BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Posts Tagged ‘Yusuf Has Hacip’

Kutagdu Bilig – Kitap Analizi (Mete Tunç)

Kutadgu Bilig
Yusuf Has Hâcib
Hazırlayan: Hayati Develi
 
Kaşgarlı Mahmud’un “Dîvânı Lûgâti Türk”ü ile birlikte Yusuf Has Hâcib (Balasagunlu Yusuf) tarafından yazılmış Kutadgu Bilig, Türkçe’nin en eski (bilinen/günümüze kalan) kitaplarıdır.
Prof. Hayati Develi tarafından, “kısaltılmış, bazı bölümleri alınmamış ve ilköğretim ikinci kademesi seviyesinde hazırlanmış”* “Kutadgu Bilig” kitabını okuyunca; bugün elimizde üç adet nüsha bulunduğu, üçünün de özgün eserin [...]