BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts Tagged ‘flüt’

Evrim Teorisi ve İnsanın Hayali Atası

Canlılığın kör tesadüfler sonucu birbirinden evrimleşerek meydana geldiğini öne süren evrimciler, insan gibi kompleks bir mekanizmanın “kendiliğinden” evrimle var olduğunu iddia etmektedirler. Bu, çok büyük bir aldatmacadan ibarettir. İlkokul çağlarından itibaren, “insanın” maymuna benzer ilkel bir atası olduğu telkin edilmektedir. Arkeolojik, paleontolojik ve antropolojik bulgular ise bunun tam tersini göstermektedir. 21. yüzyılda Darwin’in Evrim Teorisi […]