BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts Tagged ‘islam’

Din Eksenli Konularda Minelbab İlelmihrab Notlar (Mete Tunç)

Açıklama: “minelbab ilelmihrab” kapıdan mihraba kadar, baştan aşağı, tümü gibi anlamlara gelmektedir. Refik Halid Karay’ın bu isimli bir kitabı da vardır… Tabiri, umarım yanlış kullanmıyorumdur! ^^^^^^ Kuran’da, farklı surelerde birebir aynı veya çok benzer cümleler/ayetler ve ayrıca kopuk kopuk meseller (masallar!) var. Acaba, bunların nedeni, farklı kişilerin (Kuran komisyonunda olanların ve onların tanıklığına-hafızasına başvurdukları insanların) […]

Ñ╚╥┼╥’ın yanlışları ve Evrim sendromu

Yazar: Emine Karahocagil Arslaner [Makale orijinal olarak haber10.com sitesinde yayımlanmış olup yazar, bahsi geçen siteden ayrılmış ve tüm yazıları kaldırılmıştır. Makale burda yazarın izniyle yayımlanmaktadır.] Evrim Teorisi, Darwinizm veya İslam gibi konularda yeterince bilgi sahibi olamayışımızı veya yanlış bilgilerle doldurulmuş olmamızı anlıyorum lakin, şu internet çağında asgari bir “fikir tartışmalarında usul” meselesine vakıf olamayışımızı anlayamıyorum. […]

Bir Müslümanın Soruları (Mete Tunç)

Müslümanlara, ilgililere sormaları için soru önerileri Dindarların din otoritelerine sordukları sorular çoğunlukla kişiseldir, belli bir minvalde dönmektedir ve açıkça söylemek gerekirse, kalitesizdir. Aşağıda; okuyan, tefekkür ve mukayese eden, tarih perspektifine sahip hayali/sanal bir dindarın ciddi, düzeyli soruları yer almaktadır. Soruları kısa ve özlü ifade etmeye çalıştım, mümkün ve belki gerekli ayrıntılara girmedim. Sorular genelde bilinen […]

İsa: Mesih, Tanrı’nın oğlu, Tanrı, Peygamber? Hangisi? Yoksa sadece bir mit mi?

İsa konusuna ilk olarak Musevilikten başlayalım. Musevilikte İsa ile ilgili birşey var mı? Tevrat’ta Davud’un soyunda genel bir Mesih’ten bahsediliyor ve bu Mesih’in bazı kahenetleri yerine getireceği söyleniyor. Yani Tevrat’ta bahsi geçen Mesih’in kim olduğunu anlamak için kehanetlerin yerine gelip gelmediğine bakmak gerekiyor. Günümüzde Museviler bu kehanetlerin yerine gelmediği için bekledikleri kurtarıcının yani Mesih’in henüz […]

İslam’da Evrim Yoktur

  AHİR ZAMANDA, BİR GRUP SAHTE DİN ALİMİ DARWİNİST DİKTATÖRLÜLÜĞÜN KONTROLÜ ALTINDA OLACAKTIR   Günümüzde kendini din alimi olarak tanıtan bir kesim, Darwinist çevrelerce entelektüel görünmek ve takdir toplamak maksadıyla “evrim teorisini İslam ile örtüştürmek” gibi pasif ve acizane bir tavır içine girmişlerdir.   Darwinist diktatörlülüğün sponsorluğunu üstlenen loca mensuplarının ellerinde tuttuğu mevki ve makamlardan […]

Kimler Cehennemlik?

Yazar: Amatör filozof En başta belirtmem gerekir ki, amacım, cehennemin gerçekten varolduğu varsayımıyla, kimlerin cehenneme gireceği konusunda fikir yürütmek değildir. İslam’ ın temel kaynağı olan Kuran’ da bu konuda verilmiş olan bilgilerin mümkün olduğunca akılcı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve bundan çıkartılacak sonuçların genel olarak düşünce yapımızı nasıl etkileyebileceği konusunda bir tartışma açmayı hedefliyorum. Bu […]

Mezhepler (Mete Tunç)

Eğer bir din, felsefi görüş, ideoloji ile kendini tanımlayan insanlar arasında, inançlarının köklerinden, temellerinden başlayıp uygulamalara dek süren tartışmalar, kavgalar, savaşlar yaşanıyorsa, o inançların, tezlerin/sentezlerin, ideolojilerin oluşumunda, dayanaklarında, verilerde, kurguda, yöntemde ciddi bir kusur var demektir. “Kutsal” kitapların boşluklarını, eksiklerini dinlerin egemenleri dolduruyor. Onlar ve ardılları boşluk kapatma ile kalmıyor, giderek “tepeler” kuruyorlar. Sonrakiler ise, […]

Dünya’nın Yaratılışı (Yeryüzü ve Gökyüzünün Düzenlenmesi)

Yazar: Mesut Bigalıoğlu Dünya’nın tüm yüzeyi sularla kaplıydı. Dünya’nın iç kısımları çok sıcaktı. Milyonlarca yıl süren volkanik faaliyetler ve Dünya yüzeyindeki suyun bir miktar buharlaşması sonucu ilkel bir atmosferi oluştu. Bugün okyanus olarak adlandırdığımız suyun üzerinde yer yer volkanik adacıklar oluşmuştu. Yoğun toz bulutlarının olduğu ve daha çok zehirli gazların hakim olduğu gri renkte bir […]

“Eski Antlaşma”dan inciler

Hristiyanların kutsal kitabı olan Kitabı Mukaddes‘in ilk bölümünü oluşturan, Eski Antlaşma veya Eski Ahit olarak adlandırılan ve aynı zamanda Musevilerin kutsal kitabı olan Tanah toplam 24 kitaptan oluşur. Bunların ilk 5 tanesini, Musa’nın Beş Kitabı olarak da bilinen ve adı Kuran’da da defalarca geçen ve Allah’ın gönderdiği söylenen Tevrat (veya Tora) oluşturur. Tevrat, Tanrı’nın öğreti […]

Hz. Aişe’nin Evlilik Yaşı

[BFD Editörü: Yaşar Nuri Öztürk’ün Hürriyet’te bu konuya değindiği bir yazısını gördüm. Konu gündeme taşınmışken ben de Mehmet Azimli’nin bu konudaki bir araştırmasını paylaşmak istedim. Ayrıca makaleyi pdf olarak buradan indirebilirsiniz.] Yazar: Mehmet Azimli (Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Kaynak: İslami Araştırmalar, Cilt 16, Sayı 1/2003 Hz. Aişe’nin Evlilik Yaşı Tartışmalarında Savunmacı Tarihçiliğin […]