Biri gelipte YENİ BİR FİKİR attığında önce reddedeceğinize acaba doğruları mı söylüyor diye düşünüyor musunuz ?

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 5735, bugün ise 0 kez görüntülenmiştir.

İnsan Manzaraları XI (Mete Tunç)

(hastanelerden)

Sekreter ile Ana-Oğul

… Bir kliniğin salonu. Sekreter masasında iki genç kız. Biri, yanında annesi olan 18-20 yaşlarında bir genç ile konuşuyor. Anlaşılıyor ki, sekreterin sabah söylediği, muayene için gelmesi gereken saati genç yanlış anlamış. Kısa boylu, sarı-kumral saçlı, kavruk tenli, sempatik bir genç bu. Annesi de kısa; zayıf ve 60’ında gibi. Büyük ihtimalle 50 yaşında; ama yaşlı gösteriyor…

Sekreter, “sen neden geldin,” diyor kızar gibi yaparak! Genç, “ama siz [şu saatte] gelin,” demiştiniz, deyince, sekreter, “ben sana [şu saat] değil [bu saat] dedim,” diyor. Bu sözü, esprili bir tonlamayla bitiriyor. Genç de, ‘anladım, haklısınız, peki,’ anlamında başını sallıyor ve gülümsüyor. Yanındaki annesi de. Özellikle annesi…

Belki birçok kez karşılaştıkları türden azarlayıcı bir tepki beklerken sıcak bir yaklaşım gören kadın, sanki saatlerce hastanede beklememiş ve oğlunun bütün hastalık derdi bitmiş gibi büyük salona dönüyor…

Sekreter, davranması gerektiği gibi davranmış, yalnızca görevini yerine getirmişti aslında; fakat yukarıdaki sahneleri izleyince, doğal-‘insani’ davranışı sebebiyle (içimden) onu kutladım!
&&&

Bir Sabık-Malul Mülazımı Evvel ve ‘Kahraman’ Kayınvalidesi

… koridorda bir oda. Genç görünümlü, iri, gözlüklü bir erkek yatakta oturuyor. Sol bacağını altına mı almış?! Ancak öyle olsa dizi görünürdü. Hayır; sol bacağı yok! Yatağın yanındaki dolaba dayalı şey, uzun bir protez bacak. Gözlükleri var, hipermetrop gözlüğü. Görüyor sanki, çünkü konuştuğu kişinin gözlerine bakıyor gibi. Ama.. hayır: Dolabın kolunu, elini dolabın üzerinde gezdirdikten sonra buluyor…

Bu; 1966 doğumlu, 1.99 boyunda (kilo almış, 136 kiloya çıkmış), beden eğitimi bölümü mezunu, … yıl önce Irak’ta yapılan bir harekatta, 6 metre önündeki askerin bir mayına basıp parçalandığı patlamada bir bacağını ve iki gözünü kaybetmiş bir eski yedeksubay…

O sırada nişanlıymış. Evlenmişler. İki çocukları olmuş; ilköğretimde okuyorlar, ikisi de sağlıklı ve zeki…

Devlet, teğmen maaşı tutarında maaş bağlamış. Sabit kalmayacak, artacakmış… Protezinin yenilenmesi gerekiyormuş. Onun ölçülerine göre protez sadece İngiltere’de yapılıyormuş. Devlet İngiltere’ye gitmesine izin vermiyor, “ölçüsünü verin, yapıp göndersinler,” diyormuş. “Soba borusu mu yaptırıyoruz?! Gezmeye gitmiyorum ki, ben yarım adamım, zaten bir şey göremiyorum,” diyor. “Bürokrasi …’den daha çok zarar verdi bize,” diye ekliyor… Bütün bunlara rağmen moralli. Konuşkan. Tek gözünün yüzde ikilik görme gücüyle, bir cismi ancak hareket edebiliyorsa fark edebiliyor; ama buna da şükrediyor. Cep telefonundan sürekli aranıyor. Bu yiğit insan …’lu; orada yaşıyor. Adı …

Kayınvalidesi neden mi ‘kahraman’? Çünkü onu malul bırakan patlamadan sonra nişanlısı, annesine, “ne yapayım” diye sormuş. Annesi, “bırakmamalısın” demiş… Elbette kadirşinas, vefakar, cesur karısı da…
&&&

