BİLİM FELSEFE DİN Rotating Header Image

Ocak, 2018:

İslam’a Göre Evlilik

Bir Vaazdan

Resulullah(s.a.v.) 50 küsur yaşındayken, Ebubekir’in(r.a.) 7/9 yaşındaki kızı Ayşe validemiz(r.a.) ile evlenmiş olup Ayşe’nin 9/11 yaşında vuku bulan hayzını müteakiben gerdeğe girmişlerdir. Bu sabit bir husustur. İslam alimleri(r.a.) ve Müslümanlar bin yıl ve şu kadar asır boyunca vakıayı istintak etme lüzumunu duymamışlar; son yüzyıl içinde “emperyalizm, siyonizm ve oryantalizmin tesiriyle” sorulan suallere alimlerimiz, arap coğrafyasında kızların erken olgunlaştığını (baliğ/reşit/ergin olduğunu), o sebeple Ayşe’nin yaşının mesele teşkil etmeyeceğini zımnen veyahut alenen söylemişlerdir. Elan, Validemizin(r.a.) evlilik yaşının 17/19’a çıkartılması gayreti ise tenakuz ve şayanı hayrettir.

Sonuçta, madem Peygamberimiz(s.a.v.) yapmıştır; Müslümanların, kızları hatta torunları mesabesindeki kızlarla, hayzın tahakkuku şartıyla evlenmesinde beis bulunmamaktadır; Peygamberimize(s.a.v.) yakışan ümmetine de yaraşır. Aksini iddia eden ALLAH’ın Resulü’nü(s.a.v.) sevmiyor, sünnetini reddediyor demektir.

Eski arap geleneğinde bir adam evlatlığının karısıyla evlenemezdi. Hz. Muhammed(s.a.v) bu ananeyi yıkmıştır: ALLAH’ın(c.c.) tasvibiyle evlatlığı Zeyd’e(r.a.) Zeynep’i(r.a.) boşattırmış ve şahitliğiyle, anılan, 20 yaşlarındaki kadınla evlenmiştir.

Buna göre, Müslüman erkeklerin evlatlıklarının veya üvey oğullarının karılarıyla, onların boşanmalarından veya dul kalmalarından sonra, velev kızı yaşında olsunlar, evlenmelerinde bir mani yoktur. Aksini iddia eden CENABI HAKK’a(c.c.) isyan ediyor demektir; bunların imanlarından şüphe edilir.

Yeri gelmişken… Kuranı Azimüşşan’da HAK TEALA(c.c.), adaletli davranmak kaydı şartıyla, erkeklerin dört kadınla izdivaç edebileceklerini belirtmiştir. RABBİMİZ(c.c.) izin verdiyle, insanlar, hele Müslüman olduğunu söyleyenler bunu nasıl tezyif eder, kanunla yasaklayabilirler!?

İslam’da, sahip olunacak cariye (odalık manasında) sayısında bir sınırlama yoktur. Lakin ehl-i sünnet ve’l-cemaat alimlerimiz(r.a.) cariyenin savaş esiri olması gerektiği konusunda hemfikirdir. Mamafih “zaman ve şartlara göre” bu hükmün esnetilebileceğine dair görüşler vakidir!

Hulasaten; ALLAH’ın(c.c.) kitabı ve Resulünün (s.a.v.) sünneti kıyamete kadar caridir. Onları kabul etmez, yok sayarsanız dinden çıkarsınız. Maazallah!

Kaynaklar: Kuran, Hadisler, Tefsirler vs.

BİLİM FELSEFE DİN