BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts Tagged ‘genel görelilik’

Bilime, Bilmeye, Bilimcilere ve Bilim Târihine İlişkin Notlar III (Mete Tunç)

Aynı yükseklikten bırakılan cisimlerin (aynı çaplı küre şeklinde olduklarını ve havanın rüzgârsız olduğunu varsayalım), kütleleri ne olursa olsun, aynı ivmeyle düşmeleri ve dolayısıyla yere aynı zamanda çarpmaları gerçeğini/kânununu çok az insan biliyor, bâzı ‘fizikçiler’ bile bilmiyor! Bu yasanın keşfinin, ilginçtir, yalnızca 4 asırlık bir geçmişi vardır: Galileo Galilei (Galile) zeminle küçük bir açı yapacak biçimde […]