Bir Mevta ve Doktorlar

… acil servisteki hastaları daha/çok acil bir hasta geldiğinden kenara aldılar. Bu hasta, daha doğrusu mevta, akrabasını hastaneye yetiştireyim derken direksiyona yığılan bir dolmuş şoförü idi… İki kez elektroşok uygulandı. ‘İşi olmayanlar dışarı’ nevinden bir çağrı yapıldı. İlk önce ben çıktım! Koridorda şoförün yakınları, özellikle (bir-küçük?) oğlu feryat figandı. Birkaç dakika sonra şoför yüzü kapalı olarak morga götürüldü. Tekrar içeri girdiğimde, eks halinde geldiğini söylüyordu doktorlar. Masaya oturup raporlarını yazarken çay içip şakalaşıyorlardı. Bu da onların herhalde gerginliği atma yöntemleriydi. Lakin o sırada içeri müteveffanın ‘akli muvazenesini yitirmiş’ bir yakınının girme ihtimaline karşı dikkatli olmalıydılar!
&&&

Bir Bakış

Ameliyat olmuştu. Yeğeni ziyaretine gittiğinde büyük abdestini yapmakta idiğini, akabinde ağabeyinin, bacaklarını kaldırıp altını silmesinden anlamıştı. Ağabeyi bu sırada ve lazımlığı götürürken sıradan bir iş icra ediyormuş gibi ifadesiz yüze sahipti ve seri biçimde hareket etmişti.

Şu kadar yıl sonra, tahlil için idrarı alınırken ağabeyinin bir damla çişi eline damladı. Ağabeyini, yeğeni ile birlikte tahlil odasından koridora çıkarır çıkarmaz, elini yıkamak üzere ‘seri biçimde’ lavaboya gitti. Ağabeyinin onun arkasından bakışını göremedi.

‘Keşke o damla benim elime damlasaydı da, o bakışa şahit olmasaydım/o bakış hiç olmasaydı,’ diye düşünür yeğeni.

Not. Saygıdeğer ‘ağabey’ müteveffadır.
&&&

Ölme Hakkı (Ötanazi)

Arkadaş da bilmiyordu ki, ‘durumu iyi değilmiş, organlarında problem varmış’ mealinde sözlerle anlatabilmişti hastayı. O arkadaşın bir arkadaşının uzaktan akrabası olan hastanın bir husustaki görüşünü öğrenmek üzere bakımevine gidiyorum. Karşılaşacağım muhtemel korkunç manzaraları aklımdan geçirerek ve kendimi bunlara hazırlayarak.

… hastasıymış… Kıpırdayamıyor bile, tamamen felç. Fısıltıyla konuşabiliyor. İstenen soruyu sual ettim, cevabını aldım…

Oda kapısının önünde, bakımevinin, hastayı bilen ve ona bakan genç hastabakıcısı ile sohbet ettik. ‘Ölüm hakkı’ndan söz açtım. Suratı asıldı (Mümin refleksi!). Hastası ölmeyi hiç düşünmüyor, iyileşip gezmenin hayalini kuruyormuş. ‘Öyleyse ne diyeyim; benim kastettiğim kendini, hastalığını, gelişimini ve son aşamasını bilen haysiyetli insanlar ve onların (veyahut ailelerinin) belli hastalıklara ve hastalıkların çok ıstıraplı nihai dönemine müteallik talepleri.’ diye düşündüm…

Bizim kanunlara göre, bildiğim kadarıyla bu ‘hak’ hala tanınmıyor. O nedenle, onurlu ve ‘mucize/murdarlık/cehennem telakkisinden müstağni’ insanlar elden-ayaktan kesilmeden iplerini kendileri çekiyorlar!

Not. Şunu eklemeliyim ki, hangi saikle (iman/gelenek/vefa..) olursa olsun, bakıma muhtaç yakınlarına özenle, sabırla, şefkatle hizmet edenler hürmete layıktır, ‘mübarek’ insanlardır, ‘cennetliktirler’.

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 8082, bugün ise 0 kez görüntülenmiştir.

HİÇ AKLINIZ ‘A GELİP SORGULUYORMUSUNUZ ?

1= Hz. Muhammed yeni bir DİNmi getirmiştir ? Yoksa Hz Ademden bu yana gelen tek DİN İSLAMIN son halkasımıdır ?

2=Şayet yeni bir din getirmedi ise neden ÇOK EŞLİLİK vardır ? Diğer peygamberler neden çok eş almamıştır ? Dünyada üremeye çoğalmaya en çok hak sahibi hz. ADEME neden tek EŞ verildiği yazar. Neden Nuhun karısından bahsetmezde karısını anlatır. Neden çocuk aşkı ile yanıp tutuşan Zekeriya peygamber hemde karısı KISIR iken neden cariye veye ikinci bir kadın alıp ÇOCUK sahibi olmamıştır ? neden Lut peygamberin geri kalan ve helak olan karısı derde karılarından bahsetmez ? Şayet karıları vardı ise Karılarından fatma diye anlatması gerekirdi değilmi. Karısından bahsediyorsa TEK EŞLİ olduğu yüzündendir. Yani kuranın hiç bir yerinde ben Hz. muhammed hariç hiç bir peygamberin KARILARINDAN yada CARİYESinden bahsettiğini okumadım şayet okuyan ve gören varsa bana (rivayetleri katmadan ) bilgilendirirmi ?

