BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Evliya Çelebi’

Evliya Çelebi ve Seyahatname (Mete Tunç)

Seyyah-ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı (Robert Dankoff, Çev. Müfit Günay) kitabında, Seyahatname’den yapılan iktibaslardan öğreniyoruz ki: Padişah IV. Murad, Evliya Çelebi’yi başının üzerinde çevirmektedir. Evliya, “Bre Hünkâr’ım dönmeden gönlüm bulandı, kusacağım geldi.” der. Sultan Murad’ın, “Edepte sinime .ıçarsın,” sözüne “Bre padişahım başın için o da geldi.” diye karşılık verince padişah gülmekten güçsüz düşer ve […]