BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Mesnevillik’

Mevlana..? (Mete Tunç)

“Mevlana’yı anlatamıyoruz,” diyor biri. ‘Ne demiş, söylediğinin özü ne, neyi anlatacağız, niye anlatamıyoruz,’ diye sormuyor karşısındaki… Onyıllardır birkaç beyit etrafında dönüyor Mevlana anlatımı (ve tabii, bir düziye dönen dervişler, müzik…). Üstelik o sözlerin ona ait olmadığı ortaya çıktığı halde..! 750 yıl önce yaşamış, ancak döneminin ekonomik, toplumsal/kültürel, siyasi, edebi vs. şartları doğrultusunda bir algıya sahip […]