3= Kuran hiç bir yerde Karılardan ve cariyelerden bahsetmediği halde ve Kuranda hz. ibrahiminde karılarından yada cariyesinden bahsedilmediği halde neden hz. ismaile bir CİCİ ANNE bulup İsmailin annesi Hacer dediler. Allahmı eksik anlattı yoksa rivayetçilermi yalan söylüyor ? Ahirette hz. ibrahim şahit olarak getirilipte ( ben tek eşli yaşadım derse ne yapacaksınız?
4= Kuranda olmayan şeyleri O Arapların CAHİL leri neden HİKAYE olarak rivayetlendirmişlerdir ? her kıssaya her hikayeye sanki Allah anlatmaktan aciz kalmış gibi bir hikaye uydururlar yada uydurmuşlardır?
5= hz. Muhammed zamanını KURAN anlatırken SAVAŞLARdan bahsetmiyormu ? ATAERKİL yaşayan ve kadınlara iş sahası olmayan toplumlar SAVAŞ la karşılaşınca ne yapacaklardır ? TOPLUMSAL DAYANIŞMA olan bir ayetmidir ? yoksa çok eşlilik ayetimidir nisa 3 ?
6= Kuranda DOMUZ etide HARAM kılınmış ama ZORLUK zamanında yenebilir denmiştir. Buna izin veren RUHSAT AYETİ değilmidir ? neden NiSA 3 ede böyle bakılmaz ? SAVAŞ ve ZORLUK zamanıdır ve kadınlara İŞ sahası olmadığı için babası ve kocası ölen kadınlar ne ile geçineceklerdir ? yada ne yapacaklardır ? O döneme gidin ve düşünün. hatta EMPATİ yapıpı bir kadın olarak düşünün. Hırsızlıkmı yapardınız ? yada FUHUŞ ? yada hayata yaşanılmaz denip İNTİHAR mI ? Dünya savaşlarında haç hristiyan kadın böyle bir RUHSATTAN haberi olmadığı için İNTİHAR etmiş yada ÇALMIş yada FUHUŞ batağıuna saplanmıştır hayatın devamı için ?
7= Diğer peygamberlerine yapmadığı ayrımcılığı yapmamıştır allah ve allahın ilk yaratılıştan beri EMRİ tek eşliliktir ama ISTIRAR yani ZORLUK zamanlarında hep bir ÇIKIŞ yolu göstermiştir . NİSA ^3= ÇOK eşlilik ayeti değil sadece savaş ve zorluk zamanında TOPLUMSAL dayanışma olarak sunulmuş bir geçici RUHSAT ayetidir.

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 10113, bugün ise 1 kez görüntülenmiştir.

İnsan Manzaraları X (Mete Tunç)

(okul
hayatından)

Melâmivâri

Bir öğrenci tahtada çarpım tablosunu okumaktadır. Masasında oturan öğretmen (kadın) tahtanın hemen yanındaki gruptan bir öğrenciye seslenir, yanına çağırır:
-Arkadaşının kekelemesine neden gülüyorsun?
Öğrenci, ‘Sırada anlaştık. Tahtaya kalkan, önlüğünün eteğinden tutup, yana doğru açacaktı. Hepimiz böyle yaptık, güldük. Tamer de bunu yaptı. Onun için gülüyordum.’ demeyip, sadece,
-Ona gülmüyordum, öğretmenim.
der. İhtimal, grup arkadaşları ve hususan tahtadaki arkadaşı, meymenetsiz, at suratlı öğretmen bozuntusundan korktuklarından susakalmışlardır… Sonraki bir gün, annesi, evde, ‘sınıfta böyle böyle yapmışsın’ minvalinde konuşur. O, ‘hayır öyle değil, böyle’ der veya diyecek gibi olur; ancak nafile: Annesi de hükmünü vermiştir!..
&&&

“Anüs nedir?”

… İlkokul son sınıftayım. Öğretmen derste sindirim sistemini anlatıyor… Yuvarlak başlı, çilli yüzlü, kısa-sarı saçlı arkadaş, anlamadığından mı, yoksa dalgasına mı, emin değilim, “öğretmenim, anüs nedir,” diye soruyor. Öğretmenin, ki ‘sıkıntılı hali’ elan gözümün önündedir, ‘bilimsel’ cevabı sınıftakileri tatmin etmiyor ki, herkes veya ekseriyet boş boş bakıyor!..

