BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts Tagged ‘felsefe ve futbol’

Hegel, Köle-Efendi Diyalektiği ve Futbol

Birbirlerinden farklı güçlere sahip bireyler arasındaki ilişki Friedrich Hegel’e göre köle-efendi ilişkisine dönüşmektedir. Ve Hegel felsefesinde köle-efendi diyalektiği (karşıtlıkların çatışması) şu şekilde gelişir; Efendinin varoluşu her bakımdan kölenin varoluşuna bağlıdır, bu ikili arasında simbiyotik (karşılıklı fayda, birbirinden beslenme) ilişki vardır. Efendi için itibar önemliyken, köle için ise güven önemlidir. Hegel’e göre bu iki kutup kendi […]