BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts Tagged ‘ebced hesabı’

Müştak Baba’nın Kehaneti(!) II (Mete Tunç)

Murat Bardakçı’nın Hürriyet’teki 17 Nisan 2005 târihli makâlesini(1) 2006 yılında indirmiş, ama 2008 yılına kadar okumamıştım. İki sebebi vardı: Evvelâ o sıralar tek tanrılı dinler üzerinde çalışıyordum, kehânet konusunun dinlerle doğrudan (veyâ esasta) ilgisi bulunmuyordu; sâniyen şiir sanatına ve zevkine uzaktım, üstelik söz konusu şiir Osmanlıca idi… Mevzû hakkında daha evvel ve bu süreçte bir […]