O dersten sonra… Biri yukarıdaki soruyu tevcih eden olmak üzere iki arkadaşla okulun yakınındaki boş arsadayız. Çömelmiş, karıncaları izliyoruz. ‘Çilli’, büyük karıncaları yakalayıp öldürüyor; çünkü onlar küçük karıncaları yiyorlarmış! Aklı sindirim sisteminde kalmış öteki arkadaş soruyor: “Anüs ne demek?” Birincisi cevaplıyor: “.öt lan, .öt!”
&&&

“Vay Anasını Sayın Seyirciler!”

Törenler… İlkokul yıllarımın ilk üç yılında ne hissettiğimi hatırlamıyorum; son iki yılında ise çok sıkıldığımı unutmuyorum. Hasta olmam sebebiyle iştirak edemediğim bir resmi bayram günü, bizim sınıfın merasim mıntıkasına doğru yürüyüşünü hasta halimle evden temaşa etmiştim! Ortaokulda da tabii… Sanırım 1. sınıftaydım. Yine ‘mal mal’ bekletiliyorduk ‘rahat-hazırol’lu, ‘rap rap’ yürütüleceğimiz manasız resmi geçit için (Bu bekletme geleneği askerlikte de ve dahi her yerde meridir ülkemizde!). Sıkıntıdan kortej boyunca turluyordum. Yalnız, nedense biraz ‘kasılarak’… Arkamızdaki sınıfın yanından geçerken öğrencilerden biri beni gözleriyle takip etti. Dönüşümde aynı öğrenci ki konumunu değiştirmemişti, beni yine bakışlarıyla izledi ve ilaveten arkamdan “vay anasını sayın seyirciler,” dedi!
&&&

Kusursuz-Muhteşem Taklit

… ‘Albay’ Hakan, büyük amfideki bir sınav (haftalık vize) öncesinde yoğun ısrarlar üzerine kürsüye, tahtanın önüne çıkıyor. Şartı üzerine bir arkadaş amfi girişinde ‘nöbete’ gönderiliyor! Talep edilen, dersin hocasının taklidi. Hakan, hocanın sözlerini (“Arkadaşlar, sorular çok kolay, sakin olun…”) ve hareketlerini (fiziksel sistemleri/düzenekleri tarif için sergilediği kol hareketlerini) vurgularıyla, mimikleriyle taklit ediyor. Gülüyoruz. ‘Nöbetçi’ uyarıyor. Hoca geliyor, kağıtları dağıtıyor. Ve az evvel Hakan’ın sözlerini ve hareketlerini bila istisna aynen söylüyor ve yapıyor. Sınıf, sözlerde kendini tutuyor ama hareketlere geçildiğinde ‘deşarj hali’ vuku buluyor. Hoca, “neden gülüyorsunuz,” diyor. Tabii cevap yok. Kızıyor: “Var bir şey, Süreyya’nın gözünden yaş geldi ya!”…

Not. Komedi yazar ve oyuncularını gıpta ettirecek, görenlerin hayatları boyunca unutmayacağı ve hatırladıkça gülümseyecekleri yukarıdaki sahneye şahit olduğum için kendimi şanslı addediyorum. ‘Paşası’ ‘albayını’ özlemle yad ediyor…
&&&

Siklotron

‘Araştırma görevlisi’ fizik(elektrik)-uygulama dersi veriyor. Erkek öğrenciler ‘maçta maç’ diyorlar. Hoca, yoklama almayacağını, isteyenin çıkabileceğini söylüyor. Derste sadece dinlemek isteyenler kalıyor; 15-20 kişi… Bir soruyu çözüyor. Soru, ‘siklotron’la ilgili. Bu hızlandırıcının ismini söyler söylemez bir öğrenci atılıyor: “Hocam! Ne dediniz, ne dediniz?!..” Hoca, içinden, ‘Eşşolueşşek! Sınıfta kızlar olmasaydı görürdün sen!’ diye geçiriyor ve fakat gayet ciddi bir tavırla, İngilizcesini (cyclotron) tahtaya yazıyor, şeklini çiziyor; şöyle okunuyor diyerek, ilk heceyi hızlı söylüyor! “Ne dediniz,” diyen öğrenciye ve diğerlerine bakıyor. Bir daha böyle sorular sormayacak gibi görünüyorlar ama bir daha o hızlandırıcıyla ilgili soru çözmüyor!
&&&

Erotik Fıkracı

Hocanın ismini İlhami Soysal’ın “Masonluk ve Masonlar” isimli kitabında görmüştüm. Bir başka (eski üniversitesinden arkadaşı, bkz. Davazede) hocanın, ona, seminer/çay odasında, masonluğundan dolayı takıldığını, hatta imalı sözler sarf ettiğini ve buna hocanın sözle veyahut mimikle bir karşılık vermediğini, duymazlıktan geldiğini hatırlıyorum.

