BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Mustafa Kemal’

Rıza Nur ve Hatıratı Hakkında (Mete Tunç)

Dr. Rızâ Nur’un ‘eski yazı-elyazması-tek cilt’ Hayat ve Hâtırâtım kitabını 4 cilt hâlinde basan Örgün Yayınevi’nin çıkardığı kitapları(1) okudum.  R. Nur ve yazdıkları hakkında, bu kitapların birinde, başka üç-dört kitapta ve biraz da internette yer alan açıklamaları ve eleştirileri de… Aşağıdaki, bunları ve bunlardan hareketle yaptığım bâzı tespitleri ve yorumları, R. Nur’un kendini anlattığı cümleleri içeren […]

Ama Hangi Atatürk – Kitap Alıntısı ve Analizi (Mete Tunç)

Târihimizin 1919-1923 arasındaki ve Cumhuriyet’in Atatürk’lü dönemindeki belirsiz, anlaşılmaz, çelişkili hususları, özellikle dış ilişkiler bağlamında açığa kavuşturan bir kitap. Yazarının (Taha Akyol) keskin ideolojik bir kimlik taşımaması ve belgelere ve gelişmelere dayanması ortaya koyduğu tezin güvenirliğini sağlıyor (Önemli not: Parantez içindeki ifadeler bana ait, diğer kısımlar kitaptan birebir alıntıdır): Kurtuluş Savaşı’nın ve yeni devletim meşruiyeti […]