Erotik fıkra anlatmayı severdi; birkaç tanesini dinlemiştim. Bir seferinde, yazı tahtasının önünde anlatıyordu. Başlamadan önce, yine, odada bayan olup olmadığını soruyor, kontrol ediyor!.. O günkü fıkranın sonunu belini ileri doğru savurarak bağlaması gerekiyordu ki, öyle yapmıştı. Yanımda oturan araştırma görevlisi, “hocam, son kısmı anlamadım, tekrar eder misiniz,” dedi. Tabii ki, arkadaş, asıl, fıkradaki son ifadeyi duymak değil, ‘hareketi’ görmek istiyordu! Hoca, arkadaşa, ‘anladığını’ belirtir ‘anlamlı’ bir yüz ifadesiyle baktı!

Espriliydi, ilaveten çocuksu yanı da vardı. Olayı görmedim, ona tanık olan bir arkadaştan dinledim: Hoca fakülteye bir motosiklet getirmiş. Birkaç meslektaşıyla binanın arkasındaki yola gitmişler. Hoca motosiklete binmiş. Herhalde giderek hızlanmış, fren yapayım derken aracı kaydırmış, veya fren yapamayıp yoldan çıktıktan sonra… Zemin, kaldırım, ağaçlar, çalılıklar… Yüzünde, vücudunda çizikler, ezilmeler… Elbisesi paramparça… Kazayı ve/veya kazanın ardından hocanın o halini görüp bana anlatan arkadaş gülmekten kendini alamıyordu.

Not. Fakültede yeni bir bölüm kuran, üretken, öğrenciler yetiştirmiş mezkur profesör müteveffadır (2003).
&&&

Davazede

… seminer ve çay odasında bir başka üniversiteden kadroya katılan bir profesör akşam yaptığı bir telefon konuşmasını anlatıyor: Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu’nun o zamanki şefini (Nevzat Atlığ) aramış. Nedeni, ekranda, “Şef Prof. Dr. Nevzat Atlığ” yazısındaki “Prof. Dr.” unvanı imiş (O dönemler, yeni bir düzenlemeye göre konservatuarlar üniversite statüsü kazanmış ve oralardaki hocalara akademik unvanlar verilmişti. Mesela halk müziği solisti Can Etili “doçent” olmuştu! Herhalde daha yaşlı ve daha kıdemli bir memur diyerek N. Atlığ’a da “profesör”lüğü layık görmüşlerdi. Aynı zamanda tıp doktoru olan ve ekranda, o döneme kadar “Şef: Dr. Nevzat Atlığ” alt yazısıyla tanıtılan N. Atlığ, yeni düzenlemeyle “Prof. Dr.” oluvermişti! Hocayı ‘çıldırtan’ buydu.). Telefondaki anahtar cümleler; hocanın, N. Atlığ’a, ‘doktor unvanın tıpla ilgili, havadan aldığın profesör unvanını bunun önünde nasıl kullanırsın, ne zaman doçent oldun ki,’ demesi; N. Atlığ’ın ise, ‘kullanırım, sana ne, seni mahkemeye vereceğim,’ demesiydi!..

Kuralsızlığa, saygısızlığa tahammül edemez. O zaman on küsur davası vardı mahkemelerde. Bir tanesinin (veya onbirincisinin!) nedeni fakültede gerçekleşen bir olaydı: Arabasını, ders verdiği (başka bir) bölümün önüne park etmiş. Bölüm hocalarından biri parkta yer bulamayınca ve bölüm personeli olmayan birinin parkı işgal ettiğini öğrenince, arabasını, çıkaramayacağı biçimde hocanınkinin arkasına park etmiş. Hoca dersi bitirip arabasının başına gelmiş ki… Bölüm hocasını bulup arabasını çekmesini rica etmiş. Fakat sert ve menfi bir cevap almış. ‘Peki öyleyse,’ deyip park yerine dönmüş, arabasına binmiş, geri vitese takmış…

Atatürk’e benzer ve Kemalisttir… ‘Evren bir programın ürünüdür,’ mealindeki ifadesinden hareketle deist olduğunu sanıyorum… Masonluğa ve masonlara şiddetle karşıdır… Hem Araplara hem Yahudilere sinir olur, “aynı soydandırlar, amcaoğullarıdır,” der, haklarında fıkralar anlatır.

Gençlerle sohbet etmeyi severdi. Benimle de birkaç kez sohbet etmeyi denemişti. Fakat, belki o zamanki yapım, belki … nedeniyle mesafeli durdum. Oda arkadaşım, “hoca senin dindar olduğunu bilse…”, mealinde bir şey söylemişti! Hocaya, din konusunda sorular sorabilseydim, ‘aydınlanmam’, kim bilir, ihtimal o dönemde gerçekleşecekti…
&&&

Bir Hocanın Menkıbeleri

‘Bilen fakat anlatamayan’lara numune bir hocaydı. Buna mukabil, şu kadar yıllık profesörün tek doktora yaptıramadığı bölümde, doçentliğinde öğrencisine doktorasını tam süresinde tamamlatmıştı. Makale çıkarıyordu. Derste çabalıyordu, fakat… Ondan iki ders aldım. Birinde başladığı problemin ahirine varamadı! Diğerinde, ayağını sandalyeye vurdu: Gıcırtı ve “aaahhk” seslerinin ardından hoca tek ayağı üzerinde sekiyordu.
Aşağıdakiler, tanık olmayıp işittiğim ‘menkıbeleridir’:
-Boyu kısa olduğu için araba kullanırken boynunu yukarı doğru çekermiş. Aracı kullanması- pedallara basması, vites değiştirmesi, aynalara bakması.. günlük hayatındaki gibi kıpır kıpırmış.
-Yeni evine taşınmasından dolayı arkadaşları ziyaret ettiklerinde hocanın evdeki boruların birine vurmasına bir anlam verememişler. Az sonra bir tepsi içinde konuk sayısı kadar çay gelmiş. Meğerse hocanın evi kahvehanenin hemen üstündeymiş; borulara çay siparişi vermek için şifreli olarak vuruyormuş.
-Hocanın ilkokul çağındaki oğlu fakülteye gelmiş. Aynı babası gibiymiş! Elektrik tesisatıyla oynamaya kalkışıp insanları peşinden koşturmuş.. ve nihayet bahçedeki havuza düşmüş!
-Derste bir öğrenci, denklemde olması gereken bir tensörü göremediğini ifade etmiş. Hoca tahtadan uzaklaşmış, denkleme bakmış ve birden koşarak tahtanın önünde zıplayıp tebeşirle bir yere vurmuş: “Nah, işte burada!”
-Çözdüğü bir problem uzuncaymış. Sonuç, a=5 ile b=25’in çarpımı imiş. Hoca, “5 kere 25 eşittir 75” demiş, elindeki çözüme bakmış, ‘yanlış’! Problemi baştan çözmüş. Yine 5 ve 25 sayılarını bulmuş. Ve yine, “5 kere 25 eşittir 75” demiş, kağıttaki sonuca bakmış… Öğrenciler hocayı uyarmamışlar, sade gülüp eğlenmişler!
-Bir öğrenci hocanın odasına, kapıyı vurup hemen girmiş. Hoca o sırada erotik bir yabancı dergi okuyormuş veya ondaki resimlere bakıyormuş! Hoca, hızlı bir hareketle dergiyi altına almış ve ardından öğrenciyi buyur etmiş.

Not. Dersinde birer ikişer sınıfı terk eden saygısız öğrencilerin aksine çıkmayıp dinlediğim (ve gözlediğim!), bana ismimle hitap edip buzdolabının nasıl çalıştığını anlatan yukarıdaki zeki, üretken, sabırlı/anlayışlı, renkli karakterli (tabî’aten komik) hocayı hürmetle anıyorum.
&&&

Voleybol Oynayan Kızlar

… ilköğretim okulunun yanında geçerken, bahçedeki sahada 5. sınıfta olduklarını sandığım kızların voleybol oynayışlarını kısa bir süre seyrettim. Daha doğru oyunları, top karşılayışları, paslaşmaları, vuruşları beni izlemeye yöneltti. Şiir gibi oynuyorlardı. Zevk alıyorlardı. Ama disiplinliydiler de. Hayran kaldım. Hocaları kimse, gıyabında kutladım!.. Her çocuğa böyle, en az bir tane beceri verilmeli, takım oyunlarına-çalışmalarına yönlendirilmeli.

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 11048, bugün ise 0 kez görüntülenmiştir.

Hz. İbrahim oğlunu KESMEYE götürdümü ?

Yüzyıllardır bana ve oğlum İsmaile attığınız iftiralar yüzünden ruhum

acımakta ve İslam alemi adına üzüntü duymaktayım. Müsaade ederseniz

konuyu anlamanız için bir kaç şey sormak istiyorum :

1-) = Kuran’da gerçekten benim öz oğlum İsmaili kesmeye götürdüğüm

yazıyormu ? ( Elimdeki bıçak taşı kesip oğlumu kesmemişmi ?

Yazıyorsa nerde yazıyor ?

2-) = Bir masumu öldürmek bütün insanlığı öldürmekle eş değer tutan

Allahın sünnetinde bir değişiklik oldu ve bana ^^oğlunu kes ^^ mi dedi.

Bütün insanlığı öldürmekle eş değer tuttuğu bir şeyi Bana emredermi ?

Emretti ise nerde yazıyor ?

3-) = Yada ben oğluma gelip = Oğlum : ^^bana seni kesmem

emredildi^^ mi dedim ? Dedi isem nerde yazıyor ?

4-) = Ben rüyamı anlattım oğlumda ^^emronulan şeyi yap ^^ dedi. Peki

Emronulan şey ne idi hiçmi düşünmediniz de yalancı rivayetçilerin

peşinden giderek (oğlunu kesmesi emredildi ) yada bazılarınız

Allah emretmedi İbrahim rüyayı yanlış anladı . dediniz ?

5= Ben bir peygamberim ve hem tebliğ yapıp Allahın dinine davet

ettiğim gibi , Allahın emir ve yasaklarını da ilettim . Çalmıyacaksınız,

Zina etmiyeceksiniz, Cana kıymayacaksınız yoksa cezanız cehennem

olur ve Allahın lanetini kazanmış olursunuz dedim. Bir MASUM’ u

Öldürmek (kısas,savaş,nefsi müdafa,kaza) yani bi hakkın bütün

İnsanlığı öldürmekle eş değer deyipte aslında OĞLUMU değil bütün

İnsanlığı öldürmeyemi gittim ? Yada Oğlum MASUM değilmi idi ?

6-) = Şayet kavmime böyle tebliğ yapıpta sonra ertesi günü dağ

tarafından bir elimde İsmail bir elimde KOÇ ile gelipte ^^ ben

Oğlumu kesmeye götürmüştüm rüyamda gördüm diye sonra bir melek

Geldi KOÇ getirdi desem , Kavmim bana ( Ya İbrahim sen ne kadar

yalancısın dün geldin bize ne tebliğ ettin (öldürmeyeceksin yoksa Allahın

lanetini kazanırsınız ve cezanız cehennem olur dedin ) şimdi tam aksi bir

şey söylüyorsun. senin Allahında sende yalancısın diye beni kovmazlar mı

idi ?

7-) Öyle görülüyorki bir DELİ bir kuyuya taş attı ve yüzyıllardır

Bu kadar akıllı çıkaramadı öylemi ?

8-)= Şimdi aklınızdan peki Saffat suresi 102 ve 107 nin gerçek TEVİLİ

ne idi diye geçiriyorsundur. Tabiî ki anlatacağım. İşte rüya ve gerçek :

Bana Allah tarafından peygamberlik EMREDİLDİĞİ ilk gün idi. Eşime ve Oğluma:

Ben ,kavmime çıkıp TEBLİĞ görevinde bulunacağım diyerek evden ayrıldım

Heyecanla kavmime çıkıp TEBLİĞe başladım fakat her peygamberde olan tepki

bana da oldu ve bağrışmalar ve hakaretlere maruz kaldım ve ben Kuranın anlattığı

gibi YUFKA yürekliyim.Moralimin çok bozuk olup eve döndüğüm O günün gecesi

yatağa yattığım sırada acaba benim oğlum İsmail de benim peygamberliğime

inanmıyor diye düşünürken uykuya dalmışım.

Rüyamda oğlum İsmail i putların yanında gördüm ve İsmail bana

dönüp baba bende senin peygamberliğine inanmıyorum dediği anda ona

öfkelenerek üzerine yürüdüm ve boğazlamaya (ZBH ) kalktım. Fakat

kan ter içinde uyandım ve sabahı zor yaptım. .

Sonra ertesi günü düşündüğümde ^^ Dinde zorlama yoktur ^^

ilkesini hatırlayarak şayet oğluma tebliğ yapıpta oğlum kabul etmesse

tıpki Hz Nuhun oğlunu gemiye almak için zorlamadığı gibi bende oğlum

İsmaili zorlamayacaktım. Lakin önce oğlumun bu konudaki fikrini almak için

rüyayı anlatmam ve onun bu konudaki yorumunu dinlemem gerekti.

Oğlum İsmaili yanıma alarak bir kenara çekildik ve ona hem TEBLİĞ

görevini yapmak hemde dün gece gördüğüm rüyayı yorumlaması için

önce rüyamı anlattım

Saffat suresi 102 = Fe lemmâ belega meahus sa’ye kâle yâ buneyye innî erâ fîl menâmi ennî ezbehuke fanzur mâzâ terâ, kâle yâ ebetif’al mâ tû’meru setecidunî inşâallâhu mines sâbirîn(sâbirîne).
________________________________________
fe : böylece
lemmâ : olduğu zaman, olunca
belega : erişti
mea-hu : onunla beraber
es sa’ye : çalışma
kâle : dedi
yâ : ey
buneyye : oğulcuğum
innî : muhakkak ben
erâ : gördüm
fî el menâmi : uykuda
ennî : muhakkak ben
ezbehu-ke : seni boğazlıyorum
fanzur (fe unzur) : haydi bak
mâzâ : ne
terâ : görüyorsun -yorumluyorsun
kâle : dedi
^^Oğulcağızım ben bir rüya gördüm (rüyasını anlatır) seni boğazlıyordum.
İsmailde = Babacığım öyle şey olurmu ben senin peygamberliğine ve Allaha

İnanıyorum( sen EMRONULAN ŞEYİ yap ) dedi.

Bana EMRONULAN ŞEY peygamberlik EMRİ idi tabii. Daha EMREDİLELİ

bir gün bile olmamıştı. . Burada emronulan şey (sanki oğlumu boğazlamakmış

gibi lanse etmişler rivayetçiler ) Aslında bütün endişe ve sıkıntılardan

arındım ve oğluma sarılarak onunla kutlaştık ve onu İSLAMa davet ettim.

yâ ebeti : ey babacığım
if’al : yap
mâ : şey
tû’meru : sen emrolundun
se-tecidu-nî : beni bulacaksın
inşâallâhu (in şâe allahû) : inşaallah, Allah’ın dilemesi ile
min es sâbirîne : sabredenlerden

Oğlum kavmime çıkıp tebliğ görevi yaparken beni izlemiş ve kavmimin

bana yaptığı sıkıntıları görmüş ve bunun için bende senin yanında

sıkıntılara katlanacağım ve benide sabredenlerden bulacaksın demişti.

SAFFAT suresi 103 =

Fe lemmâ eslemâ ve tellehu lil
cebîn(cebîni).
________________________________________
fe : böylece
lemmâ : olduğu zaman, olunca
eslemâ : ikisi teslim oldu
ve telle-hu : ve onu yatırdı
li el cebîni : alnına, alnı üzerine

Bu ayettede ESLEMA olarak bildirilen şey ikimizinde İSLAMA TESLİM

olduğumuzu anlatan ayetlerdi Ben oğluma TEBLİĞ yapıpta İSLAMa davet

edip oğlumdakabul edince onuda yanıma alarak NAMAZı öğretip SECDEYE

yatırdım. Ayette Anlatılan^^alnı üzerine yatırmak^^ Secdeye yatırmak demekti.

Siz Namazda secdeye yattığınızzaman ^^alnı üzerinize yatmazmısınız^^ ?

Saffat suresi 106 =
İnne hâzâ le huvel belâul mubîn(mubînu).
________________________________________
inne : muhakkak ki
hâzâ : bu
le : elbette, kesin olarak
huve : o
el belâu : belâ,
el mubînu : apaçık

Peygamberlik gerçekten Cefa isteyen ve BELA lara katlanılması

gereken bir GÖREV idi. O kadar sıkıntılar çektikki O dönemde. Yaşayan bilir.

Saffat suresi 107 =
Ve fedeynâhu bi zibhın azîm(azîmin).
________________________________________
ve fedeynâ-hu : ve ona fidye olarak verdik
bi zibhın : kurbanı
azîmin : büyük – şerefli

ayetlerdeki AZİM kelimeside sadece büyüklüğü temsil etmez ŞEREF li

manasıda vardır ve benim adımla anılacak ve kıyamete kadar sürecek

ŞEREFLİ bir KURBANLIK olayı müjdelenmişti. Benim peygamberliğime

karşı fidye olarak verilen bir şeydi bu. KURBAN emri vardı ama benim

oğlum İsmail ile hiç alakası olmayan bir şeydi. Demekki bu rivayetçiler

gerçekten USTA birer yalancı idi ki sizin gibi aklı ile sorgulayan insanların bile

etkisine alabilmişler. Umarım ahiret günü gelipte bütün Peygamberler

ŞAHİT olarak getirilince Allah bana gerçek rüyayı anlattıracaktır.

Peki o zaman kafalarınız önde eğik olmıyacakmı. Vay bizeki bilmeden

neler demişiz bu yalancılar tarafından dememeniz için bence ilk

yapılacak iş bu TEVİL i İnsanlara anlatmak ve ayet ayet açıklamak ve

Allahın masumu öldürmeyeceksin emrinin olduğunu ve ne Allahın,

nede Allahın emir ve yasaklarını kavmine anlatan bir peygamberin

bu sünnetullahı değiştiremiyeceğini bildirmendir.

Saygılar Allaha emanet olun.

NOT : Bu ayetlerin TEVİL ini yapmak için yüce bir peygamberin ağzından

anlatıyormuş gibi yapmam umarım affedilebilir bir şeydir.

Fakat yüzyıllardır, yapılan İftiraları görüp karşılaştıkça onların

yalanları ve iftiralarının yanında affedilebilir bir şey olur diye düşünüyor ve

hatam varsa önce Allahtan sonrada yüce bir peygamberden özür diliyorum.

Bu yazı (17.05.2009 tarihinden itibaren) toplamda 8536, bugün ise 0 kez görüntülenmiştir.